Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOSY ABSOLWENTÓW LO im. Wł. Sikorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOSY ABSOLWENTÓW LO im. Wł. Sikorskiego"— Zapis prezentacji:

1 LOSY ABSOLWENTÓW LO im. Wł. Sikorskiego
Matura – Maj 2012r.

2 Informacje ogólne Liczba absolwentów: 152 Zdało maturę: 152
Liczba studiujących absolwentów: 141 Studiuje w Kraju: 140 Lublin: 51 Warszawa: 36 Siedlce: 22 Biała Podlaska: 19 Inne miasto: 12 * Liczba absolwentów za granicą: 1

3 Informacje ogólne Absolwenci którzy: Studiują dziennie: 78
Studia dzienne bezpłatne: 78 Studia dzienne płatne: 1 Brak danych: 58 Studiują zaocznie: 5 Studiują wieczorowo: 1 Studiują z pierwszego wyboru: 22 Studiują inny kierunek niż wybrali: 7 Brak danych: 112 Podjęli naukę w szkole pomaturalnej: 0 Nie podjęli nauki: 9

4 Preferowane kierunki studiów
klasa Wybierany kierunek studiów Artystyczne Ekonomiczne Techniczne Pedagogiczne Rolnicze Medyczne Językowe Inne uniwersyteckie Wychowanie fizyczne Inne absolwentów Razem 3A - 6 2 1 4 24 3B 3 13 5 28 3C 14 32 3D 7 30 3E 10 27 razem 40 18 21 16 141

5 Klasa 3A - dwujęzykowa Ilość uczniów w klasie: 30 Studiuje: 24
Zdawało maturę: 30 Studiuje: 24 Pierwszy wybór: brak danych Inny kierunek niż wybrany: brak danych Studiuje w kraju: 24 w Uniwersytetach: 17 w Akademiach: 3 w Politechnikach: 0 w Wyższych Szkołach Zawodowych: 3 Uczy się w szkole pomaturalnej: 1 Nie podjęło nauki: 6

6 Klasa 3 A – procent absolwentów

7 Klasa 3A – kierunki studiów (1)
UMCS KUL Stosunki międzynarodowe-1 Matematyka i finanse -1 Prawo- 2 Sinologia-1 Lingwistyka ang-1 razem: 6 absolwentów

8 Klasa 3A – kierunki studiów (2)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej WAT w Warszawie Uniwersytet Warszawski Język angielski – 2 Ekonomia- 1 Prawo-1 razem: 4 absolwentów

9 Klasa 3A – kierunki studiów (3)
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Logistyka- 2 Bezpieczeństwo narodowe– 1 Zarządzanie– 2 Pedagogika– 1 razem: 6 absolwentów

10 Klasa 3A – kierunki studiów (4)
Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, UKSW, Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Szkoła Pedagogiki w Warszawie Kulturoznawstwo- 1 Budownictwo- 1 Pielęgniarstwo- 1 Dziennikarstwo- 1 Ekonomia- 1 Administracja- 1 Bezpieczeństwo narodowe- 1 Logopedia z pedagogika przedszkolną- 1 razem: 8 absolwentów

11 Klasa 3B – biologia, chemia, fizyka
Ilość uczniów w klasie: 28 Zdawało maturę: 28 Studiuje: 28 Pierwszy wybór: brak danych Inny kierunek niż wybrany: brak danych Studiuje w kraju: 28 w Uniwersytetach: 11 w Akademiach: 5 w Politechnikach: 2 w innych uczelniach: 1 w Wyższych Szkołach Zawodowych: 9 Uczy się w szkołach pomaturalnych: 0 Brak danych: 0

12 Klasa 3B – procent absolwentów
1 absolwent uczy się w szkole pomaturalnej i studiuje wieczorowo

13 Klasa 3B – kierunki studiów (1)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Technologia żywienia – 1 Biotechnologia -1 Agrobioinżynieria – 1 Architektura Krajobrazu- 1 Razem: 4 absolwentów

14 Klasa 3B – kierunki studiów (2)
UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska Biologia – 1 Biotechnologia- 1 Analityka medyczna- 1 Mechatronika- 1 Mechanika i budowa maszyn- 1 Chemia- 1 Razem: 6 absolwentów

15 Klasa 3B – kierunki studiów (3)
Warszawski Uniwersytet Medyczny, WAT, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie. Farmacja- 1 Budownictwo- 1 Kosmetologia- 1 Położnictwo- 1 Pedagogika specjalna Techniki dentystyczne - 1 Razem: 6 absolwentów

16 Klasa 3B – kierunki studiów (4)
AWF, PSW w Białej Podlaskiej, UPH w Siedlcach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Akademia Muzyczna w Katowicach Kosmetologia- 1 Pielęgniarstwo- 2 Ratownictwo medyczne- 2 Prawo- 1 Bioinżynieria- 1 Fizjoterapia- 1 Analityka medyczna- 2 Lekarsko-dentystyczny- 1 Jazz i muzyka estradowa- 1 Razem: 12 absolwentów

17 Klasa 3C – geografia, historia
Ilość uczniów w klasie: 33 Zdawało maturę: 33 Studiuje: 32 Pierwszy wybór: brak danych Inny kierunek niż wybrany: brak danych Studiuje w kraju: 32 w Uniwersytetach: 24 w Akademiach: 2 w Politechnikach: 1 w innych uczelniach: 2 w Wyższych Szkołach Zawodowych: 3 Uczy się w szkołach pomaturalnych: 0

18 Klasa 3C – procent absolwentów

19 Klasa 3C – kierunki studiów (1)
Architektura- 2 Matematyka- 1 Administracja- 2 Gospodarka Przestrzenna Technologia żywności i żywienie człowieka- 1 Informatyka- 1 Malarstwo- 1 Dziennikarstwo- 1 Finanse i rachunkowość- 4 Wschodnioeuropejskie- 1 Mechanika i budowa maszyn- 1 Razem: 17 absolwentów UMCS, KUL Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska

20 Klasa 3C – kierunki studiów (2)
Uniwersytet Warszawski, SGGW, Akademia Pedagogiki Specjalnej, UPH w Siedlcach, PSW w Białej Podlaskiej Andragogika- 1 Finanse i rachunkowość- 1 Ekonomia- 1 Psychologia- 2 Gospodarka przestrzenna - 1 Pedagogika- 1 Dietetyka- 1 Filologia polska-1 Bezpieczeństwo wewnętrzne- 1 Bezpieczeństwo narodowe Razem: 11 absolwentów

21 Klasa 3C – kierunki studiów (3)
Akademia Hutniczo- Górnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Morska w Gdańsku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Geodezja i Kartografia – 1 Informatyka i Ekonometria- 1 Transport morski- 1 Bezpieczeństwo wewnętrzne- 1 Razem: 4 absolwentów

22 Klasa 3D – historia, jęz.polski
Ilość uczniów w klasie:33 Zdawało maturę: 33 Studiuje: 30 Pierwszy wybór: 22 Inny kierunek niż wybrany: 10 Studiuje w kraju: 30 na Uniwersytetach: 21 w Akademiach: 2 w Politechnikach: 2 w Wyższych Szkołach Zawodowych: 4 w innych uczelniach: 1 Uczy się w szkołach pomaturalnych: 0 Nie podjęło nauki: 2 Brak danych: 1

23 Klasa 3D – procent absolwentów

24 Klasa 3D – kierunki studiów(1)
UMCS, KUL, Politechnika Lubelska Europeistyka- 1 Kulturoznawstwo- 2 Matematyka- 1 Zarządzanie- 3 Stosunki międzynarodowe - 1 Pedagogika specjalna- 1 Lingwistyka- 1 Mechanika i budowa maszyn- 1 Anglistyka- 1 Razem: 12 absolwentów

25 Klasa 3D – kierunki studiów (2)
Akademia Leona Kuźmińskiego w Warszawie, Akademia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Medyczny, UKSW, WSEiZ w Warszawie , Prawo- 1 Pedagogika specjalna- 1 Pielęgniarstwo- 2 Rehabilitacja- 1 Ekonomia- 1 Architektura krajobrazu- 1 Razem: 7 absolwentów

26 Klasa 3D – kierunki studiów (3)
UPH w Siedlcach, PSW w Białej Podlaskiej, UMK w Toruniu Zarządzanie- 1 Filologia angielska- 1 Administracja- 1 Prawo- 1 Bezpieczeństwo narodowe- 2 Filologia rosyjska- 2 Fizjoterapia- 1 Filologia polska- 2 Razem: 11 absolwentów

27 Klasa 3E – matematyka, fizyka i astronomia, geografia
Ilość uczniów w klasie: 28 Zdawało maturę: 28 Studiuje: 27 Pierwszy wybór: 10 Inny kierunek niż wybrany: brak danych Studiuje w kraju: 27 w Uniwersytetach: 9 w Akademiach: 6 w Politechnikach: 6 w Wyższych Szkołach Zawodowych: 2 w innych uczelniach: 4 Uczy się w szkołach pomaturalnych: 0 Nie podjęło nauki: 1

28 Klasa 3E – procent absolwentów

29 Klasa 3E – kierunki studiów (1)
UMCS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Ekonomia – 2 Gospodarka przestrzenna – 2 Finanse i rachunkowość – 2 Technologia żywienia – 1 Bankowość i rachunkowość – 2 razem: 9 absolwentów

30 Klasa 3E – kierunki studiów (2)
Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska, Politechnika Białostocka Budownictwo – 3 Mechatronika – 1 Mechanika i budowa maszyn – 1 Konstrukcja urządzeń mechanicznych - 1 razem: 6 absolwentów

31 Klasa 3E – kierunki studiów (3)
WAT AWF SGH SGGW Mechatronika – 2 Lotnictwo i kosmonautyka-1 Wychowanie fizyczne – 3 Ekonomia – 2 Finanse i rachunkowość – 1 Informatyka w ekonomii- 1 razem: 10 absolwentów

32 Klasa 3E – kierunki studiów (4)
PWS w Białej Podlaskiej Budownictwo – 1 Finanse i rachunkowość– 1 Razem: 2 absolwentów

33 Zestawienie ilościowe losów absolwentów
k l a s Losy absolwentów Uniwersytety Politechniki Akademie Wyższe Szkoły Zawodowe Inne uczelnie Szkoły pomaturalne Brak danych Inne losy Łączna liczba 3A 17 - 3 1 6 30 3B 11 2 5 9 28 3C 24 33 3D 21 4 3E razem 82 18 8 10 152 * W kl. 3B jeden absolwent uczy się w szkole pomaturalnej i studiuje wieczorowo

34 Zestawienie procentowe losów absolwentów

35 Zestawienie porównawcze- absolwenci na uczelniach

36 Zestawienie porównawcze- procent absolwentów na uczelniach

37 Zgodność wyboru kierunku studiów z profilem klasy

38 Zgodność wyboru kierunku z profilem klasy – tabela porównawcza
klasa Liczba absolwentów Kierunek zgodny z profilem klasy Kierunek inny niż profil klasy Łączna liczba absolwentów 3 A 12 12+6(brak danych) 30 3 B 21 7 28 3 C 8 22 33 3 D 16 15+2(brak danych) 3 E 23 4 +1(brak danych) Razem: 80 69 152

39 Zgodność wyboru kierunku z profilem klasy – porównanie procentowe

40 Typy studiów – zestawienie procentowe absolwentów

41 Typy studiów – zestawienie liczbowe absolwentów
K L A S Typy studiów Studia dzienne Studia zaoczne Studia wieczorowe Brak danych Inne losy Łączna liczba absolwentów Płatne Niepłatne 3A 1 20 3 6 - 30 3B 27 28 3C 31 33 3D 3E Razem: 135 5 10 152 * Jeden absolwent studiuje 2 kierunki (dziennie i zaocznie)

42 Typy studiów – porównanie klas

43 Ekonomiczny aspekt wyboru studiów – porównanie procentowe

44 KONIEC Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "LOSY ABSOLWENTÓW LO im. Wł. Sikorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google