Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WYKONANIE OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH ROZKŁADU RUCHU ORAZ ANALIZ NATĘŻEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WYKONANIE OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH ROZKŁADU RUCHU ORAZ ANALIZ NATĘŻEŃ"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WYKONANIE OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH ROZKŁADU RUCHU ORAZ ANALIZ NATĘŻEŃ RUCHU DLA OBSZARU MIASTA RYBNIKA DLA OBSZARU MIASTA RYBNIKA OGRANICZONEGO ULICAMI: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, T. KOŚCIUSZKI, B. CHROBREGO, MIEJSKA, JANKOWICKA, PLAC ARMII KRAJOWEJ dr inż. Jacek Chmielewski Bydgoszcz 2008

2 Katedra Budownictwa Drogowego Cel Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki, B. Chrobrego, Miejska, Jankowicka, Plac Armii Krajowej, Za Komendą, Piłsudskiego przy zadanych przez Zamawiającego wariantach rozwoju sieci drogowej. Sporządzenie szczegółowych analiz ruchu drogowego wraz z uzasadnieniem zasadności zastosowania przyjętych rozwiązań komunikacyjnych oraz wskazania etapów wprowadzania przyjętych rozwiązań. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

3 Katedra Budownictwa Drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

4 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Do analiz ruchu przyjęto obliczeniowy rok 2012 Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Przy określaniu prognoz ruchu na rok 2012 uwzględniono między innymi: prognozę demograficzną ludności do roku 2012 zmiany w czasie wskaźnika motoryzacji zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta zmiany wskaźnika bezrobocia zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta (lokalizacja miejsc pracy, handlu i usług).

5 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Mając na uwadze możliwości budżetowe miasta, założono, iż w mieście nie zostaną zrealizowane żadne kluczowe inwestycje drogowe do roku 2012. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Dodatkowo w analizach uwzględniono założenia dotyczące rozwoju zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Rybnika Lokalizacji centrum handlowego o powierzchni powyżej 2 000 m2 na terenach obecnej Rybnickiej Fabryce Maszyn RYFAMA-SA. Bliska lokalizacja dwóch dużych obiektów handlowych (Plaza i Focus Park), stąd przyjęto, iż nowy obiekt handlowy wyposażony zostanie w maksymalnie 500 miejsc postojowych, a średni czas parkowania wynosić będzie ok.1.5 godziny.

6 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Dodatkowe założenia dotyczące rozwoju zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Rybnika Realizacji trzykondygnacyjnych kamienic o charakterze handlowo-usługowo-mieszkaniowym w centrum miasta, na terenie położonym przy ul.Hallera, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku i centrum handlowego Focus Park W miejscu tym pozostanie parking płatny o zmniejszonej o 20% liczbie miejsc parkingowych.

7 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Dodatkowe założenia dotyczące rozwoju zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Rybnika Lokalizacji obiektów noclegowych w tzw obszarze urbanistycznym Bukowa. Lokalizacja tych obiektów nie wpłynie w sposób istotny na generowanie i absorbowanie ruchu samochodowego w tym obszarze.

8 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Przebudowa i zmiana w organizacji ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Budowa rond na skrzyżowaniach ulic: 3-go Maja-Piłsudskiego, Reymonta-Jankowickiej, Piłsudskiego-Miejskiej-Jankowickiej, Plac Kopernika. Wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ulicach: Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul.3-go Maja do skrzyżowania z ul.Kościuszki, 3-go Maja od skrzyżowania z ul.Chrobrego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

9 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Przebudowa i zmiana w organizacji ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Przebudowa skrzyżowań 3-go Maja-Chrobrego oraz Chrobrego-Kościuszki celem dostosowania do ulic o ruchu dwukierunkowym. Zamknięcie Pl. Armii Krajowej (utworzenie parkingu). Budowa przedłużenia ul. Bolesława Chrobrego do ul. Powstańców Śląskich (ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa dwupasowa wzdłuż kolei) wraz z wjazdem do nowego centrum handlowego na terenie Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA-SA.

10 Katedra Budownictwa Drogowego Założenia Przebudowa i zmiana w organizacji ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego i ul. Powstańców Śląskich z wydzielonymi prawo skrętami dla relacji Żorska-Sybiraków i Powstańców Śląskich- Bolesława Chrobrego.

11 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego wykonano dla godziny szczytu popołudniowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Podstawą do porównań wariantów obliczeń był wariant 0 – wariant bezinwestycyjny Wariant ten zakłada pozostawienia aktualnego stanu organizacji ruchu i geometrii skrzyżowań.

12 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego wariant 1 - pełna reorganizacja ruchu drogowowego zgodnie z wcześniejszymi założeniami Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel określenie rozkładu ruchu drogowego po wprowadzniu odcinków dwukierunkowych, budowie rond i przedłużeniu przedłużenia ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich, przy założeniu, iż funkcjonuje nowy obiekt handlowy.

13 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel określenie rozkładu ruchu drogowego dla przypadku analogicznego jak w wariancie 1, ale gdy nie ma nowego obiektu handlowego i nie wybudowano przedłużenia ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich Wariant 2 - organizacja ruchu zgodna z wariantem 1, lecz bez przedłużenia ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich; nie ulega przebudowie skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich-Sybiraków-Żorska

14 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Wariant 3 - organizacja ruchu zgodna z wariantem 0, lecz uzupełniony o: przedłużenia ul. Bolesława Chrobrego do ul. Powstańców Śląskich (ulica dwukierunkowa, jednojezdniowa dwupasowa wzdłuż kolei) wjazd do nowego centrum handlowego na terenie Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA-SA budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego i ul. Powstańców Śląskich z wydzielonymi prawo skrętami dla relacji Żorska-Sybiraków i Powstańców Śląskich- Bolesława Chrobrego funkcjonuje nowy obiekt handlowy.

15 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel określenie rozkładu ruchu drogowego dla przypadku, gdy organizacja ruchu w centrum miasta pozostaje bez zmian (zgodnie ze stanem istniejącym), ale wybudowano przedłużenia ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich Wariant 4 - organizacja ruchu zgodna z wariantem 3, ale bez funkcjonowania nowego obiektu handlowego

16 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel określenie rozkładu ruchu drogowego po wprowadzeniu odcinków dwukierunkowych w obszarze ul.Plac Armii Krajowej, budowie rond i przedłużeniu przedłużenia ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich, przy założeniu, iż funkcjonuje nowy obiekt handlowy Wariant 5 - reorganizacja ruchu drogowowego zgodnie z założeniami przedstawionymi na wstępie z wyjątkiem zmian na ul.3-go Maja i Chrobrego (pozostawiono na tych ciągach jeden kierunek ruchu zgodnie ze stanem istniejącym).

17 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Etapy wdrażania wariantu 5 Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel określenie etapów wdrażania reorganizacji ruchu drogowego i zmian w rozkładach przestrzennych ruchu drogowego Wariant 6 – etap 1 - wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ulicy Jankowickiej, budowa ronda na skrzyżowaniach ulic: Jankowicka-Reymonta-Pl.Armii Krajowej, modernizacja ul. Za Komendą, zamknięcie Pl.Armii Krajowej

18 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Etapy wdrażania wariantu 5 Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Cel Korekta etapu 1, w celu uniknięcia zatorów na ul.Jankowickiej Wariant 6a – etap 1a - wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ulicy Piłsudskiego oraz budowie ronda na skrzyżowaniach ulic: Piłsudskiego-Jankowicka

19 Wariant 7 – etap 2 - wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ulicy Jankowickiej, budowa ronda na skrzyżowaniach ulic: Jankowicka-Reymonta-Pl.Armii Krajowej, modernizacja ul. Za Komendą, zamknięcie Pl.Armii Krajowej Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Etapy wdrażania wariantu 5 Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

20 Katedra Budownictwa Drogowego Analizy symulacyjne ruchu drogowego Etapy wdrażania wariantu 5 Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki … Wariant 8 – etap 3 - wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ulicy 3-go Maja od skrzyżowania z ul.Chrobrego do skrzyżowania z Pl.Armii Krajowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniach ulic: 3-go Maja-Piłsudskiego

21 Katedra Budownictwa Drogowego Wnioski z analiz symulacyjnych Cechą charakterystyczną organizacji ruchu drogowego w centrum Rybnika jest duża liczba dróg jednokierunkowych. Zasadniczą wadą takiego rozwiązania jest mała czytelność i przejrzystość organizacji ruchu dla kierowców przyjezdnych, a także często wydłużenie drogi dojazdowej do celu podróży. Zaletą zaś uproszczenie i eliminacja pewnych relacji skrętnych na skrzyżowaniach, podwyższone bezpieczeństwo ruchu drogowego (mniejsza liczba punktów kolizji) oraz wyższa przepustowość odcinków ulic Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

22 Katedra Budownictwa Drogowego Wnioski z analiz symulacyjnych Analizy ruch dla roku prognozy 2012, dla godziny szczytu popołudniowego typowego dnia roboczego, wykazały, że przy braku działań modernizacyjnych na wybranych elementach sieci drogowej będą występowały poważne zakłócenia w ruchu drogowym. Przebudowa wybranych skrzyżowań i zmiana organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu dróg dwukierunkowych na kluczowych ciągach drogowych w centrum miasta spowoduje przeniesienie się części ruchu z dróg o dużym stopniu nasycenia na ciągi alternatywne, powodując równomierne rozłożenie się ruchu drogowego. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

23 Katedra Budownictwa Drogowego Wnioski z analiz symulacyjnych Dotyczy to szczególnie okolic Pl.Armii Krajowej. Reorganizacja ruchu zastosowana w wariancie 1 spowoduje obniżenie przepustowości ulic, które obecnie są ulicami jednokierunkowymi oraz przeciążenie ruchem wybranych odcinków tych ulic, prowadząc do zatorów. Dotyczy to ciągów drogowych ul. 3-go Maja i Chrobrego. Charakteryzują się one dużą nierównomierność kierunkową. Te dwa duże potoki stanowią największe zagrożenie dla analizowanego układu organizacji ruchu. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

24 Katedra Budownictwa Drogowego Wnioski z analiz symulacyjnych Wyniki analizy dla wariantu 2 wskazują jak ważna rolę dla układu drogowego odegra przedłużenie ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich Rola ta jest dodatkowo widoczna w wariantach 3 i 4 (bez reorganizacji ruchu drogowego w centrum Rybnika, a po przedłużeniu ul.Chrobrego do ul.Powstańców Śląskich). W wariancie 3 sieć drogowa została dodatkowo dociążona potokami generowanymi i absorbowanym przez nowy obiekt handlowo-usługowy. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …

25 Katedra Budownictwa Drogowego Wnioski z analiz symulacyjnych Mając na uwadze wnioski z wariantów 1 i 2, zaproponowano wariant 5 obliczeń, w którym zrezygnowano ze zmian organizacji ruchu na ul.3-go Maja i Chrobrego pozostawiając pozostałe zmiany. Wyniki analiz symulacyjnych potwierdziły fakt równomiernego rozłożenia ruchu drogowego w obszarze Pl.Armii Krajowej przy jednoczesnym odciążeniu wybranych ciągów otaczających. Zaproponowane etapy wdrażania reorganizacji ruchu nie powinny doprowadzić do zatorów drogowych na sieci drogowej. Ostatnim etapem realizacji reorganizacji ruchu może być budowa ronda na ul. Miejskiej i Hallera. Wykonanie obliczeń symulacyjnych rozkładu ruchu oraz analiz natężeń ruchu dla obszaru miasta Rybnika ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, T. Kościuszki …


Pobierz ppt "Katedra Budownictwa Drogowego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WYKONANIE OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH ROZKŁADU RUCHU ORAZ ANALIZ NATĘŻEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google