Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mgr inż. Ricardo Grabowski Biuro Eksploatacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mgr inż. Ricardo Grabowski Biuro Eksploatacji."— Zapis prezentacji:

1 Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mgr inż. Ricardo Grabowski Biuro Eksploatacji Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

2 System został opracowany w oparciu o zalecenia Karty UIC 406
ZAŁOŻENIA SYSTEMU System został opracowany w oparciu o zalecenia Karty UIC 406 Założenia: Obliczenia przeprowadzane są na podstawie danych z rocznego rozkładu jazdy. System opiera się na metodzie kompresji tras rozkładowych w okresie wybranym do obliczeń i umieszczania dodatkowych tras pociągów (kopie istniejących tras wybieranych przez system), aż do dojścia do granicznego czasu zajętości infrastruktury.

3 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ?
Zdolność przepustowa zależy od: charakterystyki technicznej danego elementu sieci, tj. liczby torów, prędkości drogowej i ewentualnych ograniczeń tej prędkości, topologii układu torowego, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozmieszczenia stacji i innych posterunków ruchu na linii

4 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ?
charakterystyki technicznej pociągów przejeżdżających przez dany element sieci, tj. rodzaju pociągów, prędkości technicznej, masy i długości składów pociągów, charakterystyk trakcyjnych lokomotyw, wymaganych dróg hamowania

5 OD CZEGO ZALEŻY ZDOLNOŚĆ PRZEPUSTOWA ?
rozkładu jazdy, a więc rozmieszczenia tras pociągów na wykresie ruchu, uzależnień między poszczególnymi trasami i powiązań z trasami na sąsiednich odcinkach i liniach potrzeb rynku, wyrażających się zamówieniami na trasy pociągów składanymi przez przewoźników kolejowych

6 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY OBLICZEŃ
podstawą do obliczania zdolności przepustowej jest wykorzystana przepustowość określona na podstawie rocznego rozkładu jazdy metoda uwzględnia rozmieszczenie tras pociągów na wykresie ruchu, uzależnienia między poszczególnymi trasami i powiązania z trasami na sąsiednich odcinkach i liniach

7 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY
twórcy metody zalecają stosowanie mechanizmu kompresji na krótkich odcinkach, a więc liczenie zdolności przepustowej dla szlaków w związku z powyższym, przepustowości linii nie można określić jedną liczbą za zdolność przepustową odcinka należy uznać wyniki obliczeń dla szlaku krytycznego

8 WNIOSKI Z ANALIZY PRZYJĘTEJ METODY
wyniki są w dużym stopniu zależne od przyjętego okresu do obliczeń (np. różnice w natężeniu ruchu w dni robocze i świąteczne, dotyczy to też szczytu wyjazdów urlopowych), niemożność obliczenia zdolności przepustowej dla linii na której w chwili obecnej nie ma rozkładu jazdy zastosowana metoda może powodować trudności z porównywaniem zdolności przepustowych dla różnych rozkładów jazdy pociągów na tym samym odcinku

9 Dane o sieci kolejowej - instrukcja Wykaz linii (Id-12).
DANE DO OBLICZEŃ Do obliczenia zdolności przepustowej wymagane są niżej wymienione dane: Dane o sieci kolejowej - instrukcja Wykaz linii (Id-12). Rozkład jazdy pociągów pobierany z aktualnej bazy danych systemu Konstruowania Wykresów Ruchu (KWR). Wykaz szlaków i posterunków ruchu na sieci kolejowej ( dane z systemu KWR). Wyposażenie posterunków ruchu i szlaków w urządzenia srk.

10 PODZIAŁ LINII NA SZLAKI

11 WYBÓR SZLAKU DO OBLICZEŃ

12 WYBÓR PARAMETRÓW DO OBLICZEŃ
Określenie dnia do obliczeń. Określenie okresu doby do obliczeń. Określenie granicznego czasu zajętości infrastruktury.

13 WYNIKI OBLICZEŃ

14 WNIOSKI Przedstawiony system liczenia zdolności przepustowych jest ściśle powiązany z systemem konstruowania rozkładu jazdy (KWR). Dla systemu dostępne są tylko dane z aktualnie obowiązującego rocznego rozkładu jazdy, dotyczy to też stanu infrastruktury. System nie uwzględnia tras zamówionych przez przewoźników w ramach indywidualnego rozkładu jazdy. W okresie przygotowywania projektu stawek nie ma możliwości symulowania rozkładu jazdy dla parametrów infrastruktury na okres obowiązywania nowych stawek

15 WYKORZYSTANE MATERIAŁY
W przedstawionej prezentacji wykorzystane zostały: Karta UIC 406 Opracowanie CNTK: Metoda określania zdolności przepustowej linii i odcinków sieci kolejowej PKP PLK S.A.; autor: mgr inż. Tadeusz Kusiński

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady określania zdolności przepustowej linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mgr inż. Ricardo Grabowski Biuro Eksploatacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google