Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA."— Zapis prezentacji:

1 MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

2 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

3 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007
Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (I do 1882 i II do 1914) oraz układ wewnętrznych przestrzeni zakładów w II fazie rozwoju

4 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

5 MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI - Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca1993 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1993 r. Nr 6, poz. 71) Rysunek „Terenów szczególnej tożsamości miasta” Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi Uchwała Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., z zaznaczonym zasięgiem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Drewnowską, ul. Zachodnią, ul. Ogrodową, i projektowanym przebiciem ul. Gen. L. Żeligowskiego (w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Łodzi oznaczony symbolami: V.04, V.05, V.09, V.10, V.11, VII.01, VII.02, VII.03, VII.04, VII.05) - Uchwała Nr LXIII/623/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 czerwca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1997 r. Nr 15). Plan zakłada przeznaczenie terenu objętego planem: na ogólnomiejskie cele handlowo-usługowe, usługowo-komunikacyjne, oświaty, zieleni oraz usługi handlowo-rzemieślnicze, administracyjne, gastronomiczno-hotelowe. KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

6

7

8 ANALIZA POWIĄZAŃ KOMPOZYCYJNYCH ZESPOŁU
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA POWIĄZAŃ KOMPOZYCYJNYCH ZESPOŁU

9 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007
ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO ORAZ ZAMKNIĘCIE OSI ULICY GDAŃSKIEJ

10 ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

11 ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO - BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

12 WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU HANDLOWEGO NA ZAMKNIĘCIU OSI ULICY GDAŃSKIEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

13 WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU HANDLOWEGO NA ZAMKNIĘCIU OSI ULICY GDAŃSKIEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

14 WJAZD I WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU OD STRONY UL. GDAŃSKIEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

15 ULICA OGRODOWA ZESPOŁ DOMÓW ROBOTNICZYCH ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

16 WEJŚCIE I WJAZD OD STRONY UL. DREWNOWSKIEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 PRZESTRZEŃ PARKINGÓW

17 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007
PRZESTRZEŃ PARKINGÓW

18 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007
PRZESTRZEŃ PARKINGÓW

19 WEJŚCIE I WJAZD OD STRONY ALEI KOŚCIUSZKI
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

20 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

21 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

22 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

23 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007
Przestrzeń społeczna o walorach przestrzeni publicznej – skala założenia 1. przestrzeń placu, 2. fontanny, 3. zieleń niska

24 Układ wewnętrznych przestrzeni zakładów w końcu XIX w.
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 Układ wewnętrznych przestrzeni zakładów w końcu XIX w.

25 PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA ZESPOŁU I JEJ POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ MIASTA
MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA ZESPOŁU I JEJ POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ MIASTA Brak hierarchii oraz strukturalizacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych Niezdefiniowana forma centralnego placu – „Rynku” Manufaktury, skala zabudowy dostosowana do pierwotnego XIX-wiecznego układu Brak czytelnych powiązań komunikacyjnych oraz kompozycyjnych z otaczającą strukturą miasta Niezdefiniowane w sposób formalny wejścia i wjazdy na teren zespołu Jednocześnie - możliwość wejścia i wjazdu na teren zespołu z każdej strony KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

26 PRZESTRZEŃ „PUBLICZNA” MANUFAKTURY
KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 PRZESTRZEŃ „PUBLICZNA” MANUFAKTURY

27 TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO
MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO Unikalność zagospodarowanej przestrzeni w skali miasta Koncentracja usług handlu i rozrywki w ramach niewielkiej przestrzeni KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

28 TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO
MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO GENIUS LOCI miejsca jako element współtworzący unikalność rozwiązań Wykorzystanie historii miejsca oraz atrakcyjnej formy zabudowań pofabrycznych dla przyciągnięcia klientów Dbałość o detal oraz elementy małej architektury Bezpieczeństwo użytkowania Wydzielona strefa ruchu pieszego Wystarczająca ilość miejsc parkingowych KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007


Pobierz ppt "MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google