Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI września 2010 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI września 2010 roku"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku
DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SOLVIT POLSKA W I. PÓŁROCZU 2010 r. SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI września 2010 roku 1

2 CENTRUM POLSKA

3 SOLVIT Polska w liczbach
w 2004 r wniosków w 2005 r wniosków w 2006 r wniosków w 2007 r wniosków w 2008 r wniosków w 2009 r wnioski stan na r. 290 wniosków

4 Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL od 01. 01. 10-30. 06
Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL od wniosków ogółem 99 spraw - skargi z zakresu kompetencji MPiPS 31 spraw - skargi z zakresu kompetencji MSWiA 28 spraw - skargi z zakresu kompetencji MI 19 spraw - skargi z zakresu kompetencji MZ 16 spraw - skargi z zakresu kompetencji MF 5 spraw - skargi z zakresu kompetencji MNiSW 4 spraw - skargi z zakresu kompetencji MS skargi z zakresu kompetencji MG (2), MSiT (1), MŚ (1), MSZ (1) MEN (1), GUM (1) inne: 23 skargi (skargi konsumenckie, spory z pracodawcą, zapytania o akty prawne) 4

5

6 Centrum SOLVIT PL – otrzymane wnioski w okresie 01.01 – 30.06.2010
Prowadzono łącznie 230 spraw Otwarte 54 sprawy Zamknięte 176 sprawy 31 spraw w BD 23 wnioski na etapie wstępnej analizy 68 spraw prowadzonych w BD 108 zgłoszeń nie wprowadzono do BD 56 spraw przeciwko EOG 12 spraw przeciwko PL

7 Sprawy prowadzone przez CS Polska w bazie danych SOLVIT w okresie styczeń-czerwiec 2010 r.

8 Czas prowadzenia spraw przeciwko PL
72 dni na zaproponowanie rozwiązania (1 połowa 2010r.) 70 dni na zaproponowanie rozwiązania (2 połowa 2009r.) 60 dni na zaproponowanie rozwiązania (1 połowa 2009r.) 59 dni średnia dla całej sieci SOLVIT (Raport KE z działalności sieci SOLVIT za 2009 rok)

9 CS PL jako Centrum SOLVIT Zgłaszające
Sprawy PL - EOG wg państw

10 Kategorie spraw SOLVIT PL-EOG
zabezpieczenia społeczne 55% uznawanie kwalifikacji zawodowych 12% zezwolenie na pobyt 15% rejestracja pojazdów silnikowych 6% podatki, VAT 1% inne 7% kontrole drogowe 4%

11 Terminowość resortów w wydawaniu opinii w sprawach SOLVIT 01. 01
MEN 6 dni MPiPS 8 dni GUM 9 dni MNiSW 10 dni MF i MZ 11 dni MI 12 dni MŚ 13 dni MSWiA 17 dni MSiT 18 dni MS 24 dni MSZ 40 dni

12 Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach
5 10 15 20 25 30 35 40 liczba dni MZ MEN MI MSWiA MF MNiSW MPiPS MS MSIT MSZ GUM Terminowość resortów w stosunku do okresu poprzedniego 1 półrocze 2010 2 półrocze 2009

13 Ilość opinii wydanych przez resorty 01.01.2010-30.06.2010
77 opinii ogółem 24 opinie - z zakresu kompetencji MPiPS 12 opinii - z zakresu kompetencji MI 10 opinii - z zakresu kompetencji MF 9 opinii - z zakresu kompetencji MZ 6 opinii - z zakresu kompetencji MNiSW 5 opinii - z zakresu kompetencji MS i MSWiA 2 opinie - z zakresu kompetencji MEN 1 opinia - z zakresu kompetencji MSiT, MŚ, MSZ, GUM

14 Współpraca Centrum SOLVIT PL z Koordynatorami w resortach
Ilość opinii wydanych przez resorty w stosunku do okresu poprzedniego 9 2 12 5 10 6 24 1 7 22 15 20 25 30 MZ MEN MI MSWiA MF MNiSW MPiPS MS MSIT MSZ GUM liczba opinii 1 półrocze 2010 2 półrocze 2009

15 Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT
Zabezpieczenia społeczne (zasiłki dla bezrobotnych, rodzinne) Zezwolenia na pobyt (karty pobytu) Uznawanie kwalifikacji zawodowych Rejestracja pojazdów silnikowych Kontrole drogowe Podatki, VAT

16 Zezwolenia na pobyt problemy z otrzymywaniem kart pobytu w Wielkiej Brytanii
Brytyjskie przepisy wewnętrzne stanowiące, iż obywatele tzw. „nowych” państw członkowskich, wnoszący o wydanie kart pobytu dla członków swojej rodziny na podstawie swojego statusu pracownika muszą udokumentować, iż będąc zarejestrowanym w brytyjskim systemie Working Registration Scheme (WRS), nieprzerwanie przepracowali na terenie Wielkiej Brytanii okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty pobytu. Uzależnienie wydania karty pobytu od spełnienia powyższego wymogu jest niezgodne z przepisami prawa UE, co zostało potwierdzone opinią wydaną przez MSWiA, jak i w toku nieformalnych ustaleń z ekspertami z KE. Pomimo to, Centrum SOLVIT Wielka Brytania nie zdołało przekonać administracji brytyjskiej do zmiany stanowiska w przedmiotowych sprawach. Wobec powyższego, Centrum SOLVIT Polska informuje wnioskodawców o zaistniałej sytuacji i możliwości złożenia formalnej skargi do KE na administrację brytyjską.

17 Zabezpieczenie społeczne (formularz E 303)
Polski obywatel przez 3 lata pracował legalnie w Austrii. Następnie po utracie pracy został zarejestrowany we właściwej instytucji austriackiej jako bezrobotny z prawem do zasiłku, po czym powrócił do Polski, gdzie zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy w polskim urzędzie pracy. Wnioskodawca chciał jednak zachować prawo do austriackiego zasiłku i pobierać to świadczenie w Polsce. W tym celu austriacka instytucja powinna była mu wystawić formularz E 303, czego nie uczyniła. Dzięki interwencji SOLVIT, wnioskodawca w ciągu 4 tygodni otrzymał formularz.

18 Zabezpieczenie społeczne (formularz E 301)
Polski obywatel, który przez 2 lata pracował w Irlandii, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy wnioskował o wydanie mu formularza E 301, potwierdzającego jego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w Irlandii, na podstawie których mógłby ubiegać się o przyznanie mu polskiego zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki interwencji SOLVIT, zainteresowanemu wystawiono formularz E 301 w ciągu zaledwie 2 tygodni.

19 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT
Czeski przedsiębiorca złożył we właściwej instytucji polskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są podejmowane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja polska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji SOLVIT Polska instytucja właściwa podjęła decyzję, a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Ministerstwo Gospodarki
Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Tel.: Fax:


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI września 2010 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google