Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA
Arkadiusz Szczygieł Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2 ANKIETA INTERNETOWA Ankieta internetowa dot. konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu była dostępna na stronie w zakładce STRATEGIA ROZWOJU Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego mogli wypełniać ankietę w dniach 03 – 20 września 2010r.

3 METODY ROZPOWSZECHNIENIA INFORMACJI O ANKIECIE:
SPOT REKLAMOWY W TELEWIZJI LOKALNEJ ( r.) KOMUNIKATY W TELEWIZJI LOKALNEJ ( r.) OGŁOSZENIA W PRASIE LOKALNEJ ( r., r.) PISMA INFORMACYJNE

4 Komunikat w telewizji lokalnej:
(Twoja Telewizja Morska – września 2010r.)

5 Ogłoszenie w prasie lokalnej:
(Express Powiatu Wejherowskiego – 10 września 2010r.)

6 PISMA INFORMACYJNE O ANKIECIE:
PISMA INFORMUJĄCE O PRZEPROWADZANIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. STRATEGII ROZWOJU POWIATU ZA POMOCĄ ANKIETY INTERNETOWEJ ZOSTAŁY WYSŁANE DO: Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu wejherowskiego Radnych Powiatu Wejherowskiego Jednostek Organizacyjnych Powiatu Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wejherowie Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wejherowskiego

7 OGÓLNA LICZBA RESPONDENTÓW:
W PRZEPROWADZONEJ ANKIECIE INTERNETOWEJ WZIĘŁY UDZIAŁ 494 OSOBY ANKIETĘ DO KOŃCA WYPEŁNIŁO 460 OSÓB. ŚREDNI CZAS POŚWIĘCONY NA WYPEŁNIENIE ANKIETY TO 8,57 MIN.

8 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA
L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 1 Bezrobocie 75,51 2 10 Stan dróg łączących gminy oraz połączenia z trójmiastem i sąsiednimi powiatami (nie dotyczy dróg osiedlowych, wewnętrznych w miejscowości) 3 15 Służba zdrowia - szpital (dostępność i jakość) 73,27 4 14 Służba zdrowia - przychodnie (dostępność i jakość) 70,65 5 11 Natężenie ruchu na drogach łączących miejscowości w powiecie 70,04 6 Liczba miejsc pracy 67,82 7 17 Patologia alkoholizmu 64,38 8 18 Niepełnosprawność – bariery funkcjonowania osób niepełnosprawnych 63,97 9 Przestępczość 52,23 Poziom dochodów mieszkańców powiatu w stosunku do średniej w Polsce i Województwie 52,03 34 Świadomość ekologiczna mieszkańców 50,81 12 39 Sieć ścieżek i tras rowerowych 47,97 13 23 Stan środowiska naturalnego 43,93 19 Komunikacja publiczna wewnątrz powiatu oraz do trójmiasta - autobusy, SKM 40,89 31 Budowa trasy Kaszubskiej – Gdynia-Gmina Szemud-Gmina Luzino-Gmina Łęczyce 40,08

9 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA
L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 16 21 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe w powiecie 36,42 17 20 Aktywność mieszkańców w życiu społecznym i obywatelskim 36,23 18 36 Odległość od rynku pracy w trójmieście 19 5 Stan techniczny szkół ponadgimnazjalnych 34,82 33 Poziom inwestycji przedsiębiorstw w powiecie 34,01 30 Potencjalna rozbudowa/odbudowa kolei do gminy Gniewino i Choczewo 32,79 22 4 Jakość edukacji ponadgimnazjalnej 31,58 23 Liczba i jakość imprez kulturalnych w powiecie 31,38 24 8 Pozyskanie lokalu (kupno lub wynajem) 30,97 25 29 Potencjalna budowa Elektrowni Jądrowej przy Jeziorze Żarnowieckim 30,56 26 40 Konkurencyjność gospodarcza powiatu – warunki rozwoju gospodarczego dla przedsiębiorstw 29,35 27 6 Obiekty sportowe 29,15 28 32 Promocja powiatu i turystyki 26,32 7 Pomoc społeczna – działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 25,91 Dostępność do Internetu

10 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - HIERARCHIZACJA
L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 31 12 Koordynacja/współpraca z miastami i gminami powiatu 23,48 32 26 Jakość obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie 21,26 33 38 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych 19,23 34 25 Jakość obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 18,63 35 28 Informacja o działaniach powiatu 17,77 36 Jakość nauki w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie 15,38 37 13 Koordynacja/współpraca z samorządem województwa pomorskiego 14,57 16 Jakość kształcenia ustawicznego dla dorosłych 39 Przystąpienie do Unii Europejskiej 11,95 40 27 Jakość obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 10,93

11 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY
Inne problemy wskazane przez respondentów: bezpieczeństwo na dworcach, brak programów proekologicznych dla mieszkańców z dofinansowaniem z Unii Europejskiej jak na przykład instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych. społeczne, obywatelskie inicjatywy, edukacja w szkołach podstawowych - przepełnione klasy liczące ponad 25 osób, ograniczona ilość komputerów i ich dostępności w szkołach w opozycji do działań na rzecz komputeryzacji szkół w Polsce i budowy społeczeństwa zinformatyzowanego, zły stan dróg powiatowych np. droga Bolszewo-Choczewo, brak możliwości rozwoju i kształcenia ze względu na wysokie koszty, ilość kościołów, chamstwo straży miejskiej, stan dróg w Bolszewie, jakość dróg osiedlowych,

12 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY
MZK Gdynia -Wejherowo - beznadziejne połączenia w godzinach nocnych, idiotyczne kłótnie pomiędzy Starostą, Prezydentem Wejherowa i Posłem Budnikiem, korki w okresie letnim do trójmiasta, brak sieci kanalizacyjnej na wsiach, wysokie podatki dla przedsiębiorców, słaby stan dróg powiatowych łączących poszczególne gminy, częstotliwość komunikacji z Trójmiastem, niewykorzystanie korzyści aglomeracji, drogi w mieście - brak budowa, rozbudowa stadionów piłkarskich, stypendia unijne i socjalne, zbyt mało pojemników do segregacji śmieci odśnieżanie,

13 SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA - INNE PROBLEMY
sieć wodociągów, brak sieci kanalizacyjnej na wsiach, Zbychowo - Drogi Gminne w złym stanie, wiosna jesień drogi są nieprzejezdne ze względu na błoto jakie na nich powstaje, brak współpracy powiatu z gminami na terenie powiatu na innych płaszczyznach niż drogi, organizacja automatycznego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach klęskami i katastrofami, rozrywka, częstotliwość komunikacji z Trójmiastem, brak basenu, niekompetencja straży miejskiej, dworzec PKP-wstyd na cale pomorze, mały rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie wsi (np. Luzino), brak możliwości segregacji odpadów w małych miejscowościach, koordynacja z Miastami w Powiecie Wejherowskim, głównym problem jest brak połączenia kolejowego z gminą Gniewino i wycofywanie PKSów

14 CELE I ZADANIA - HIERARCHIZACJA Wynik w % (ważny + b. ważny)
L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 1 12 Remont obecnych dróg powiatowych 86,84 2 13 Budowa nowych dróg powiatowych 86,23 3 19 Niepełnosprawność – wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnych 83,81 4 20 Komunikacja publiczna wewnątrz powiatu oraz do trójmiasta - autobusy, SKM 82,80 5 23 Stan środowiska naturalnego 75,71 6 11 Dofinansowanie ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 74,50 7 Remonty i rozbudowa szkół ponadgimnazjalnych 74,29 8 31 Wspieranie budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej 73,88 9 Rozbudowa obiektów sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych 71,25 10 17 Budowa drogi ekspresowej tzw. Trasy Kaszubskiej na trasie Gdynia-Gmina Szemud -Gmina Luzino -Gmina Łęczyce 69,23 Budowa nowych obiektów edukacyjnych 65,18 Zwiększenie liczby zajęć dodatkowych w szkołach ponadgimnazjalnych 64,98 14 Rozbudowa/remont istniejących domów pomocy społecznej 64,78 Zwiększenie udziału finansowego powiatu we wsparciu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 64,37 15 33 Kampanie edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców 62,35

15 CELE I ZADANIA - HIERARCHIZACJA Wynik w % (ważny + b. ważny)
L.p. Nr pytania Pytanie Wynik w % (ważny + b. ważny) 16 Budowa/odbudowa linii kolejowej na trasie Wejherowo – Gniewino – Kartoszyno - Choczewo 59,31 17 24 Dostępność do Internetu 18 10 Remont ze środków powiatu wydzierżawionych przez powiat podmiotom zewnętrznym lokali, przeznaczonych na przychodnie zdrowia 58,90 19 8 Zwiększenie współpracy międzynarodowej 57,90 20 Wspieranie budowy Elektrowni Jądrowej przy Jeziorze Żarnowieckim 57,89 21 32 Zwiększanie promocji promocja powiatu i turystyki w powiecie 53,24 22 15 Budowa nowych domów pomocy społecznej 52,83 23 9 Zwiększenie dofinansowania Policji 50,20 6 Zwiększenie nakładów na promocję turystyczną powiatu 49,59 25 Zwiększenie finansowania imprez kulturalnych w powiecie 48,99 26 7 Podniesienie jakości obsługi w Starostwie Powiatowym w Wejherowie 47,78 27 Zwiększenie nakładów dla organizacji pozarządowych, klubów sportowych 47,37 28 Informacja o działaniach powiatu 44,13 29 30 Budowa powiatowej biblioteki przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 39,48 Podniesienie jakości obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 36,64 31 Zwiększenie znaczenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej 34,62 Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie 25,51 33 Rozbudowa/odbudowa III piętra Starostwa Powiatowym w Wejherowie 17,61

16 CELE I ZADANIA - INNE CELE
Inne cele i zadania wskazane przez respondentów: patrole straży miejskiej lub policji, kampanie lub programy na sztucznych boiskach zachęcające młodzież do aktywnego trybu życia, stworzenie np. parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, bądź przynajmniej oferty dla przedsiębiorców, konkurującej z ofertami np. Pruszcza Gd. wspierać zarówno msp jak duże firmy, żeby Wejherwo nie było postrzegane jako "sypialnia" Trójmiasta, budowa MacDonald’s, dot.74 punktu- wspieranie inicjatyw dot.odnawialnych źrodeł energii, kąpieliska strzeżone w Powiecie Wejherowskim, rozbudowa skateparku i miejsc do uprawiania sportów extremalnych, wzrost wynagrodzenia, sygnalizacja świetlna obok rynku, chamstwo Straż Miejskiej,

17 CELE I ZADANIA - INNE CELE
budowa stadionu w Wejherowie, stypendia unijne i socjalne, organizacja w szkołach i innych miejscach wykładów na temat ekologii, ośnieżanie, budowa i modernizacja dróg gminnych , budowa i uruchomienie wodociągów, budowa McDonald’s, wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo- walka z wandalizmem, rozbudowa i budowa drogi Wejherowo - Kąpino Dolne - Sławutowo - Celbowo (odciążenie drogi 216 pojazdów w lecie na półwysep, jak również bezpieczne połączenie w zimie pomiędzy Puckiem do Wejherowa), dowiodła to swego czasu zima 100-lecia.

18 Dziękuję za uwagę. Arkadiusz Szczygieł
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie


Pobierz ppt "Wyniki konsultacji społecznych – ANKIETA INTERNETOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google