Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie witamy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie witamy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej"— Zapis prezentacji:

1 Serdecznie witamy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

2 Lokalizacja Biblioteki

3 Budynek Główny ul. Warszawska 24

4 Pawilon Biblioteczny ul. Warszawska 24 (dziedziniec)

5 Dyrekcja, Sekretariat, Kasa BPK
ul. Warszawska 24

6 Rozmieszczenie agend BPK

7 Filia BPK w Czyżynach

8 Biblioteka DS-4 ul. Skarżyńskiego 9

9 Oddział BPK na Wydziale Mechanicznym (BWM)
al. Jana Pawła II 37

10 Zbiory BPK Biblioteka gromadzi fachową literaturę techniczną zgodnie z profilem Uczelni zakres tematyczny: architektura, urbanistyka, sztuka, budownictwo lądowe, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, inżynieria elektryczna, mechanika, transport samochodowy, transport szynowy, informatyka, nauki matematyczno-fizyczne, chemia, a także ekonomia i zarządzanie, filozofia, nauki społeczne, geografia, pedagogika, językoznawstwo, biologia, historia. kolekcja obejmuje: książki, czasopisma, normy, patenty, katalogi, komputerowe bazy danych oraz prace doktorskie PK.

11 Katalogi Podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach
Zawierają opisy książek, czasopism i innych dokumentów znajdujących się w Bibliotece

12 Dostępny przez INTERNET!
Katalog komputerowy Obejmuje: zbiory nabyte przez BPK po r., czasopisma, księgozbiory podręczne, prace doktorskie PK, księgozbiór DS-4, księgozbiór BWM, artykuły z wybranych czasopism. Na bieżąco aktualizowany i selektywnie uzupełniany wstecz! Dostępny przez INTERNET!

13 Katalog kartkowy wersja elektroniczna
Zawiera zeskanowane karty katalogu alfabetycznego druków zwartych (książek) włączonych do zasobu BPK do 30 czerwca 1999 r. Aby skorzystać z odnalezionej w katalogu książki należy wypełnić tradycyjny rewers wpisując dane: autor, tytuł, sygnatury znajdujące się w opisie książki, a także dane czytelnika; wypełniony rewers należy oddać bibliotekarzowi w Katalogu.

14 Katalogi kartkowe Alfabetyczny druków zwartych (do 1999 r.)
Rzeczowy druków zwartych (do 1999 r.) Zbiorów specjalnych (do 1999 r.) Katalogi nie są uzupełniane

15 Udostępnianie zbiorów
na miejscu w czytelniach i Oddziale Informacji Naukowej (OIN), poprzez wypożyczanie na zewnątrz, poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne, poprzez sieć komputerową. Zasady korzystania z kolekcji Biblioteki określa „Regulamin Udostępniania Zbiorów BPK”

16 Udostępnianie zbiorów w czytelniach

17 Pierwsze kroki Pozostaw w szatni wierzchnią odzież i torby,
Oddaj bibliotekarzowi: legitymację (ELS) lub kartę biblioteczną lub kartę jednodniowego wstępu, Zgłoś bibliotekarzowi własne materiały, Znajdź w katalogu potrzebne materiały wypełnij rewers lub znajdź je samodzielnie na półce, Zajmij wskazane miejsce.

18 Savoir vivre w czytelniach
Nie zachowujemy się głośno, Nie korzystamy z telefonów komórkowych, Nie spożywamy posiłków i napojów, Zawsze odkładamy materiały na oznaczone miejsce!

19 Czytelnia Główna Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego
(konieczność wypełnienia rewersu na materiały zamawiane z magazynów), Udostępnianie norm i prac doktorskich, Udostępnianie zbiorów, zamawianych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, Stanowiska komputerowe z katalogiem Biblioteki PK i do pracy samodzielnej.

20 Czytelnia Czasopism Samodzielny dostęp do czasopism z bieżącego roku,
Konieczność wypełnienia rewersu na archiwalne numery czasopism, Jednorazowo można korzystać z 5 roczników, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. Niektóre archiwalne tytuły czasopism są udostępniane w Czytelni Głównej!

21 Czytelnia Pracowników Nauki
Zbiory: wydawnictwa encyklopedyczne, materiały konferencyjne, patenty, bogaty zbiór książek z dziedziny architektury, Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej.

22 Oddział Informacji Naukowej
Zbiory: ● Informacje słowniki, bibliograficzne, encyklopedie, katalogowe, leksykony, rzeczowe, teleadresowe Bazy danych bibliograficzne i pełnotekstowe, Czasopisma elektroniczne, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. Własny księgozbiór udostępniany tylko na miejscu!

23 Oddział BPK na Wydziale Mechanicznym
Zbiory: książki, wydawnictwa encyklopedyczne, czasopisma, słowniki, poradniki, Wypożyczalnia, Dwie czytelnie z wolnym dostępem do półek, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. Zakres tematyczny zbiorów zgodny z profilem kształcenia na Wydziale Mechanicznym!

24 Filia Biblioteki w DS-4 Wypożyczalnia książek (podręczników),
Czytelnia czasopism wydanych przed 1980 rokiem, a także wybranych tytułów czasopism polskich na bieżąco, Słowniki i wydawnictwa encyklopedyczne.

25 „Czytelnie komputerowe”
32 stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej, Komputery znajdują się w: Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism, Czytelni BWM, Czytelni Pracowników Nauki, Oddziale Informacji Naukowej, Do dyspozycji: pakiet Microsoft Office, zasoby Internetu, bazy danych, czasopisma elektroniczne, nagrywarki CD, drukarki.

26 Rejestracja do czytelni komputerowej
Udostępnienie komputera użytkownikowi po raz pierwszy musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników (w każdej czytelni osobno). Przy rejestracji potrzebna jest: ważna legitymacja studencka (ELS) lub karta biblioteczna i dokument ze zdjęciem, Limit czasu pracy: 40 godzin rocznie, Maksymalnie 2 godziny dziennie w każdej z czytelni.

27 Internet Wyłącznie do celów: naukowych, informacyjnych, edukacyjnych,
Zabronione jest przeglądanie: treści ogólnie przyjętych za: nieetyczne, obraźliwe, łamiące prawo lub obsceniczne.

28 odbitka ksero i wydruk 1 strony – 20 gr.
Drukowanie i ksero Na terenie Biblioteki znajduje się: 7 samoobsługowych drukarek , (Czyt. Gł., Czyt. Czas., Czyt. Pr. Nauki., BWM) 3 samoobsługowe kserokopiarki, (Czyt. Gł., Czyt. Czas., Czyt. BWM) Dystrybutor kart do drukarek i kserokopiarek znajduje się w Czytelni Głównej. odbitka ksero i wydruk 1 strony – 20 gr.

29 Aparaty cyfrowe i laptopy
Na terenie Biblioteki można korzystać z aparatów cyfrowych (bez lampy błyskowej) i własnego sprzętu komputerowego. Laptopy w sieci BPK (Internet) (Czyt. Prac. Nauki., OIN) Laptopy w sieci bezprzewodowej – eduroam (Czyt. Gł., OIN) Laptopy bez sieci (tylko zasilanie) (wszystkie czytelnie i OIN)

30 Komputery z Katalogiem Biblioteki PK
Komputery, na których można korzystać tylko z katalogu Biblioteki PK mieszczą się w: Katalogu, Czytelni Głównej, w holu Pawilonu Bibliotecznego.

31 Regulamin wypożyczeń Zamawianie książek odbywa się za pośrednictwem katalogu komputerowego, Zamówione książki należy odebrać w wypożyczalni wskazanej na zamówieniu, Zamówiona książka czeka na odbiór 7 dni kalendarzowych. Książki zwracamy w tej wypożyczalni, w której zostały wypożyczone!

32 KATEGORIA UŻYTKOWNIKÓW
Limity wypożyczeń KATEGORIA UŻYTKOWNIKÓW ILOŚĆ KSIĄŻEK Studenci PK 15 Studenci dwóch fakultetów 20 Pracownicy i doktoranci PK Studenci innych uczelni 5 Pracownicy i doktoranci innych uczelni Absolwenci oraz emeryci i renciści PK 3 Pracownicy innych instytucji

33 Prolongata KATEGORIA ZBIORÓW OKRES WYPOŻYCZEŃ LIMITY PROLONGAT
Podręczniki do nauki języków obcych 1 rok Przewodniki turystyczne 30 dni Pozostałe książki 60 dni 5

34 Warunki prolongaty Warunkiem prolongaty jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego, Prolongaty dokonuje się samodzielnie poprzez system komputerowy, Po wykorzystaniu limitu prolongat należy zgłosić się z książkami do Wypożyczalni. Prolongata w ramach limitów lub ponowne wypożyczenie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli inny czytelnik nie złożył rezerwacji na tę książkę!

35 Rezerwacje Książki, które w danej chwili nie są dostępne do
wypożyczenia można zarezerwować, Jednocześnie można posiadać maksymalnie 3 rezerwacje, Do czytelników, którzy złożyli rezerwację i podali adres wysyłane są zawiadomienia o zatrzymanych dla nich książkach i o konieczności złożenia zamówienia.

36 Opłaty za przetrzymanie książek
Z chwilą przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek naliczane są opłaty. Do czasu uregulowania należności konto czytelnika może zostać zablokowane. Niezapłacone należności oraz bieżące kwoty można sprawdzać samodzielnie w systemie komputerowym. Opłaty należy regulować w Kasie BPK. Opłata za przetrzymanie książek wynosi 20 gr. za każdy dzień za każdą książkę!

37 Odpowiedzialność za książkę
Całkowita odpowiedzialność za zniszczenie książki spada na czytelnika, który ją wypożyczał ostatnio. Należy jak najszybciej zgłosić zagubienie książki, w celu zablokowania naliczania ewentualnych opłat. O formie rekompensaty za zniszczoną lub zagubioną książkę decyduje Biblioteka. Na stronie www BPK podana jest lista tytułów, które Biblioteka może przyjąć w zamian za opłatę za przetrzymanie lub zagubienie książek.

38 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Sprowadza książki i artykuły z bibliotek krajowych (z wyjątkiem bibliotek krakowskich) i zagranicznych Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać Pracownicy i Studenci PK Książki zamawia się na podstawie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie domowej BPK.

39 Godziny otwarcia Sprawdzaj: w Informatorze,
na stronie www Biblioteki w dwóch miejscach: O bibliotece – Godziny otwarcia lub Ogłoszenia dla użytkowników, na ogłoszeniach umieszczonych na drzwiach Biblioteki.

40 Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) uaktywniona w BPK
Upoważnia do korzystania ze wszystkich agend Biblioteki przez cały okres ważności konta. Konto biblioteczne jest ważne przez okres 1 roku akademicki. Po upływie roku konto należy prolongować, przedkładając indeks z aktualnym wpisem na nowy rok akademicki. Prawa i obowiązki czytelnika określa „Regulamin udostępniania zbiorów BPK”. Należy ją zawsze okazywać w Wypożyczalni i w Czytelniach! Karta jednodniowego wstępu – raz na pół roku!

41 Zapisy do biblioteki ELS lub kartę biblioteczną należy uaktywnić w bibliotece (w wypożyczalni) Potrzebny jest: Dowód osobisty, Indeks z potwierdzonym wpisem o odbyciu szkolenia.

42 Studenci PK na podstawie ELS mają prawo do bezpłatnego
korzystania z bibliotek akademickich na terenie Krakowa oraz z Biblioteki Wojewódzkiej zgodnie z przyjętymi przez nie regulaminami. W październiku biblioteki akademickie prowadzą zapisy wyłącznie studentów macierzystych uczelni.

43 Zapraszamy do Biblioteki


Pobierz ppt "Serdecznie witamy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google