Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Kaszubska 23 tel fax Opracowali: Mariola Kretek, Dagmara Wolny, Dariusz Nykiel

2 SPIS TREŚCI Filie Biblioteki Głównej Godziny otwarcia
Oddziały Biblioteki Głównej Rozmieszczenie oddziałów Parter II Piętro Wypożyczanie książek Zapisy Zamawianie Rezerwacje Limity Zwrot/opłaty za zwłokę Udostępnianie zbiorów na miejscu Czytelnie Ogólne I i II Czytelnia Czasopism Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Informacja naukowo-techniczna Oddział Informacji Naukowej

3 FILIE BIBLIOTEKI Filia w Katowicach Filia w Rybniku Ul. Krasińskiego 8
Tel Godziny otwarcia: Pon – pt: – 1700 Przerwa: 1200 – 1230 Sob: 900 – 1300 Filia w Rybniku Ul. Kościuszki 54 Tel Godziny otwarcia: Pon – czw: 1000 – 1700 Pt: 1000 – 1600 Przerwa: 1200 – 1230 Sob: 900 – 1300

4 GODZINY OTWARCIA Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w Gliwicach:
Wypożyczalnia poniedziałek - piątek: sobota: Czytelnie: Ogólne I i II, Czasopism i Abstraktowa poniedziałek - piątek: sobota: Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej poniedziałek, wtorek: środa, czwartek i piątek: Oddział Informacji Naukowej W okresach świątecznych i wakacyjnych podane godziny ulegają zmianie.

5 ODDZIAŁY BIBLIOTEKI Oddział Czasopism
Oddział Gromadzenia i Selekcji Księgozbioru Oddział Informacji Naukowej Oddział Magazynów i Udostępniania Zbiorów Oddział Opracowania Zbiorów

6 PLAN PARTERU Parter

7 PLAN II PIĘTRA II Piętro

8 SAVOIR-VIVRE W BIBLIOTECE
Odzież wierzchnią oraz wszelkie torby i siatki należy pozostawić w szatni (szatnia jest bezpłatna), Na terenie Biblioteki należy zachować ciszę, W czytelniach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów, komórkowych, spożywania posiłków i picia napojów, Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych zabronione jest instalowanie oprogramowania i zmiana ustawień komputera, wykorzystywanie inne niż w celach naukowych.

9 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK WYPOŻYCZALNIA Zapisy
Aby zapisać się do biblioteki należy: okazać aktualną legitymację studencką lub indeks, dowód osobisty (studenci innych państwowych uczelni Aglomeracji Śląskiej, z którymi podpisano stosowną umowę – indeks z pieczątką macierzystej biblioteki), wnieść opłatę za kartę biblioteczną. Zapisać się można: na miejscu w Wypożyczalni, zdalnie przez internet - należy pamiętać o aktywowaniu konta w ciągu 7 dni kalendarzowych.

10 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Zamawianie książek
Książki zamawia się poprzez katalog komputerowy w systemie OPACWWW w bibliotece lub poprzez internet: Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni kalendarzowych.

11 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Rezerwacja książek
Jeżeli wszystkie pozycje danego tytułu są wypożyczone można dokonać rezerwacji. System OPACWWW dopuszcza zarezerwowanie danego tytułu przez maksymalnie 3 czytelników jednocześnie. Rezerwacja książek następuje w ramach limitu wypożyczeń. O pojawieniu się zarezerwowanej książki (zwróceniu jej przez innego czytelnika) powiadamiamy em.

12 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Limity wypożyczeń Maksymalnie wypożyczyć można:
studenci Politechniki Śląskiej – 10 książek na 5 miesięcy, pracownicy i doktoranci Politechniki Śląskiej – 20 książek na 1 rok, dyplomanci Politechniki Śląskiej – 20 książek na okres 3 miesięcy, słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej – 5 książek na 5 miesięcy, studenci państwowych uczelni województwa śląskiego - 3 książki na 1 miesiąc, czytelnicy spoza uczelni, pod warunkiem wpłacenia kaucji za każdą wypożyczoną książkę – 3 książki na 2 tygodnie.

13 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Zwrot książek
Wypożyczone książki należy zwracać terminowo. 7 dni przed upływem terminu zwrotu Czytelnik jest o tym powiadamiany em*. Za nieterminowy zwrot książek jest naliczana opłata w wysokości 0,20 zł za egzemplarz za każdy dzień zwłoki. O początku naliczania opłaty Czytelnik jest informowany em*. * Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia a wynikający z przyczyn niezależnych od niej.

14 Prolongata (samodzielne przedłużenie książek)
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Prolongata (samodzielne przedłużenie książek) Dopuszczalna jest trzykrotna samodzielna prolongata książki przez Czytelnika poprzez system OPACWWW. System dopuszcza prolongaty tylko wtedy, gdy: Czytelnik nie przekroczył terminu wypożyczenia żadnej książki, ma uregulowane ewentualne zaległości wobec Biblioteki, dana książka nie jest zamówiona przez innego Czytelnika.

15 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK Karty obiegowe
Karty obiegowe podpisywane są w Wypożyczalni w Holu Biblioteki.

16 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU
CZYTELNIE Część księgozbioru jest udostępniana na miejscu w czytelniach. Prawo korzystania z czytelni ma każda osoba po przedłożeniu karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego. Ze zbiorów w czytelni korzysta się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Po wypełnieniu rewersu i przedłożeniu go osobie dyżurnej można wykonać kserokopie wybranych stron w punktach kserograficznych na terenie Biblioteki.

17 Książki i skrypty znajdują się w w dwóch czytelniach:
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU Książki i skrypty znajdują się w w dwóch czytelniach: Czytelnia Ogólna I energetyka, elektrotechnika, elektronika automatyka, robotyka informatyka, telekomunikacja budowa maszyn metalurgia, materiałoznawstwo górnictwo budownictwo i konstrukcje budowlane inżynieria lądowa, inżynieria sanitarna samochody i inne środki transportu turystyka ekonomia i marketing bankowość i finanse bhp, ergonomia medycyna, biomateriały, biotechnologia Czytelnia Ogólna II chemia, fizyka, matematyka geografia, geologia ekologia architektura, rysunek techniczny języki obce historia, prawo, socjologia, filozofia psychologia, pedagogika organizacja i zarządzanie zarządzanie: transportem, logistyką zarządzanie: produkcją, kadrami rachunkowość, księgowość, finanse reklama, PR

18 UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU
Polskie i zagraniczne czasopisma naukowo-techniczne oraz prasa codzienna znajdują się w Czytelni Czasopism. Czasopism nie wypożycza się, można natomiast skopiować wybrane strony w punktach kserograficznych na terenie Biblioteki.

19 Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU Czytelnia Abstraktów i Prac Doktorskich Z prac doktorskich obronionych w Politechnice Śląskiej, wydawnictw abstraktowych w formie drukowanej, m.in. Chemical Abstracts oraz dostępu do baz danych (Beilstein, Chemical Abstracts) i czasopism elektronicznych można skorzystać w Czytelni Abstraktów i Prac Doktorskich.

20 Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udostępnia:
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej udostępnia: patenty polskie, normy krajowe: PN, BN, wdrożenia norm EN, IEC, ISO; o tematyce zgodnej z profilem Politechniki Śląskiej, czasopisma patentowe i normalizacyjne, poradniki, wytyczne, instrukcje, przepisy, materiały pomocnicze, katalogi firmowe, leksykony, słowniki.

21 PUNKTY KSEROGRAFICZNE
Na terenie biblioteki kserokopie materiałów można wykonać w trzech pracowniach kserograficznych: parter (hall, obok wypożyczalni) Czynna: poniedziałek – piątek w godz – 19.00 parter (pokój naprzeciw windy) III piętro – pokój 301 Pracownia ta oferuje również skanowanie materiałów.

22 WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
Książki oraz artykuły z czasopism niedostępne w naszej Bibliotece można zamówić w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Koszt sprowadzenia: z bibliotek krajowych – 5 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), opłata za wykonanie kserokopii artykułu, z bibliotek zagranicznych – 15 zł (zryczałtowana opłata pocztowa), koszty bankowe i opłata za wypożyczenie lub wykonanie kserokopii. Zamówienia można składać osobiście lub em (na stronie domowej jest dostępny formularz).

23 INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA
Nie wiesz: gdzie się udać, co dalej zrobić, jak szukać literatury, gdzie znaleźć potrzebne książki? Idź do Oddziału Informacji Naukowej!

24 INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ pomaga w tematycznym wyszukiwaniu literatury, lokalizuje książki i czasopisma niedostępne w bibliotece, szkoli użytkowników w zakresie obsługi katalogu komputerowego, oferuje bibliograficzne i pełnotekstowe bazy danych oraz pomaga wszystkim zainteresowanym w ukierunkowanym poszukiwaniu, bezpłatnie udostępnia stanowiska komputerowe w celu przeszukania katalogów oraz dostępnych baz danych.

25 Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki!
Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki!


Pobierz ppt "Zapraszamy do Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google