Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Kraków wrzesień-październik 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie biblioteczne studentów I roku Kraków wrzesień-październik 2008."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie biblioteczne studentów I roku Kraków wrzesień-październik 2008

2 Serdecznie witamy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

3 Przebieg zajęć: prezentacja Biblioteki zapoznanie z katalogiem komputerowym nauka obsługi konta użytkownika zapoznanie z katalogiem kartkowym – wersja elektroniczna prezentacja strony WWW Biblioteki (m.in. wskazanie możliwości indywidualizacji strony) sprawdzenie wiadomości

4 Lokalizacja Biblioteki PK

5 Budynek Główny ul. Warszawska 24

6 Pawilon Biblioteczny ul. Warszawska 24 (dziedziniec)

7 Dyrekcja, s ekretariat, k asa BPK ul. Warszawska 24

8 Rozmieszczenie agend BPK

9 Filia BPK w Czyżynach

10 Biblioteka DS-4 ul. Skarżyńskiego 9

11 Oddział BPK na Wydziale Mechanicznym (BWM) al. Jana Pawła II 37

12 Zbiory BPK Biblioteka gromadzi fachową literaturę techniczną zgodnie z profilem Uczelni zakres tematyczny: architektura, urbanistyka, sztuka, budownictwo lądowe, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, inżynieria elektryczna, mechanika, transport samochodowy, transport szynowy, informatyka, nauki matematyczno-fizyczne, chemia, a także ekonomia i zarządzanie, filozofia, nauki społeczne, geografia, pedagogika, językoznawstwo, biologia, historia. kolekcja obejmuje: książki, czasopisma, normy, patenty, katalogi, komputerowe bazy danych oraz prace doktorskie PK.

13 na miejscu w czytelniach i w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) poprzez wypożyczanie na zewnątrz poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne poprzez sieć komputerową Zasady korzystania z kolekcji Biblioteki określa Regulamin Udostępniania Zbiorów BPK. Regulamin Udostępniania Zbiorów BPK. Udostępnianie zbiorów

14 Słowniczek Druki zwarte - książki Druki ciągłe - czasopisma Odsyłacz - karta w katalogu, odsyła do karty głównej (zob.) Rewers - formularz zamówienia - wypełniamy sami Sygnatura – oznaczenie książki / czasopisma Wolumin - jeden egzemplarz OPAC – katalog biblioteczny on-line Księgozbiór podręczny – książki znajdujące się w czytelniach

15 Udostępnianie zbiorów w czytelniach

16 Pierwsze kroki Pozostaw w szatni wierzchnią odzież i torby, Oddaj bibliotekarzowi: legitymację (ELS) lub kartę biblioteczną lub kartę jednodniowego wstępu, Zgłoś bibliotekarzowi własne materiały, Znajdź w katalogu potrzebne materiały wypełnij rewers lub znajdź je samodzielnie na półce, Zajmij wskazane miejsce.

17 Savoir vivre w czytelniach Nie zachowujemy się głośno, Nie korzystamy z telefonów komórkowych, Nie spożywamy posiłków i napojów, Zawsze odkładamy materiały na oznaczone miejsce!

18 Czytelnia Główna Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego (konieczność wypełnienia rewersu na materiały zamawiane z magazynów), Udostępnianie norm i prac doktorskich, Udostępnianie zbiorów, zamawianych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, Stanowiska komputerowe z katalogiem Biblioteki PK i do pracy samodzielnej.

19 Czytelnia Czasopism Samodzielny dostęp do czasopism z bieżącego roku, Konieczność wypełnienia rewersu na archiwalne numery czasopism, Jednorazowo można korzystać z 5 roczników, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. Niektóre archiwalne tytuły czasopism są udostępniane w Czytelni Głównej!

20 Czytelnia Pracowników Nauki Zbiory: wydawnictwa encyklopedyczne, materiały konferencyjne, patenty, bogaty zbiór książek z dziedziny architektury, Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej.

21 Oddział Informacji Naukowej Zbiory: Informacje słowniki,bibliograficzne, encyklopedie,katalogowe, leksykony,rzeczowe, teleadresowe Bazy danych bibliograficzne i pełnotekstowe, Czasopisma elektroniczne, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. K sięgozbiór OIN udostępnia m y tylko na miejscu!

22 Oddział BPK na Wydziale Mechanicznym Zbiory: książki, wydawnictwa encyklopedyczne, czasopisma, słowniki, poradniki, Wypożyczalnia, Dwie czytelnie z wolnym dostępem do półek, Stanowiska komputerowe do pracy samodzielnej. Zakres tematyczny zbiorów zgodny z profilem kształcenia na Wydziale Mechanicznym!

23 Filia Biblioteki w DS-4 Wypożyczalnia książek (podręczników), Czytelnia czasopism wydanych przed 1980 rokiem, a także bieżących numerów wybranych tytułów czasopism polskich, Słowniki i wydawnictwa encyklopedyczne.

24 Czytelnie komputerowe S tanowiska komputerowe do pracy samodzielnej, w tym wyposażone w urządzenia wspomagające pracę z komputerem dla osób słabowidzących Komputery znajdują się w: Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism, Czytelni BWM, Czytelni Pracowników Nauki, Oddziale Informacji Naukowej, Do dyspozycji: pakiet Microsoft Office, zasoby Internetu, bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne, nagrywarki CD, d rukarki, skanery.

25 Rejestracja do czytelni komputerowej Udostępnienie komputera użytkownikowi po raz pierwszy musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników (w każdej czytelni osobno). Przy rejestracji potrzebna jest: ważna legitymacja studencka (ELS) lub karta biblioteczna i dokument ze zdjęciem, Limit czasu pracy: 40 godzin rocznie, Maksymalnie 2 godziny dziennie w każdej z czytelni.

26 Internet Wyłącznie do celów: naukowych, informacyjnych, edukacyjnych, Zabronione jest przeglądanie: treści ogólnie przyjętych za: nieetyczne, obraźliwe, łamiące prawo lub obsceniczne.

27 Drukowanie i ksero Na terenie Biblioteki znajduj ą się: samoobsługow e drukar ki, (Czyt. Gł., Czyt. Czas., Czyt. Pr. Nauki, BWM) samoobsługowe kserokopiarki, (Czyt. Gł., Czyt. Czas., Czyt. BWM) skanery Dystrybutor kart do drukarek i kserokopiarek znajduje się w Czytelni Głównej. odbitka ksero i wydruk 1 strony – 20 gr.

28 Na terenie Biblioteki można korzystać z aparatów cyfrowych (bez lampy błyskowej) i własnego sprzętu komputerowego. Laptopy bez sieci (tylko zasilanie) (wszystkie czytelnie i OIN) Laptopy w sieci BPK (Internet) (Czyt. Prac. Nauki, OIN) Laptopy w sieci bezprzewodowej – eduroam (Czyt. Gł., OIN) Aparaty cyfrowe i laptopy

29 Katalogi Podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach Zawierają opisy książek, czasopism i innych dokumentów znajdujących się w Bibliotece

30 Katalog komputerowy Obejmuje: zbiory nabyte przez BPK po 1.01.1994 r., czasopisma, księgozbiory podręczne, prace doktorskie PK, księgozbiór DS-4, księgozbiór BWM, artykuły z wybranych czasopism. Na bieżąco aktualizowany i selektywnie uzupełniany wstecz Dostępny przez INTERNET

31 Komputery, na których można korzystać tylko z katalogu Biblioteki PK (OPAC) mieszczą się w: Katalogu, Czytelni Głównej, w holu Pawilonu Bibliotecznego. Komputery z Katalogiem Biblioteki PK

32 Katalog kartkowy wersja elektroniczna Zawiera zeskanowane karty katalogu alfabetycznego druków zwartych (książek) włączonych do zasobu BPK do 30 czerwca 1999 r. Aby skorzystać z odnalezionej w katalogu książki należy wypełnić tradycyjny rewers wpisując dane: autor, tytuł, sygnatury znajdujące się w opisie książki, a także dane czytelnika; wypełniony rewers należy oddać bibliotekarzowi w Katalogu.

33 Katalogi kartkowe Alfabetyczny druków zwartych (do 1999 r.) Zbiorów specjalnych (do 1999 r.) np. grafika, kartografia, mikrofilmy, mikrofisze. Katalogi nie są uzupełniane

34 Regulamin wypożyczeń Zamawianie książek odbywa się za pośrednictwem katalogu komputerowego, Zamówione książki należy odebrać w wypożyczalni wskazanej na zamówieniu, Zamówiona książka czeka na odbiór 7 dni kalendarzowych. Książki zwracamy w tej wypożyczalni, w której zostały wypożyczone!

35 Limity wypożyczeń KATEGORIA UŻYTKOWNIKÓWILOŚĆ KSIĄŻEK Studenci PK, goście zagraniczni PK 15 Studenci dwóch fakultetów20 Pracownicy i doktoranci PK20 Studenci innych uczelni5 Pracownicy i doktoranci innych uczelni 5 Absolwenci oraz emeryci i renci ś ci PK3 Pracownicy innych instytucji3

36 Prolongata KATEGORIA ZBIORÓW OKRES WYPOŻYCZEŃ LIMITY PROLONGAT Podręczniki do nauki języków obcych 1 rok0 Przewodniki turystyczne 30 dni0 Pozostałe książki60 dni5

37 Warunki prolongaty Warunkiem prolongaty jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego, Prolongaty dokonuje się samodzielnie poprzez system komputerowy, Po wykorzystaniu limitu prolongat należy zgłosić się z książkami do Wypożyczalni. Prolongata w ramach limitów lub ponowne wypożyczenie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli inny czytelnik nie złożył rezerwacji na daną książkę!

38 Rezerwacje Książki, które w danej chwili są nie dostępne do wypożyczenia można zarezerwować. Jednocześnie można posiadać maksymalnie 3 rezerwacje. Do czytelników, którzy złożyli rezerwację i podali adres e-mail wysyłane są zawiadomienia o zatrzymanych dla nich książkach i o konieczności złożenia zamówienia.

39 Opłaty za przetrzymanie książek Z chwilą przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek naliczane są opłaty. Do czasu uregulowania należności konto czytelnika może zostać zablokowane. Niezapłacone należności oraz bieżące kwoty można sprawdzać samodzielnie w systemie komputerowym. Opłaty należy regulować w Kasie BPK. Opłata za przetrzymanie książek wynosi 20 gr. za każdy dzień za każdą książkę!

40 Odpowiedzialność za książkę Całkowita odpowiedzialność za zniszczenie książki spada na czytelnika, który ją wypożyczał ostatnio. Należy jak najszybciej zgłosić zagubienie książki, w celu zablokowania naliczania ewentualnych opłat. O formie rekompensaty za zniszczoną lub zagubioną książkę decyduje Biblioteka. Na stronie www BPK podana jest lista tytułów, które Biblioteka może przyjąć w zamian za opłatę za przetrzymanie lub zagubienie książek.

41 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Sprowadza książki i artykuły z bibliotek krajowych (z wyjątkiem bibliotek krakowskich) i zagranicznych. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać p racownicy i s tudenci PK. Książki zamawia się na podstawie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie domowej BPK.

42 Godziny otwarcia Sprawdzaj: na stronie www Biblioteki w dwóch miejscach: – O bibliotece – Godziny otwarcia lub – Ogłoszenia dla użytkowników, na ogłoszeniach umieszczonych na drzwiach Biblioteki. W październiku godziny pracy biblioteki są zmienione ze względu na szkolenia biblioteczne!

43 Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) uaktywniona w BPK Upoważnia do korzystania ze wszystkich agend Biblioteki przez cały okres ważności konta. Konto biblioteczne jest ważne przez 1 rok akademicki. Po upływie roku konto należy prolongować, przedkładając indeks z aktualnym wpisem na nowy rok akademicki. Prawa i obowiązki czytelnika określa Regulamin udostępniania zbiorów BPK dostępny w Bibliotece oraz na stronie WWW Biblioteki. W wypożyczalni i w czytelniach należy zawsze okazywać ELS! Karta jednodniowego wstępu – raz na pół roku!

44 Zapisy do biblioteki ELS lub kartę biblioteczną należy uaktywnić w bibliotece (w wypożyczalni) Potrzebny jest: - d owód osobisty, - i ndeks z potwierdzonym wpisem o odbyciu szkolenia.

45 Zapisy do Biblioteki

46 Studenci PK na podstawie ELS mają prawo do bezpłatnego korzystania z bibliotek akademickich na terenie Krakowa oraz z Biblioteki Wojewódzkiej zgodnie z przyjętymi przez nie regulaminami. W październiku biblioteki akademickie prowadzą zapisy wyłącznie studentów macierzystych uczelni.

47 Kontakt z Biblioteką PK: -E-mail: listy@biblos.pk.edu.pllisty@biblos.pk.edu.pl -GG: 1383 5882 -Telefon: 12 628 20 14

48 Teraz zapraszamy na prezentację katalogu komputerowego i strony WWW Biblioteki http://www.biblos.pk.edu.pl/

49 Życzymy sukcesów na studiach i zapraszamy do Biblioteki


Pobierz ppt "Szkolenie biblioteczne studentów I roku Kraków wrzesień-październik 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google