Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Klub Ekologiczny – monitoring stanu wód i gleb powiatu przeworskiego W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Klub Ekologiczny – monitoring stanu wód i gleb powiatu przeworskiego W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Klub Ekologiczny – monitoring stanu wód i gleb powiatu przeworskiego
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

2 Celem projektu badawczego „Monitoring stanu wód i gleb powiatu przeworskiego” było:
- analiza właściwości chemicznych i biotycznych gleb rolnych na 10 wybranych stanowiskach terenu powiatu; - analiza chemiczna i biologiczna wód w rzekach powiatu; - porównanie parametrów chemicznych oraz fauny i flory badanych środowisk w różnych porach roku; - ocena stopnia skażeń w/w środowisk - wyrobienie u uczniów umiejętności badawczych zarówno w terenie jak i pracowni.

3 Teren badań Badania terenowe polegające na charakterystyce środowiskowej oraz pobraniu próbek gleby i wody do badań laboratoryjnych przeprowadzono na następujących stanowiskach: Adamówka Rudka Ubieszyn Tryńcza Gniewczyna Przeworsk Zarzecze Urzejowice Siedleczka Hadle Szklarskie

4 Zespół badawczy w pracy

5 Efekty Przeprowadzone badania próbek wody pobranych z rzek powiatu przeworskiego wykazują niski stopień zanieczyszczenia wód Sanu, Wisłoka i Mleczki azotanami, azotynami i jonami amonowymi. Większa ilość azotanów oraz fosforanów została stwierdzona w niewielkiej rzeczce Lubeni koło wsi Rudka. Jest to wynikiem znacznego zaśmiecenia jej brzegów oraz wody odpadami wyrzucanymi przez mieszkańców miejscowości. Większy poziom fosforanów stwierdzono ponadto w Mleczce na południe od Przeworska oraz w Wisłoku we wsi Tryńcza. Odczyn wody w badanych próbkach wyraźnie zasadowy. Z uwagi na niskie temperatury panujące w poprzedzających badania tygodniach, podczas obserwacji stwierdzono niewielką ilość aktywnych organizmów. W większości próbek obserwowano formy pałeczkowate i ziarenkowate bakterii oraz jednokomórkowe glony. Tylko w wodzie pobranej z rzeki Lubenia obserwowano liczne oczliki. Przeprowadzone badania próbek gleby z pól uprawnych wykazały średnią zawartość azotanów oraz niską jonów amonowych i fosforanów. Odczyn badanych gleb zasadowy lub lekko kwaśny. Stosunkowo niska zawartość w/w związków chemicznych w glebie jest charakterystyczna dla okresu jesiennego. Dzikie wysypisko śmieci na brzegu rzeczki Lubenia koło wsi Rudka


Pobierz ppt "Szkolny Klub Ekologiczny – monitoring stanu wód i gleb powiatu przeworskiego W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google