Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY"— Zapis prezentacji:

1 WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY
Mach Mateusz Damian Bogunia klasa II „D”

2 SPIS TREŚCI Temperatura i jej jednostki Zmiany stanu skupienia
Anomalna rozszerzalność wody Wrzenie Parowanie Od czego zależy wrzenie i parowanie Opis doświadczenia Tabela wyników Wykresy Analiza Wnioski

3 TEMPERTURA I JEJ JEDNOSTKI
Temperatura - jedna z podstawowych w termodynamice wielkości fizycznych, będąca miarą stopnia nagrzania ciał. Temperaturę można ściśle zdefiniować tylko dla stanów równowagi termodynamicznej, z termodynamicznego bowiem punktu widzenia jest ona wielkością reprezentującą wspólną własność dwóch układów pozostających w równowadze ze sobą. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii. Temperatura jest miarą "chęci" do dzielenia się ciepłem. Jeśli dwa ciała mają tę samą temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła, gdy zaś mają różną temperaturę, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej - aż do wyrównania się temperatur obu ciał. Jednostki temperatury: Kelwin, Celsjusz, Fahrenheit, Rankine, Delisle, Newton, Réaumur, Rømer.

4 ZMIANY STANU SKUPIENIA
STAN KOŃCOWY STAN POCZĄTKOWY CIAŁO STAŁE CIECZ GAZ BEZ ZMIANY STANU TOPNIENIE SUBLIMACJA KRZEPNIĘCIE WRZENIE RESUBLIMACJA SKRAPLANIE

5 ANOMALNA ROZSZERZALNOŚĆ WODY
Jest to zmniejszanie się objętości wody w miarę wzrostu temperatury w przedziale od 0 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza. Jednocześnie wiąże się to ze wzrostem gęstości wody.

6 WRZENIE Zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości. Dlatego mówi się, że wrzenie, to gwałtowne parowanie nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości. Wrzenie wymaga dostarczania energii do wrzącego ciała dlatego jest to przejściem fazowym pierwszego rodzaju.

7 PAROWANIE Parowanie (ewaporacja) - proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy. Może odbywać się w całym zakresie ciśnień i temperatur, w których mogą współistnieć z sobą obie fazy, ale nasila się w wysokiej temperaturze. Proces parowania jest szybszy również, gdy obniżymy ciśnienie zewnętrzne oraz gdy mamy do czynienia z przepływem gazu względem powierzchni cieczy. Parowanie zachodzi wtedy, gdy cząsteczka ma dostatecznie wysoką energię kinetyczną, by wykonać pracę przeciwko siłom przyciągania między cząsteczkami. Procesem odwrotnym do parowania jest skraplanie pary.

8 OD CZEGO ZALEŻY WRZENIE I PAROWANIE
Parowanie zależy od ciśnienia, temperatury oraz powierzchni parowania. Wrzenie natomiast zależy od temperatury cieczy.

9 OPIS DOŚWIADCZENIA Do czystej zlewki nalewamy wodę pobraną z rzeki.
Ustawiamy zlewkę z wodą na palniku i wkładamy do niej termometr. Co 2 minuty odczytujemy temperaturę wody w zlewce i zapisujemy ją w tabeli Powtarzamy pomiar dla wody destylowanej oraz z innych ujęć.

10 TABELA WYNIKÓW TYP WODY CZAS (MIN) 0 minut 2 minuty 4 minuty 20 84 100
Woda destylowana 20 84 100 Raba Górna 61 Rokicianka 65 Raba Dolna 64 Źródło Rokiciny ------ Sieniawa Woda z domu nr.1 67 Orawka 78 Woda z domu Mateusza Woda z domu nr.2 90 Bukowina 80 Woda z domu nr.3 98 Woda z domu Justyny Kosiczne 92

11 WYKRESY

12

13

14

15

16

17

18

19 Wykres zbiorczy

20 ANALIZA Dokładność pomiaru temperatury wody: Dokładność pomiaru czasu:

21 Wnioski Pomiarów wrzenia wody dokonano w warunkach szkolnych laboratoryjnych. Dlatego mogą one być obarczone dużą niepewnością pomiaru. Niestety nie zawsze w badaniu użyto taką samą ilość wody. Ponadto temperatura wrzenia wody destylowanej różni się od wody z ujęć rzecznych. Woda ta zawiera mikroorganizmy oraz związki mineralne, które na to wpływają. Występują również różnice między górnym i dolnym ujęciem rzeki Raba. Może na to mieć wpływ zanieczyszczanie wtórne przez ludzi tej rzeki. Bardzo czystą wodą okazała się natomiast woda z źródła Rokiciny i ze studni głębinowej.

22 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Badania wykorzystane do prezentacji zostały przeprowadzone na zajęciach „Niezbadana moc kropli wody” prowadzonych w ramach projektu grantowego regionalnego „Niezbadane tajemnice kropli wody”


Pobierz ppt "WYZNACZANIE TEMPERATURY WRZENIA WODY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google