Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

2 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Względny koszt wprowadzania zmian w zależności od fazy realizacji projektu Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

3 Model wzmocnienia błędów
Błędy nowowprowadzone Błędy wzmocnione 1:x Procent wydajności detekcji błędów Błędy przepuszczone Błędy Detekcja Błędy z poprzedniego etapu Błędy do następnego etapu Źródło: Pressman Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

4 Efekt wzmocnienia błędów – kontrola jakości przy testowaniu
Analiza wymagań 0% 10 Projektowanie 10 6 6 0% 4  1,5 25 4 Implementacja 37 10 10 20% 27  3 25 27 Testy integracyjne 94 50% 94 Testy akceptacyjne 47 50% Testy systemowe 24 50% Źródło: Pressman 12 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

5 Efekt wzmocnienia błędów – kontrola jakości w całym procesie
Analiza wymagań 70% 10 Projektowanie 3 2 2 50% 1  1,5 25 1 Implementacja 15 5 5 60% 10  3 25 10 Testy integracyjne 24 50% 24 Testy akceptacyjne 12 50% Testy systemowe 6 50% Źródło: Pressman 3 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

6 Porównanie kosztów wytwarzania
Błędy wykryte Liczba błędów Koszt jednostkowy Koszt sumaryczny Kontrola jakości przy testowaniu Przed testowaniem 22 6,5 143 Podczas testowania 82 15 1230 Po wydaniu 12 67 804 Razem 2177 Kontrola jakości w całym procesie Podczas wytwarzania 1,5 33 36 234 225 3 202 693 Źródło: Pressman Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

7 Ewolucja polityki jakościowej
Kontrola jakości (QC – Quality Control) – lata 1970-te – kontrolowanie jedynie jakości produktu końcowego Sterowanie jakością (QC – Quality Control) – lata 1980-te – kontrolowanie jakości produktów pośrednich Zapewnienie jakości (SQA – Software Quality Assurance) – lata 1990-te – opracowanie procedur zapewniających jakość na każdym etapie Zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Management) – lata 2000 – przeniesienie ciężaru zapewnienia jakości z inżynierów na całą organizację (zarządzanie) Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

8 Proces dla Quality Control
Specyfikacja wymagań Kontroluje się jakość produktu po każdym etapie prac QC Analiza QC Projektowanie QC Implementacja QC Kontrola jakości produktów pośrednich jest nieefektywna! Testowanie Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

9 Software Quality Assurance
jest to planowy i usystematyzowany zbiór akcji wymaganych dla zapewnienia jakości w oprogramowaniu powołuje się grupę SQA (inżynierowie, kierownicy, klienci, sprzedawcy i inni), która przygląda się powstającemu oprogramowaniu z punktu widzenia klienta: Czy oprogramowanie odpowiada czynnikom jakości? Czy oprogramowanie powstaje zgodnie z wcześniej ustanowionymi standardami? Czy techniczne dyscypliny odpowiednio wypełniają swoje role w aspekcie aktywności SQA? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

10 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Aktywności SQA Stosowanie metod technicznych Przeprowadzanie formalnych przeglądów technicznych (FTR – Formal Technical Review) Testowanie oprogramowania Wymuszenie standardów Kontrolowanie zmian Wykonywanie pomiarów Zapisywanie i raportowanie Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

11 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Cele FTR wykrycie błędów w funkcjach, logice lub implementacji oprogramowania w dowolnej jego reprezentacji, sprawdzenie, czy przeglądane oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami, upewnienie się, że reprezentacja oprogramowania jest zgodna z wcześniej zdefiniowanymi standardami, uzyskanie oprogramowania opracowanego w jednolity sposób, sprawienie, by projekty były łatwiejsze w utrzymaniu. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

12 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Rodzaje FTR przegląd (walkthrough) przejrzenie treści dokumentu zgodnie z jego logicznym uporządkowaniem (np. odczytanie dokumentu) inspekcje przejrzenie dokumentu zgodnie z listą kontrolną Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

13 Lista kontrolna dla specyfikacji wymagań
Czy główne funkcje są zdefiniowane w sposób powiązany i jednoznaczny? Czy interfejsy między elementami systemowymi są zdefiniowane? Czy ustalono granice wydajności dla całego systemu oraz dla każdego jego elementu? Czy ustalono ograniczenia projektowe dla każdego elementu? Czy wybrane zostało najlepsze rozwiązanie? Czy rozwiązanie jest technologicznie możliwe? Czy opracowano mechanizm walidacji i weryfikacji systemu? Czy zachowano spójność pomiędzy wszystkimi elementami systemu? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

14 Lista kontrolna dla analizy
Czy analiza dziedziny problemu jest kompletna, zwarta i dokładna? Czy zakończono partycjonowanie problemu? Czy model danych odpowiada obiektom danych, ich atrybutom i relacjom? Czy wszystkie wymagania znalazły odwzorowanie w modelu? Czy wykonano prototyp dla użytkownika? Czy wydajność jest osiągalna w aspekcie ograniczeń wprowadzanych przez inne elementy systemu? Czy kryteria walidacyjne są kompletne? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

15 Lista kontrolna dla projektowania (1)
Czy wymagania softwerowe znalazły odwzorowanie w architekturze oprogramowania? Czy zastosowano odpowiednią modularyzację? Czy moduły są funkcjonalnie niezależne? Czy zdefiniowano interfejsy dla modułów i elementów systemów zewnętrznych? Czy struktura danych jest spójna z dziedziną informacji? Czy struktura danych jest spójna ze specyfikacją wymagań? Czy uwzględniono łatwość pielęgnacji? Czy jawnie uwzględniono czynniki jakości? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

16 Lista kontrolna dla projektowania (2)
Czy algorytmy odpowiadają wymaganym funkcjom? Czy algorytmy są logicznie poprawne? Czy interfejs jest spójny z projektem architektury? Czy logiczna złożoność jest rozsądna? Czy określono obsługę błędów i ochronę przed błędami? Czy lokalne struktury danych są poprawnie zdefiniowane? Czy zachowano konstrukcje programowania strukturalnego? Czy szczegółowość projektowania jest odpowiednia dla języka implementacji? Czy uwzględniono łatwość pielęgnacji? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

17 Lista kontrolna dla implementacji
Czy projekt został odpowiednio przetłumaczony na kod? Czy zachowano zgodność ze standardami kodowania w zakresie stylu języka, komentarzy, prologów modułów? Czy nie ma niepoprawnych lub niejednoznacznych komentarzy? Czy typy danych zostały odpowiednio dobrane? Czy stałe fizyczne zostały poprawnie zdefiniowane? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

18 Lista kontrolna dla testowania (1)
Czy główne fazy testowania zostały poprawnie zidentyfikowane i przeprowadzone? Czy zachowano zgodność kryteriów walidacji ze specyfikacją wymagań? Czy główne funkcje zademonstrowano wcześnie? Czy zasoby testów zostały zidentyfikowane i są dostępne? Czy ustalono sposób zapisywania wyników testów? Czy moduły sterujące testami i moduły zastępcze testów zostały zidentyfikowane? Czy określono testy obciążeniowe oprogramowania? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

19 Lista kontrolna dla testowania (2)
Czy przeprowadzono testowanie metodą białej i czarnej skrzynki? Czy wszystkie niezależne ścieżki logiczne zostały przetestowane? Czy przypadki testowe zostały zidentyfikowane i wylistowane z oczekiwanymi rezultatami? Czy obsługa błędów została przetestowana? Czy wartości graniczne zostały przetestowane? Czy przetestowano timing i wydajność? Czy określono dopuszczalne odchylenia od oczekiwanych rezultatów? Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

20 Proces dla SQA Jakość produktu kontroluje się wielokrotnie
FTR Specyfikacja wymagań Jakość produktu kontroluje się wielokrotnie na każdym etapie prac FTR Analiza FTR Projektowanie FTR Implementacja FTR Jak dowiodła praktyka SQA wcale nie zapewnia wysokiej jakości! Testowanie Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

21 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Co to jest TQM? Total Quality Management – jest to zbiór działań sprawiających, że każdy członek organizacji (od dyrektora do sprzątaczki) rozumie, jakie są oczekiwania klientów tej organizacji i dąży do spełnienia tych oczekiwań Rozumienie i spełnianie oczekiwań klientów jest wyzwaniem dla organizacji i wymaga odpowiednich procesów. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

22 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Naczelne zasady TQM Jakość może i musi być zarządzana. Każdy ma swojego klienta i swojego dostawcę. Procesy, a nie ludzie stanowią problem. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość. Problemom trzeba zapobiegać, a nie tylko rozwiązywać Jakość musi być mierzona. Poprawa jakości musi być stała Standard jakości jest wolny od defektów. Cele są oparte o wymagania, a nie negocjowane. Koszty są w ukryte w całym cyklu życia, a nie tylko w wytwarzaniu. Kierownictwo musi być zaangażowane i musi przewodzić. Działania na rzecz poprawy jakości muszą być planowane i organizowane. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

23 Podejście procesowe TQM
Specyfikacja wymagań QM Zapewnia się jakość procesów w każdej fazie cyklu życia Analiza QM Projektowanie QM Implementacja QM TQM Testowanie QM Utrzymanie QM Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

24 TQM w inżynierii oprogramowania
W fazie specyfikacji wymagań konieczne jest określenie potrzeb wszystkich użytkowników, w tym użytkowników informacji generowanej przez oprogramowanie, użytkowników wprowadzających dane i dostawców wewnętrznych. W fazie analizy i projektowania konieczne jest przeglądanie projektów przez użytkowników. W fazie implementacji konieczne jest przeprowadzanie przeglądów wzajemnych (peer review). W fazie testowania konieczne jest przeprowadzenie testowania przez klientów i ocena dokumentacji. W fazie utrzymania przeprowadza się szkolenia i stale doskonali procesy projektowe i relacje z klientami. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania

25 Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania
Literatura Pressman R.S., Software engineering. A practitioner’s approach, McGraw-Hill, International Edition, 1992 Górski J. et al., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, wyd. Mikom, Warszawa, 2000 Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K. - Fundamentals of Total Quality Management, Polish edition by PWN, 2000. Grudowski P., Kolman R., Meller A., Preihs J. - Zarządzanie jakością (Quality Management), Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 1996. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania


Pobierz ppt "Jakość w procesie wytwarzania oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google