Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKOŚĆ & Metody Jej Pomiaru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKOŚĆ & Metody Jej Pomiaru"— Zapis prezentacji:

1 JAKOŚĆ & Metody Jej Pomiaru
Zarządzanie Projektem Informatycznym Michał Pęczalski Łukasz Pomianowski

2 Czym jest jakość oprogramowania ?
ISO : Jakość oprogramowania to ogół cech i własności programu decydujących o jego zdolności do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb użytkownika IEEE : Jakość oprogramowania to stopień w jakim oprogramowanie ma pożądaną kombinację

3 Czym jest jakość? Produkt jest wysokiej jakości, jeśli:
a) zbliża się do ideału b) zaspokaja aktualne lub przewidywane wymagania klienta c) daje się sprzedawać

4 Zarządzanie Jakością – obszary działania
Planowanie Zapewnianie Kontrola Poprawa

5 Miary jakości Pielęgnowalność Przenośność Użyteczność

6 Zarządzanie jakością w projekcie
Zarządzanie jakością w projekcie = Zapewnienie jakości zarządzania Ważne elementy Zarządzania jakością : satysfakcja klienta zapobieganie błędom odpowiedzialność kierownictwa

7 Standardy jakości ISO 9000:2000
Zgodnie z opinią autorów nowych norm są one bardziej zrozumiałe zarówno dla firm, które już posiadają certyfikaty jakości ISO 9000 jak i dla tych, które planują ich wdrożenie w przyszłości. TQM TQM jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to filozofia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności. Obejmuje nie tylko doskonalenie wyrobów czy usług ale także jakość pracy, technologii, organizacji pracy, procesów marketingowych i wytwórczych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb klientów i uczestników organizacji, jej przetrwanie i rozwój. Zarządzanie przez jakość w Unii Europejskiej wywodzi się z koncepcji japońskiego i amerykańskiego Total Quality Management, która została przystosowana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością EFQM (European Foundation for Quality Mangement) do europejskich tradycji oraz filozofii jakości życia, gdzie człowiek jest podstawowym podmiotem w procesach zarządzania organizacją. W krajach europejskich wiele tysięcy firm wdrożyło i wdraża TQM, m.in. takie organizacje jak: VOLVO, Rank Xerox, ICL Design and Distribution, Siemens, Philips. W Polsce koncepcja TQM zaczęła się rozwijać z chwilą ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości (w 1995 roku) przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację "Teraz Polska". BPM Business Process Management to zarządzenie procesami, realizacja całości zagadnień związanych z wykonywaniem procesów w systemie wieloprogramowym, od początku do zakończenia wszystkich procesów, jakie odbywają się w organizacji.

8 Norma ISO 9000 Wskazuje obszary działań: system jakości – struktura
system jakości - działania dotyczące cyklu życia system jakości – działania wspierające

9 Struktura ISO 9000 Seria ISO 9000 składa się z kilku podsystemów:
ISO stosuje się, gdy zgodność ze stawianymi wymogami ma być zapewniona przez dostawcę w kilku etapach, od projektowania po produkcję, ISO stosuje się, gdy zgodność z postawionymi wymaganiami ma być zapewniona przez dostawcę w produkcji, instalowaniu i serwisie (norma ta jest odpowiednia dla firm produkcyjnych i świadczących usługi), ISO stosuje się, gdy zgodność z postawionymi wymogami ma być zapewniona przez dostawcę jedynie w kontroli oraz badaniach końcowych (norma ta przeznaczona jest dla firm pośredniczących, np. hurtowni). Normy ISO serii 9000 są ciągle rozbudowywane. W ich zasadniczych wymaganiach zmian dokonuje się średnio co cztery lata. Bardziej szczegółowy charakter mają kolejne podsystemy: wytyczne stosowania ISO 9001 podczas opracowywania oraz obsługiwania oprogramowania, przewodnik na temat zarządzania programem niezawodności, wytyczne dla usług, wytyczne dotyczące materiałów wytwarzanych w procesach ciągłych, wytyczne doskonalenia jakości, wytyczne do planów jakości.

10 Proces wdrożenia ISO w przedsiębiorstwie
Audit wstępny Raport określający stan organizacji w stosunku do wymagań odpowiedniej normy. Szkolenie zarządu Szkolenie Pełnomocnika ds. Jakości - przedstawiciela kierownictwa Szkolenie grup roboczych Warsztaty dla grup roboczych Audit dokumentacji Szkolenie auditorów wewnętrznych Warsztaty w zakresie doskonalenia systemu Audit przedcertyfikacyjny Raport z oceny stanu gotowości systemu do certyfikacji Źródło:

11 Struktura Systemu Jakości
Odpowiedzialność kierownictwa dostawcy Odpowiedzialność kierownictwa nabywcy Wspólne przeglądy System jakości Wewnętrzne audyty SJ Działania korygujące

12 System Jakości – cykl życia
Metodyka projektowania Przegląd umowy Specyfikacja wymagań Planowanie projektu Planowanie jakości Projektowanie i implementacja Testowanie i walidacja Odbiór i akceptacja Kopiowanie , dostarczanie i instalacja Pielęgnacja

13 Działania wspierające
Zarządzanie konfiguracją Nadzór nad dokumentacją Zapisy dotyczące jakości Metryki Zasady i praktyki Narzędzia i techniki Zakupy Szkolenia

14 Sposoby zapewniania jakości
Przegląd koleżeński Inspekcja produktu Przegląd jakości Opinia eksperta

15 Sposoby zapewniania jakości cd.
Przeglądy inspekcja oprogramowania przegląd postępów przegląd jakości Podział na Role Kierownik projektu Zespół projektowy Szef jakości Zespół jakości Rada jakości

16 Polityka jakości Ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących jakości, wyznaczonych i w sposób formalny wyrażonych przez kierownictwo

17 Plan zapewnienia jakości
Określa sposoby, środki i kolejność działań związanych z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia Odpowiada na Pytani : - jakie będą te produkty? - w jaki sposób chcemy to osiągnąć? - jak chcemy to udowodnić?

18 Plan zapewnienia jakości cd.
Plan jakości: określa cele zapewnienia jakości definiuje system jakości definiuje jakość produktów zaleca sposoby jej osiągnięcia zaleca metody, narzędzia i standardy organizuje profilaktykę jakości

19 Koszty zapewnienia jakości
Ile kosztuje jakość? NIE DUŻO

20 Standardy zapewnienia jakości
Standardy dotyczące produktów Standardy dotyczące procesów

21 Jakość produktów i procesów
Definicja procesu Wytworzenie produktu Kontrola jakości Poprawa Standaryzacja OK?

22 Koniec !!!  Dziękujemy 


Pobierz ppt "JAKOŚĆ & Metody Jej Pomiaru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google