Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza i walidacja wymagań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza i walidacja wymagań"— Zapis prezentacji:

1 Analiza i walidacja wymagań
(c) J.Nawrocki Lecture 5 Analiza systemów informatycznych Wykład 8 Analiza i walidacja wymagań Req. Eng. & Project Manag.

2 Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań
Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions J.Nawrocki, Analiza i walidacja

3 Analiza i negocjacja wymagań
Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions J.Nawrocki, Analiza i walidacja

4 Klasyfikacja dobrych praktyk
Podst. Pośred. Zaaw. 8 6 5 4 3 2 36 - 6 2 1 3 21 - 1 2 4 9 Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych J.Nawrocki, Analiza i walidacja

5 Zdefiniuj granice systemu
Praktyki podstawowe Analiza i negocjacja Zdefiniuj granice systemu System Person 1 Person 2 Institution Device Wymagania dot. procesu Wymagania dot. systemu Wymagania dot. oprogramowania J.Nawrocki, Analiza i walidacja

6 Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań
Praktyki podstawowe Analiza i negocjacja Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań J.Nawrocki, Analiza i walidacja

7 Przykład listy kontrolnej
Analiza granic systemu Czy wymaganie implikuje konieczność podejmowania decyzji w oparciu o niekompletną lub niepewną informację? Czy implementacja wymagania będzie wymagała informacji, która jest poza bazą danych budowanego systemu? Czy wymaganie jest związane z kluczową funkcjonalnością systemu? Czy wymaganie jest związane z funkcjonalnością lub wydajnością zewnętrznego sprzętu? J.Nawrocki, Analiza i walidacja

8 Inny przykład listy kontrolnej
IEEE Std a) Poprawne; b) Jednoznaczne; c) Kompletne; d) Spójne; e) Z informacją o ważności i stabilności; f) Weryfikowalne; g) Modyfikowalne; h) Umożliwiające śledzenie wpływu zmian. J.Nawrocki, Analiza i walidacja

9 Lista kontrolna dla przypadków użycia
Czy jest uzgodniona klarowna wizja systemu? Czy są widoczne granice systemu? Czy jest jasna charakterystyka użytkowników końcowych? Czy wszystkie przypadki użycia z poziomu użytkownika mają cechy istotnych dla niego transakcji? Czy każdy przypadek użycia ma kompletny pojedynczy cel? Czy jego nazwa jest jasna i odzwierciedla cel? Czy alternatywy tworzą zbiór wyczerpujący? Czy przypadki użycia opisują jedynie zachowanie? Czy upiększenia są właściwie użyte? Czy warunki są wykrywalne? J.Nawrocki, Analiza i walidacja

10 Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań
Praktyki podstawowe Analiza i negocjacja Zdefiniuj granice systemu Stosuj listy kontrolne do analizy wymagań Zapewnij narzędzia wspomagające negocjacje Planując przygotuj się na konflikty i ich rozwiązywanie Przypisz priorytety wymaganiom J.Nawrocki, Analiza i walidacja

11 Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego
Praktyki pośrednie Analiza i negocjacja Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego System, User interface, Database, Communications, Security J.Nawrocki, Analiza i walidacja

12 Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego
Praktyki pośrednie Analiza i negocjacja Klasyfikuj wymagania korzystając z podejścia wielowymiarowego System, User interface, Database, Communications, Security Korzystaj z macierzy interakcji, aby wykryć konflikty i nakładanie się wymagań. J.Nawrocki, Analiza i walidacja

13 Macierz interakcji W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

14 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

15 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 1 W1 W2 W3 W4 W5 W1
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

16 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 1 W1 W2 W3 W4 W5 W1
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

17 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się
W W W W W5 1 W1 W2 W3 W4 W5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

18 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się
W W W W W5 1 100 W1 W2 W3 W4 W5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

19 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się
W W W W W5 1 100 W1 W2 W3 W4 W5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

20 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się
W W W W W5 1 100 102 1 201 101 W1 W2 W3 W4 W5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

21 Macierz interakcji 0 – brak problemu 1 – konflikt 100 – nakładanie się
W W W W W5 1 100 102 1 201 101 W1 W2 W3 W4 W5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

22 Praktyki zaawansowane
Analiza i negocjacja Oceń ryzyko wymagań Wydajność, bezpieczeństwo, proces tworzenia oprogramowania, technologia implementacji, baza danych, harmonogram, stabilność. J.Nawrocki, Analiza i walidacja

23 Walidacja wymagań Agenda Analiza i negocjacja wymagań
Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions J.Nawrocki, Analiza i walidacja

24 Klasyfikacja dobrych praktyk
Podst. Pośred. Zaaw. 8 6 5 4 3 2 36 - 6 2 1 3 21 - 1 2 4 9 Dokument SRS Zbieranie wymagań Analiza i negocjacja wymag. Opisywanie wymagań Modelowanie systemu Walidacja wymagań Zarządzanie wymaganiami IW dla systemów krytycznych J.Nawrocki, Analiza i walidacja

25  Praktyki podstawowe Walidacja
Sprawdź, czy dokument specyfikacji wymagań jest zgodny z przyjętym standardem Zorganizuj formalną inspekcję wymagań J.Nawrocki, Analiza i walidacja

26 Inspekcja (inspection) = Najbardziej sformalizowana postać przeglądu
Przegląd (review) = Analiza artefaktu (np.kodu, dokumentu) realizowana przez grupę osób. Inspekcja (inspection) = Najbardziej sformalizowana postać przeglądu Artefakt J.Nawrocki, Analiza i walidacja

27 Przekazywanie informacji
Rola przeglądów Zapewnianie jakości Przekazywanie informacji J.Nawrocki, Analiza i walidacja

28 Inspekcje Fagana Sesja przeglądu Projektant Implementator Moderator
Tester J.Nawrocki, Analiza i walidacja

29 1. Omówienie (cały zespół) 2. Przygot. (indywidualnie)
Inspekcje Fagana Projektant Implem. Moderator Tester Review session 1. Omówienie (cały zespół) 2. Przygot. (indywidualnie) 3. Inspekcja (cały zespół) 4. Naprawa 5. Sprawdzenie J.Nawrocki, Analiza i walidacja

30 Specyfikacje zewnętrzne (funkcje) Specyfikacje wewnętrzne (moduł) - I0
Inspekcje Fagana Cykl życia Specyfikacje zewnętrzne (funkcje) Specyfikacje wewnętrzne (moduł) - I0 Specyfikacje logiki przetw - I1 inspek projek Projekt Kodowanie (logika) - I2 inspek kodu Testowanie jednostkowe Kod Test Test funkcji (zewn.), składnika, systemu J.Nawrocki, Analiza i walidacja

31 Oszczędności (godz/KLOC): I1: 94 I2 : 51 I3 : -20
Inspekcje Fagana Design Code Unit test I1 I2 I3 Oszczędności (godz/KLOC): I1: 94 I2 : 51 I3 : -20 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

32 Omówienie (zespół) 500 niepotrzebne Przygotowanie (indyw.) 100 125
Inspekcje Fagana Prędkość (loc/h) I1 I2 Omówienie (zespół) niepotrzebne Przygotowanie (indyw.) Inspekcja (zespół) Naprawa Sprawdzenie Spotkanie inspekcyjne <= 2 godz 1 - 2 spotkania na dzień J.Nawrocki, Analiza i walidacja

33 Czy wszystkie stałe są zdefiniowane?
Inspekcje Fagana Lista kontrolna dla inspekcji projektu Czy wszystkie stałe są zdefiniowane? Czy w trakcie manipulacji kolejką może wystąpić przerwanie? Jeśli tak, to czy kolejka jest ujęta w rejon krytyczny? Czy rejestry są odtwarzane przy wyjściu? Czy wszystkie liczniki są odpowiednio inicjowane (0 lub 1)? Czy są literały numeryczne, które powinny być zastąpione stałymi symbolicznymi? Czy wszystkie bloki na schemacie są potrzebne Missing Wr Ex J.Nawrocki, Analiza i walidacja

34 Akceptacja. Żadne modyfikacje nie są konieczne.
Decyzja Akceptacja. Żadne modyfikacje nie są konieczne. Akceptacja warunkowa. Są pewne defekty, ale dodatkowa inspekcja nie jest potrzebna (kierownik projektu sprawdzi, czy wprowadzono poprawki). Odrzucenie. Są poważne defekty i będzie potrzebna dodatkowa inspekcja. J.Nawrocki, Analiza i walidacja

35  Praktyki podstawowe Walidacja
Sprawdź, czy dokument specyfikacji wymagań jest zgodny z przyjętym standardem Zorganizuj formalną specyfikację wymagań Wykorzystuj w przeglądach wymagań ekspertów z różnych dziedzin Opracuj listy kontrolne dla walidacji J.Nawrocki, Analiza i walidacja

36 Inny przykład listy kontrolnej
IEEE Std a) Poprawne; b) Jednoznaczne; c) Kompletne; d) Spójne; e) Z informacją o ważności i stabilności; f) Weryfikowalne; g) Modyfikowalne; h) Umożliwiające śledzenie wpływu zmian. J.Nawrocki, Analiza i walidacja

37  Praktyki pośrednie Walidacja
Wykorzystuj prototypy do walidacji wymagań J.Nawrocki, Analiza i walidacja

38 Ekran prototypu wygenerowanego przez UC Workbench
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

39  Praktyki pośrednie Walidacja
Wykorzystuj prototypy do walidacji wymagań Napisz roboczą wersję podręcznika użytkownika Zaproponuj przypadki testowe dotyczące wymagań J.Nawrocki, Analiza i walidacja

40 Praktyki zaawansowane
Walidacja Parafrazuj modele systemu J.Nawrocki, Analiza i walidacja

41 Szacowanie liczby defektów
Agenda Analiza i negocjacja wymagań Walidacja wymagań Szacowanie liczby defektów Introduction XPrince Team Project Lifecycle The Analyst Role The Architect Role The Project Manager Role Scaling up Conclusions J.Nawrocki, Analiza i walidacja

42 Capture-Recapture Ile ryb jest w stawie?
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

43 Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb J.Nawrocki, Analiza i walidacja

44 Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

45 Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je
J.Nawrocki, Analiza i walidacja

46 4 Złap jeszcze jedną grupę
Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę J.Nawrocki, Analiza i walidacja

47 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych?
Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych? J.Nawrocki, Analiza i walidacja

48 20 30 5 Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je
4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych? 20 30 5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

49 20 30 5 Capture-Recapture 1 Złap próbkę ryb Total = 2 Oznacz je
20 * 30 / 5 = 120 1 Złap próbkę ryb 2 Oznacz je 3 Wypuść je 4 Złap jeszcze jedną grupę 5 Ile oznakowanych? 20 30 5 J.Nawrocki, Analiza i walidacja

50 Liczba defektów = A * B / C
Capture-Recapture Artefakt A B C Liczba defektów = A * B / C If C = 0 ... J.Nawrocki, Analiza i walidacja

51 Więcej niż 2 recenzentów
Capture-Recapture Więcej niż 2 recenzentów B A Znalazł najwięcej unikatowych defektów Pozostali Liczba defektów = A * B / C J.Nawrocki, Analiza i walidacja

52 At last! Podsumowanie Analiza wymagań: Listy kontrolne
Negocjacja wymagań Walidacja wymagań: Przeglądy Capture-Recapture Prototypy typu mockup J.Nawrocki, Analiza i walidacja

53 ? Pytania? J.Nawrocki, Analiza i walidacja (c) J.Nawrocki Lecture 5
Req. Eng. & Project Manag.

54 3. Czego ważnego dowiedziałeś się na wykładzie? 4. Co poprawić i jak?
Ocena jakości 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Tempo wykładu? 3. Czego ważnego dowiedziałeś się na wykładzie? 4. Co poprawić i jak? J.Nawrocki, Analiza i walidacja


Pobierz ppt "Analiza i walidacja wymagań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google