Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania
Metryki jakości wg ISO 9126

2 Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126
punkt widzenia Potrzeby jakościowe użytkownika Jakość użytkowa zastosowanie użytkownika wykorzystywane do specyfikacji wskazuje na Zewnętrzne wymagania jakościowe Jakość zewnętrzna walidacja kierownika projektu wykorzystywane do specyfikacji wskazuje na Wewnętrzne wymagania jakościowe Jakość wewnętrzna weryfikacja projektanta Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

3 Rodzaje metryk Metryki wewnętrzne Metryki typu A/B Metryki typu 1-A/B
Metryki typu T Metryki typu A/T Inne metryki Specyfikacja wymagań Ocena dokumentacji Projekt Kod źródłowy Raport z przeglądu Metryki zewnętrzne Raport z testów Ocena dokumentacji Raport z analizy problemu Raport operacyjny Kwestionariusz Metryki użycia Ocena użycia Raport z obserwacji użytk. Monitoring użycia Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

4 Przykład metryki typu A/B Computational accuracy (Dokładność obliczeniowa)
Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności. X=A/B A- liczba funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności B - liczba wszystkich funkcji, co do których zostały określone wymagania dokładności Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

5 Przykład metryki typu 1-A/B Functional adequacy (Adekwatność funkcjonalna)
Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych. X=1-A/B A- liczba funkcji, w których wykryto problemy przy ocenie B- liczba ocenianych funkcji Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

6 Przykład metryki typu T Ease of function learning (Łatwość uczenia się funkcji)
Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie X=T T- średni czas, jaki zajmuje użytkownikowi nauczenie się korzystania z funkcji programu Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

7 Przykład metryki typu A/T Accuracy to expectation (Dokładność oczekiwana)
Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym. X=A/T A- liczba przypadków, w których wyniki różniły się od oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym T - czas badania Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

8 Model jakości wewnętrznej i zewnętrznej
Internal / External Quality Functionality Reliability Usability Efficiency Maintainability Portability Suitability Maturity Understand-ability Time behaviour Analysability Adaptability Accuracy Changeability Installability Fault tolerance Learnability Resource utilisation Interoperability Stability Co-existence Operability Recoverability Security Testability Replaceability Attractiveness Functionality compliance Reliability compliance Usability compliance Efficiency compliance Maintainability compliance Portability compliance Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

9 Model jakości użytkowej
Quality in Use Effectiveness Productivity Safety Satisfaction Task effectiveness Task time User health and safety Satisfaction scale Task completion Task efficiency Safety of people affected by use of the system Satisfaction questionnaire Error frequency Economic productivity Discretionally usage Economic damage Productive proportion Software damage Relative user efficiency Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

10 Wady i zalety ISO 9126 Zalety Wady Podział jakości na trzy poziomy:
jakość użycia jakość zewnętrzną jakość wewnętrzną Reprezentacja różnych punktów widzenia: użytkownika kierownika projektu projektanta Definicja konkretnych metryk (sposobów pomiaru) Wady Bardzo duża liczba metryk trudnych do zebrania Część metryk o nieustalonej skali Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126

11 Bibliografia ISO/IEC : Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics ISO/IEC TR : Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics   Jakość oprogramowania Metryki jakości wg ISO 9126


Pobierz ppt "Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google