Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja systemowa polskiej gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja systemowa polskiej gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Transformacja systemowa polskiej gospodarki
Wykład 14 WNE UW

2 Główne cele transformacji
Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przejście od autorytarnego socjalizmu państwowego do demokracji parlamentarnej Makroekonomiczna stabilizacja gospodarki

3 Systemowe cechy socjalizmu państwowego (typu radzieckiego)
Planowanie centralne, jako podstawa mechanizmu regulacji gospodarki Własność kolektywna (państwowa i spółdzielcza), jako dominująca forma własności Brak rozdzielenia trzech rodzajów władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) Zasada kierowniczej roli partii Zasada nomenklatury

4 Dylematy transformacji
Najpierw stabilizacja gospodarki a następnie demokratyzacja systemu politycznego, czy odwrotnie? Najpierw reformy systemowe, a następnie stabilizacja makroekonomiczna, czy odwrotnie? Reformy wdrażane szokowo (uderzeniowo) czy stopniowo (gradualistycznie)?

5 Cele stabilizacji makroekonomicznej
Ograniczenie inflacji Wprowadzenie wymienialności złotówki Zahamowanie spadku PKB i zapoczątkowanie jego wzrostu Zmniejszenie zadłużenia zagranicznego Ograniczenie bezrobocia Ograniczenie deficytu budżetowego

6 Stadia transformacji gospodarczej w Polsce
Stadium anarchizacji życia gospodarczego (lata 80 do pocz r.) pojawienie się „pustki regulacyjnej” rozwój „czarnego rynku” inflacja (zarówno utajona, jak i cenowa|) recesja w gospodarce zapoczątkowanie liberalizacji cen (uwolnienie cen żywności przez rząd M. Rakowskiego)

7 Stadia ...(2) 2. Stadium stabilizacji makroekonomicznej i tworzenia instytucji rynkowych: realizacja tzw. Planu Balcerowicza w latach 3. Stadium kapitalizmu niedojrzałego (nieskonsolidowanego): od 1992 do 2004 r. 4. Stadium kapitalizmu dojrzałego: Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej

8 Efekty transformacji Sukcesy:
wyhamowanie inflacji i jej skuteczna kontrola krótki okres tzw. recesji transformacyjnej stosunkowo szybkie tempo wzrostu PKB od 1992 r. do chwili obecnej mocna pozycja polskiej złotówki napływ kapitału zagranicznego znaczna redukcja zadłużenia zagranicznego stosunkowo dobre przygotowanie się do członkostwa w UE

9 Efekty transformacji (2)
Problemy i niepowodzenia: bardzo wysokie bezrobocie wzrost zróżnicowań społecznych i powiększanie się obszaru biedy wolna przebudowa i modernizacja polskiego rolnictwa wysoki deficyt finansów publicznych „miękkie państwo” – mało skuteczne i korupcyjne słabe „społeczeństwo obywatelskie”

10 Pytania do wykładu 14 Porównaj główne cechy systemu gospodarki planowej i gospodarki rynkowej Na czym polegała tzw. makroekonomiczna stabilizacja polskiej gospodarki po 1989 r.? Wyodrębnij i scharakteryzuj główne stadia transformacji post-socjalistycznej w Polsce Jakie są najważniejsze sukcesy i niepowodzenia polskiej transformacji?


Pobierz ppt "Transformacja systemowa polskiej gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google