Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenci zagraniczni w Polsce Konferencja Łódź, 22-24 lutego 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenci zagraniczni w Polsce Konferencja Łódź, 22-24 lutego 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Studenci zagraniczni w Polsce Konferencja Łódź, 22-24 lutego 2007 r.

2 PODSTAWOWE PYTANIA

3 Po co nam studenci zagraniczni (SZ)? 1. Wprowadzenie naszych uczelni na międzynarodowe forum edukacyjne i naukowe. 2. Poprawa pozycji uczelni w rankingach międzynarodowych. 3. Poprawa pozycji w algorytmie ministerialnym. 4. Wypełnienie limitów przyjęć; ale czy chcemy SZ na kierunkach gdy mamy kilku polskich kandydatów na jedno miejsce? 5. Zarobienie pieniędzy koniecznych do działalności uczelni; ale studia płatne to również problem wieloetatowości naszych pracowników. 6. Promocja za granicą naszych uczelni, ośrodków naukowych, regionów i Polski.

4 JAKICH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH CHCEMY NA NASZYCH UCZELNIACH?

5 STUDIA STACJONARNE DLA OBCOKRAJOWCÓW

6 1. Wymiana studentów z uczelniami całego świata a. Wymagania – kursy w językach obcych w systemie ECTS. b. Zalety: i. różne programy europejskie wspierają finansowo wymianę studentów, ii. z tych programów korzystają nasi studenci. c. Problemy: i. zbyt niskie stypendia dla naszych studentów, ii. asymetria w wymianie. d. Jak promować: i. przez kontakty bezpośrednie uczelni (potrzebne są formalne porozumienia); ii. przez spotkania w ambasadach; raczej nie na targach edukacyjnych.

7 2. Studia płatne (stacjonarne) a.Wymagania – cały tok studiów w językach obcych. (Najwięcej propozycji - studia magisterski. b.Zalety: i. wypełniamy wszystkie punkty Po ca nam studenci zagraniczni, ii. uczelnie zarabiają pieniądze. c.Problemy: i. trudno o studentów z krajów gdzie studia są bezpłatne (np. Europa (z wyjątkiem medycyny)), skazani jesteśmy głównie na dalekie i egzotyczne kraje, ii. słabe pozycje naszych uczelni w światowych rankingach, iii. system kwalifikacji kandydatów na studia, iv. trudno znaleźć odpowiednią liczbę kandydatów (z wyjątkiem medycyny) aby studia były opłacalne, v. problemy cywilizacyjne. d.Jak promować: i. przez ambasady, ii. targi edukacyjne w krajach którymi jesteśmy zainteresowani.

8 3. Studia bezpłatne dla obcokrajowców (w ramach limitów). a.Wymagania – studia jak dla naszych studentów. b.Zalety – wypełniamy wszystkie punkty Po ca nam studenci zagraniczni. c.Problemy i.Zabieramy miejsca naszym studentom – czy tego chcemy? ii.Na studentów spoza UE nie dostaniemy dotacji z MNiSzW. iii.System kwalifikacji na studia – porównanie z naszymi kandydatami. d.Jak promować: i.przez ambasady, ii.targi edukacyjne w krajach którymi jesteśmy zainteresowani, iii. Internet.

9 4. Studia niestacjonarne dla obcokrajowców (wieczorowe, zaoczne) Do tej pory (chyba?) nie istnieją. Mogą się pojawić w przypadku istotnego udziału e-learningu w toku studiów.

10 UWAGI Na niektórych uczelniach wymiana studencka działa nieźle, na większości słabo lub kiepsko. Ten sposób sprowadzania SZ do naszych uczelni jest najlepszy, jest też dobrym wstępem do uruchomienia studiów płatnych. Czy chcemy SZ na studiach dziennych bezpłatnych? Czy chcemy wypychać naszych młodych ludzi za granicę? Polskie uczelnie są słabo przygotowane do prowadzenia studiów w językach obcych dla studentów płacących za studia. Czy sama chęć (lub przymus) zarobienia pieniędzy na studiach płatnych jest wystarczającym powodem masowego kształcenia SZ z egzotycznych krajów? Czy pieniądze mogą być główna motywacją?

11 UWAGI Promocja uczelni za granicą powinna być adekwatna do jej możliwości i potrzeb. W różnych krajach powinniśmy reklamować różne formy studiów. Na przykład, promocja studiów płatnych w Paryżu nie ma sensu a w Oslo tak. Jak przyjmować SZ na nasze uczelnie. Poziom kandydatów na studia oraz poziom nauczania. Sprawy bytowe (pozwolenie na pracę).

12 12Higher Education in Poland©KRASP Oferta studiów stacjonarnych prowadzących do dyplomu w językach obcych na UJ Nazwa kierunku studiówJęzyk Poziom studiów Liczba miejsc na I roku Prowadzone są (będą) od Uwagi Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych MA in European StudiesAngielskiIIBez limitu2000/2001 MA in Central European Studies AngielskiIIBez limitu 2000/2001 MA in EurocultureAngielskiII202004/2005 International Masters in Economy, State & Society AngielskiII?2007/2008 MA in Analysing Europe (IMPREST) International Masters Programme in European Studies AngielskiII20 2004/2005 MA in Transatlantic StudiesAngielskiIIBez limitu2007/2008

13 13Higher Education in Poland©KRASP Oferta studiów stacjonarnych prowadzących do dyplomu w językach obcych Nazwa kierunku studiówJęzyk Poziom studiów Liczba miejsc na I roku Prowadzone są (będą) od Uwagi Wydział Prawa i Administracji LLM in American and International Business and Commercial Law AngielskiII102003/2004 Wydział Filologiczny MA in English LiteratureAngielskiIIBez limitu2005/2006 MA in American LiteratureAngielskiIIBez limitu2005/2006 MA in TESOL Methodology and Applied Linguistics AngielskiIIBez limitu2005/2006 Wydział Filozoficzny MA in PsychologyAngielskiIIBez limitu2003/2004 brak chętnych

14 14Higher Education in Poland©KRASP Oferta studiów stacjonarnych prowadzących do dyplomu w językach obcych Nazwa kierunku studiówJęzyk Poziom studiów Liczba miejsc na I roku Prowadzo ne są (będą) od Uwagi Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii MSc in BiotechnologyAngielskiIIBez limitu2005/2006 Wydział Chemii MSc in Advanced Spectroscopy in Chemistry AngielskiII Brak danych 2007/2008 Wydział Lekarski Studies in Medicine Angielski studia 4- letnie 351994/1995 Angielski studia 6- letnie 761994/1995 Wydział Ochrony Zdrowia MSc in European Public Health Angielsk i II202007/2008

15 15Higher Education in Poland©KRASP Liczba studentów obcokrajowców studiujących w roku 2006/2007 w Uniwersytecie Jagiellońskim (stan na grudzień 2006 r.) na studiach pierwszego stopnia: 88 na studiach drugiego stopnia: 107 na studiach jednolitych magisterskich: 346 w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców: 438 na studiach doktoranckich: 51 na studiach w językach obcych – 79, w tym: MA in European Studies: 40 MA in Euroculture: 17 MA TESOL (anglistyka): 7 MISH: 9 MSc Biotechnology: 2 International Polish Studies stażyści (naukowo-badawcze pobyty krótkoterminowe): 92 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie: 86 Szkoła Języka i Kultury Polskiej: 764 (w tym kursy letnie 565)

16 PODSUMOWANIE Zależy nam na wymianie studenckiej. Mamy słabą ofertę studiów w językach obcych, niemniej, zależy nam na studiach płatnych stacjonarnych na II poziomie oraz studiach doktoranckich. Należy opracować zróżnicowany program promocji naszych uczelni. Należy powołać instytucję zajmującą się promocją polskich uczelni za granicą. Tym chcemy się również zająć dzisiaj.


Pobierz ppt "Studenci zagraniczni w Polsce Konferencja Łódź, 22-24 lutego 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google