Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A"— Zapis prezentacji:

1 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego

2 Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego Realizator Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Gmina Miejska Mielec Finansowanie Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Gmina Miejska Mielec Wartość wydatków kwalifikowanych PLN Instytucja pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Okres realizacji projektu –

3 Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 :
20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Powierzchnia całkowita – m2 / m2 Powierzchnia do wynajęcia – m2 / m2 Stopień wypełnienia > 90% / > 75% Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 : 205 Zgłoszenia wstępne o wynajem powierzchni 153 Firm skorzystało z pobytu w Inkubatorze IN-MARR / IN-Tech w tym: 62 - firmy świadczące usługi 87 - firmy produkcyjne 4 - oddziały firm działających na rynku 1000 Nowoutworzone miejsca pracy

4 Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.:
20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.: 120 Firm opuściło Inkubator z których: 12 - zostały inwestorami w SSE Euro Park Mielec 69 - funkcjonuje nadal 4 - oddziały firm zrezygnowały z tej formy działalności 28 - zaprzestało działalności 7 - ogłosiło upadłość

5 Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.:
20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Mielcu (1992 – 2012) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR / Inkubator Nowych Technologii IN-Tech (1992 – 2009) / (2009 – obecnie) Efekty działalności inkubatora w latach 1992 – 2012 c.d.: 33 Firmy aktualnie działa w Inkubatorze z których: 9 - obróbka metali 5 - certyfikaty, szkolenia, audyty 4 - poligrafia, reklama 3 - projekty, pośrednictwo handlowe - elektronika, teletechnika 2 - przetwórstwo tworzyw sztucznych 7 - pozostałe branże

6 Inkubator Nowych Technologii IN - Tech
Obszar C

7 Funkcje i zadania jakie ma wypełniać Inkubator Nowych Technologii
Udostępnianie wybudowanej powierzchni i zakupionego wyposażenia technicznego dla projektów inkubowanych do realizacji Udostępnianie dobrze wyposażonej powierzchni do prowadzenia szkoleń, konferencji i seminariów dla przedsiębiorców Wspieranie projektów poprzez doradztwo organizacyjne, technologiczne i finansowe w tym pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na badania i inwestycje Koordynowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a instytucjami naukowymi w tym pomoc w dostępie do potencjału badawczego i kadry naukowej

8 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1

9 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1

10 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1

11 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 1

12 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2
Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5 h, zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3. Na obszarze IN-Tech 2 wyremontowany, unowocześniony i wyposażony w sieć teleinformatyczną został budynek po byłej szkole zawodowej. Została dokonana adaptacja byłego budynku szkoły zawodowej dla potrzeb uzyskania wysokiej jakości pomieszczeń usługowo-biurowych, wyposażonych we wszystkie niezbędne elementy nowoczesnej infrastruktury, spełniające wymogi szczególnie przestrzeni typu „open-space”. Przebudowa elewacji zewnętrznej i wnętrza budynku oraz jego adaptacja po generalnym remoncie nadała Inkubatorowi IN-Tech 2 reprezentacyjny charakter, którym wyróżnia się wśród obiektów znajdujących się we frontowej części zabudowań obszaru przemysłowego.

13 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

14 Systemy zaprojektowane i wykonania w obiekcie
IN–Tech 2 okablowanie strukturalne integrujące sieć komputerową i telefoniczną przystosowane dla dowolnych potrzeb użytkownika system okablowania ekranowy z kablem o paśmie przenoszenia 1200 MHz system automatyki obiektu (BMS) zarządzający: energią elektryczną oświetleniem ogrzewaniem, wentylacją klimatyzacją w aulach klimatyzacją w pomieszczeniach wg indywidualnych potrzeb użytkowników system bezpieczeństwa pożarowego system bezpieczeństwa obiektu z kamerami dozorowanymi system dostępu z zastosowaniem kart magnetycznych sale – aule wyposażone w system multimedialny oraz audio-video

15 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

16 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

17 Inkubator Nowych Technologii IN–Tech 2

18 Porównanie powierzchni IN-MARR i IN-Tech 1 w m2
Powierzchnia IN-MARR IN-Tech 1 IN-Tech 2 Razem IN-Tech Produkcyjna 4 302,39 7 867,87 0,00 Gospodarcza 449,59 Biurowa 338,08 1 468,72 1 633,94 3 102,66 Ogólnodostępna 1 210,16 2 709,44 1 172,20 3 881,64 Własna 382,17 1 641,69 806,24 2 447,93 6232,80 13 687,72 4 061,97 17 749,69

19 Wyposażenie Laboratorium Pomiarowego:
Urządzenie do Sprawdzania Podstawowego Sprzętu Pomiarowego: sprawdzianów gładkich, trzpieniowych i pierścieniowych sprawdzianów do gwintów walcowych i trapezowych, sprawdzianów szczękowych oraz innych części precyzyjnych, wzorców pierścieni nastawczych, czujników zegarowych , cyfrowych, mikrokatorów, diatestów, mikrometrów kabłąkowych, mikrometrów zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych, 2. Urządzenie do kalibracji i kontroli płytek wzorcowych, 3. Urządzenie do sprawdzania czujników setkowych i mikronowych oraz czujników dźwigniowych, 4. Urządzenie do kontroli suwmiarek i mikrometrów, 5. Wyposażenie do kontroli średnicówek.

20 Wyposażenie Prototypowni:
Precyzyjny Skaner Pomiarowy 3D służy do pomiaru obiektów i analizy ich wyników, szybki i dokładny pomiar, skanowanie jest bezdotykowe, co eliminuje ryzyko uszkodzenia detalu, skanowanie jest procesem digitalizacji wyrobu, daje możliwość kontroli wyrobu (poprzez porównanie z wzorcowym modelem CAD), umożliwia kontrolę procesów montażu w przypadku wyrobów wieloelementowych, podstawowe urządzenie procesu inżynierii odwrotnej. 2. Współrzędnościowa Maszyna Pomiarowe 3D: urządzenie do bardzo dokładnych pomiarów stykowych, umożliwia pomiary wszystkich elementów geometrycznych umożliwia obliczanie odchyłek kształtu i położenia,

21 Planowane wyposażenie Prototypowni (c.d.):
3. System Wydruku 3D: urządzenie do szybkiego prototypowania metodą drukowania o wysokiej rozdzielczości, wyposażone w niezbędne oprogramowanie zarządzające i stację usuwania materiału pomocniczego. 4. Uniwersalne Centrum Obróbcze 5D: wykonywanie zaprojektowanych lub zdigitalizowanych detali metodą obróbki skrawaniem, 5. Urządzenie do Pomiaru Chropowatości Powierzchni: urządzenie do pomiarów stacjonarnych i przenośnych, duży zakres pomiarowy, pierwsza klasa dokładności,

22 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.
Dziękuję za uwagę Wacław Graniczka Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. Inkubator Nowych Technologii IN-Tech ul. Wojska Polskiego 9, Mielec


Pobierz ppt "Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google