Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia i ochrona ichtiofauny Bugu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia i ochrona ichtiofauny Bugu"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia i ochrona ichtiofauny Bugu

2 Zagrożenia ichtiofauny
Zanieczyszczenie wód (najbardziej czułe są gatunki ryb reofilnych, np. brzana, świnka). Brak tarlisk ryb – odcięcie starorzeczy od Bugu wałami p-powodziowymi. Ubożenie składu ichtiofauny w starorzeczach odciętych od nurtu rzeki – sukcesja starorzeczy.

3 Zagrożenia ichtiofauny
Niekontrolowana i rabunkowa gospodarka rybacka na starorzeczach Bugu, obecnie nie będących własnością Skarbu Państwa. W ostatnich latach bardzo niski poziom wód rzeki – brak tarlisk oraz kryjówek ryb.

4 Zagrożenia ichtiofauny
Bardzo duża presja wędkarska i spożycie ryb w Polsce. Regulacja koryta rzeki – projekt drogi wodnej W-Z. Kłusownictwo – szacuje się, iż w wyniku tego procederu znika pozaplanowo ok. 30% ryb.

5 Zagrożenia ichtiofauny
- KŁUSOWNICTWO -

6 Zagrożenia ichtiofauny
Przyczyny kłusownictwa: Zubożenie społeczeństwa wiejskiego, Chęć zysku, Powszechne poczucie bezkarności wśród kłusowników, Brak dobrze zorganizowanej i odpowiednio wyposażonej Straży, Łatwy dostęp do sprzętu kłusowniczego, Niska świadomość społeczna nt. szkodliwości kłusownictwa, Tradycja rodzinna, Akceptacja kłusownictwa przez okolicznych mieszkańców, Potrzeba zdobycia środków na zakup alkoholu.

7 Ochrona ichtiofauny Przesunięcie wałów p-powodziowych za starorzecza Bugu, naturalne tarliska ryb. Zakaz regulacji koryta Bugu. Racjonalna gospodarka rybacka, ukierunkowana na gat. ryb reofilnych. Edukacja i uświadamianie społeczeństwa, nt. szkodliwości kłusownictwa.

8 Ochrona ichtiofauny Przekształcenie PSR w jednostkę interwencyjną, a nie prewencyjną jaką jest obecnie, a co za tym idzie zwiększenie środków finansowych na działalność tej Straży.

9


Pobierz ppt "Zagrożenia i ochrona ichtiofauny Bugu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google