Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki Informatyka Stosowana Zajęcia nr 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki Informatyka Stosowana Zajęcia nr 2"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki Informatyka Stosowana Zajęcia nr 2
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków,

2 Instrukcja warunkowa PRAWDA vs FAŁSZ
W warunkach sprawdzana jest wartość danego obiektu np. zmiennej. Wartość: ZERO = FAŁSZ Inna niż ZERO = PRAWDA

3 while (warunek) instrukcja1;
Instrukcja WHILE Instrukcja WHILE ma postać: while (warunek) instrukcja1; Obliczana jest wartość warunku, jeśli warunek wynosi 0 to instrukcja nie jest wykonywana. Jeśli warunek jest różny od 0 to instrukcja1 jest wykonywana dopóki warunek ma wartość niezerową; Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !

4 do instrukcja1 while (warunek);
Instrukcja DO .. WHILE do instrukcja1 while (warunek); Najpierw wykonywana jest instrukcja1, a dopiero potem sprawdzany jest warunek. Jeśli warunek jest niezerowy to zostanie powtórzone wykonywanie instrukcji1. Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !

5 For(instr_ini; wyraz_warunk; instr_krok) instrukcja1
Pętla FOR For(instr_ini; wyraz_warunk; instr_krok) instrukcja1 instr_ini – instrukcja wykonywana w czasie pierwszego wykonywania pętli wyraz_warunk – wyrażenie obliczane w czasie każdej iteracji zmiennych (gdy jest równe 0 to pętla kończy swoje działanie) instr_krok – instrukcja wykonywana na zakończenie każdego obiegu pętli Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !

6 Zadania: Napisz program, który sprawdzi czy podana liczba z klawiatury jest liczbą zawierającą się w przedziale: <7, 50> 2. Przy pomocy wszystkich rodzajów pętli wypisz 20 elementów ciągu arytmetycznego: a(n+1) = -3.5*(a(n)) -12 podaj sumę, iloczyn, największy i najmniejszy element. Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !

7 Zadania: Wypisywanie ciągu Fibonacciego (oraz ilorazów dwóch kolejnych wartości - one dążą do złotej liczby) 2. Rysowanie figur z gwiazdek: - kwadrat - trójkąt - choinka - sześciokąt - ośmiokąt w wersjach cała figura albo tylko obrys (bez środka) np. **** * * *  * ** * * *  * * * * * **** **** ***** Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !


Pobierz ppt "Podstawy informatyki Informatyka Stosowana Zajęcia nr 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google