Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki Informatyka stosowana Prowadzący: Grzegorz Smyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki Informatyka stosowana Prowadzący: Grzegorz Smyk"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki Informatyka stosowana Prowadzący: Grzegorz Smyk
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków,

2 Przypomnienie: if (warunek) { instrukcja; } while (warunek) {
Instrukcje warunkowe mają postać: if (warunek) { instrukcja; } while (warunek) { instrukcja1; do { instrukcja 1; } while (warunek) PRAWDA vs FAŁSZ W warunkach sprawdzana jest wartość danego obiektu np. zmiennej. Wartość: ZERO = FAŁSZ Inna niż ZERO = PRAWDA Operatory relacji sumy logicznej i iloczynu logicznego Opertor negacji !

3 Przypomnienie: Pętla for ma postać: for (instr_ini; wyraz_warunk; instr_krok) { instrukcja1; } instr_ini – instrukcja wykonywana w czasie pierwszego wykonywania pętli wyraz_warunk – wyrażenie obliczane w czasie każdej iteracji zmiennych (gdy jest równe 0 to pętla kończy swoje działanie) instr_krok – instrukcja wykonywana na zakończenie każdego obiegu pętli

4 Zajęcia 5:: Tablice i operacje na nich.
tablica statyczna jednowymiarowa: typ_danych nazwa_tablicy[ilosc_elementów]; tablica statyczna dwuwymiarowa: typ_danych nazwa_tablicy[l_wierszy][l_kolumn]; tablica dynamiczna jednowymiarowa: typ_danych *nazwa_tablicy = new typ_danych [ilosc_elementów]; Do tablic możemy przypisywać elementy w momencie jej inicjalizacji, jak również przy tablicach statycznych możemy operować na wartościach używając: cin / cout;

5 Tablice::Przykład użycia
Przykład 4 różnych inicjalizacji tablic typu char. Ile elementów przechowują poszczególne tablice? Numeracja tablic zaczyna się od 0!

6 Tablice::Przykład użycia
Odwoływanie się do elementów tablicy: int tab[3] = { 1, 2, 3 }; Wartości: tab[0] = 1; tab[1] = 2; tab[2] = 3; Jeśli umiemy się odwołać do elementu, możemy wywołać na nim: cin>>element; cout<<element;

7 Tablice::Tablice wielowymiarowe
Inicjalizacja tablicy oraz podgląd w debbug’u.

8 Zadania 1: Napisz program, który uzupełni tablicę o rozmiarze 20 kolejnymi liczbami z dowolnego przedziału. Następnie napisz funkcję, która wyświetli zawartość tablicy od końca. Program powinien zawierać w sobie funkcję, która wyświetla elementy na ekranie.

9 Wyświetl wszystkie liczby:
Zadania 2 Napisz program który do tablicy typu int umożliwi na wpisanie 10 dowolnych liczb losowych wykorzystując bibliotekę time.h oraz funkcję rand() z zakresu ) Wyświetl wszystkie liczby: Parzyste Nieparzyste Nieparzyste ale podzielne przez 3

10 Zadania 3 Napisz program, który sumuje elementy tablicy (tab[100]); Napisz program, który oblicza średnią arytmetyczną wartości w tablicy (tab[100]) Napisz program, który odwraca losową tablice[3][4]; Napisz program, który liczy wyznacznik losowej tablicy[3][3];

11 Zadania 4 Napisz program dokonujący mnożenia dwóch macierzy wypełnionych zmiennymi losowymi. Pamiętaj o sprawdzeniu warunku rozmiaru macierzy! 3 1 2 1 2 -1 3 (1*3+0*2+2*1) (1*1+0*1+2*0) (-1*3+3*2+1*1) (-1*1+3*1+1*0) 5 1 4 2 = = *


Pobierz ppt "Podstawy informatyki Informatyka stosowana Prowadzący: Grzegorz Smyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google