Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska"— Zapis prezentacji:

1 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA „TAK JAK PAT I MAT” – PROMOWANIE „SĄSIEDZKICH” WZORCÓW I TRADYCJI KULTUROWYCH ORAZ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH TERENU POGRANICZA W KONTEKŚCIE 15-LECIA PARTNERSTWA MIASTA BROUMOV I NOWA RUDA. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

2 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA KRÓTKI OPIS PROJEKTU Konstrukcja projektu została oparta wokół idei zacieśniania stosunków dobro "Sąsiedzkich" miast partnerskich Nowa Ruda i Broumova, poprzez wypracowanie wspólnych sposobów (Noworudzki Punkt Kontaktowy) prezentacji nowych usług turystycznych oraz nowych produktów turystycznych, które łączyć będą Nową Rudę i Broumov jako obszary o wspólnym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Projekt zakłada silną promocję Nowej Rudy i Broumova, poprzez budowę wspólnego dla „Sąsiadów” systemu informacji wizualnej, organizację imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, co przyczyni się do zwiększenia roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

3 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE 2.1 Rozwój turystyki Nr i nazwa działania „Nase mesto, nas domov” – projekt realizowany z programu INTERREG III A przez Materską skolę w Broumovie. Komplementarność projektu 38 750,00 PLN (25%) Wkład własny ,00 PLN (75%) w tym EFRR ,00 PLN Całkowity budżet Gmina Nowa Ruda Gmina Radków Lokalizacja projektu 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Nr i nazwa priorytetu Gmina Miejska Nowa Ruda Wnioskodawca: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

4 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA PARTNERZY Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” Gmina Radków Miasto Broumov Zakladni umelecka skola Broumov Materska skola Broumov Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

5 CELE REALIZACJI PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA CELE REALIZACJI PROJEKTU podniesienie konkurencyjności miast „Sąsiadów” oraz najbliższego rejonu pogranicza polsko-czeskiego zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym miast zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych w rejonie miast „Sąsiadów” oraz na obszarze pogranicza poprzez podniesienie jakości oferty turystycznej i promocję poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej miast „Sąsiadów” poprzez rozwój kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

6 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA GRUPY DOCELOWE PROJEKTU MIESZKAŃCY NOWEJ RUDY I BROUMOVA, W TYM OSOBY BEZROBOTNE ORAZ MIEJSCOWI PRZEDSIĘBIORCY TURYŚCI DZIECI I MŁODZIEŻ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

7 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Planowany termin rozpoczęcia projektu – r. Planowany termin zakończenia projektu – r. Data podpisania umowy: wrzesień-październik 2006 r. Przewidziane do realizacji działania zostały pogrupowane w 8 etapów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

8 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA ETAP 0 - PRZYGOTOWANIE Opracowanie, wraz z partnerami, założeń do projektu i jego koncepcji. Przygotowanie wniosku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

9 ETAP 1 – ROZPOCZĘCIE REALIZACJI
UNIA EUROPEJSKA ETAP 1 – ROZPOCZĘCIE REALIZACJI Powołanie wspólnej, składającej się z przedstawicieli wszystkich partnerów, grupy monitorującej projekt, ustalenie jej składu i zasad współpracy. Opracowanie przez grupę monitorującą szczegółowego harmonogramu działań w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

10 ETAP 2 – NOWORUDZKI PUNKT KONTAKTOWY
UNIA EUROPEJSKA ETAP 2 – NOWORUDZKI PUNKT KONTAKTOWY Utworzenie Noworudzkiego Punktu Kontaktowego pełniącego rolę ośrodka koordynacji działań i promocji projektu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

11 ETAP 3 – „GRANICA SZANSĄ ROZWOJU”
UNIA EUROPEJSKA ETAP 3 – „GRANICA SZANSĄ ROZWOJU” Rozpoczęcie cyklu konferencji naukowych prowadzonych we współpracy z Polsko-Czeską Wyższą Szkołą Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”. Organizacja i pierwsza prezentacja wystawy lokalnych artystów rejonu miast „Sąsiadów” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

12 ETAP 4 – POLSKA I CZESKA SZKOŁA FILMOWA
UNIA EUROPEJSKA ETAP 4 – POLSKA I CZESKA SZKOŁA FILMOWA Przygotowanie, organizacja i realizacja cyklu wykładów i pokazów filmowych dotyczących twórczości znanych postaci kina czeskiego i polskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

13 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA ETAP 5 – „TRĄBA SĄSIADA” Przygotowanie, organizacja i realizacja pierwszego przeglądu czeskich i polskich orkiestr dętych oraz pokazów regionalnej sztuki kulinarnej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

14 ETAP 6 – I FESTYN U „SĄSIADA”
UNIA EUROPEJSKA ETAP 6 – I FESTYN U „SĄSIADA” Przygotowanie, organizacja i realizacja festynu, mającego za zadanie promocję twórców rzemiosła z terenu miast „Sąsiadów”, promocję aktywnego wypoczynku i wspólnego produktu turystycznego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

15 ETAP 7 – PROMOCJA PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA ETAP 7 – PROMOCJA PROJEKTU Opracowanie i sukcesywne wydawanie materiałów promocyjnych związanych z projektem: wydanie folderu promującego projekt w 4 wersjach językowych przygotowanie prezentacji multimedialnej przygotowanie gadżetów promocyjnych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

16 ETAP 8 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
UNIA EUROPEJSKA ETAP 8 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI Podsumowanie realizacji projektu przez grupę roboczą, jego ocena, analiza oraz skonstruowanie założeń dla realizacji następnych edycji działań ujętych w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

17 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA WSKAŹNIKI LICZBA UCZESTNIKÓW IMPREZ PROMOCYJNYCH – OSÓB LICZBA TURYSTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH PRODUKTÓW – OSÓB REZULTATY LICZBA STWORZONYCH PRODUKTÓW/USŁUG TURYSTYCZNYCH – 2 SZT. LICZBA PRZEPROWADZONYCH AKCJI PROMOCYJNYCH – 5 SZT. LICZBA PUBLIKACJI O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM – 2 SZT. LICZBA ZAWARTYCH POROZUMIEŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI – 3 SZT. PRODUKTY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

18 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA MIKROPROJEKTY Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne” – całkowita wartość projektu: ,00 PLN w tym: ,00 PLN (75%) – EFRR, ,00 PLN (10%) – Budżet Państwa, ,00 (15%) – wkład własny. Nasze Miasto, Nasz Dom” – całkowita wartość projektu: ,00 PLN w tym: 8 250,00 PLN (75%) – EFRR, 1 100,00 PLN (10%) – Budżet Państwa, 1 650,00 (15%) – wkład własny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

19 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ KONTAKT: Barbara Pawłowska Urząd Miejski w Nowej Rudzie Referat Wniosków Pomocowych Tel. (074) Wszystkie rysunki wykorzystane w niniejszej prezentacji pochodzą ze strony Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska


Pobierz ppt "w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google