Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA
UNIA EUROPEJSKA PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 pn. ”RAZEM Z PRZYRODĄ” NOWA RUDA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

2 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA KRÓTKI OPIS PROJEKTU Celem projektu jest umacnianie polsko-czeskich kontaktów poprzez integrowanie się społeczności pogranicza. Poszerzanie doświadczeń w zakresie wspólnej działalności edukacyjnej, kulturalnej, ekologicznej między przedszkolem czeskim i polskim. Współpraca przedszkoli ma wieloletnią tradycję, dotychczas zorganizowano wspólnie wiele akcji edukacyjnych, integracyjnych nie tylko między dziećmi i nauczycielami, ale również z udziałem rodziców, przedstawicieli różnych instytucji po obu stronach granicy. Najistotniejszym celem projektu jest poszerzanie wiedzy ekologicznej dzieci z obu przedszkoli na bazie bezpośrednich doświadczeń w środowisku leśnym oraz działalności warsztatowej, związanej z przyrodą, na terenie przedszkoli i wybranych instytucji. W ramach realizacji projektu przewidziane są 2 wyjazdy, połączone ze ścieżkami edukacyjnymi, na teren „Nadleśnictwa Jugów” tj. do lasu i szkółki leśnej w Jugowie oraz Bożkowie, przygotowanie programu edukacyjnego o ochronie środowiska przez dzieci i zaprezentowanie go społeczności noworudzkiej .Ścieżki edukacyjne będą służyć gromadzeniu wiedzy dzieci z zakresu środowiska leśnego w różnych porach roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

3 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE Wnioskodawca: Gmina Miejska Nowa Ruda Nr i nazwa priorytetu 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Nr i nazwa działania 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Lokalizacja projektu Gmina Nowa Ruda Całkowity budżet 11 000,00 PLN w tym EFRR 8 250,00 PLN (75%) Budżet Państwa 1 100,00 PLN (10%) Wkład własny 1 100,00 PLN (25%) Komplementarność projektu „Tu jest las, tu ogródek a wszędzie wokół zwierzęta“ zgłoszony do realizacji przez Materška školá Broumov. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

4 GŁÓWNY CEL REALIZACJI PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA GŁÓWNY CEL REALIZACJI PROJEKTU Ogólnym celem projektu jest poszerzanie współpracy na polsko – czeskim pograniczu poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie edukacji, ochrony środowiska, poznawania kultury. Integrowanie sąsiadujących społeczności poprzez nawiązywanie przyjaźni, uczestnictwo we wspólnych akcjach, wzbogacanie wiedzy o naszym regionie, a także likwidację wzajemnych uprzedzeń kulturowych i pokonywanie barier językowych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

5 BEZPOŚREDNIE CELE REALIZACJI PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA BEZPOŚREDNIE CELE REALIZACJI PROJEKTU podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci poprzez edukację w warunkach przedszkolnych i naturalnym środowisku przyrodniczym rozwijanie zainteresowań przyrodą w regionie, nauka szanowania przyrody jako nieocenionego dobra dla życia człowieka, kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez tworzenie wytworów plastycznych, muzycznych i ich prezentację. rozwijanie aktywności fizycznej oraz uczestnictwo w działalności kulturalnej, integrowanie pedagogów , dzieci i rodziców Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

6 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA GRUPY DOCELOWE PROJEKTU DZIECI, NAUCZYCIELE, RODZICE PO OBU STRONACH GRANICY MIESZKAŃCY PRZYGRANICZNEGO REGIONU PO POLSKIEJ I CZESKIEJ STRONIE INSTYTUCJE WŁĄCZONE DO WSPÓŁPRACY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI PIĘKNA PRZYRODY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

7 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
UNIA EUROPEJSKA ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Planowany termin rozpoczęcia projektu – r. Planowany termin zakończenia projektu – r. Data podpisania umowy: listopad 2006 r. Przewidziane do realizacji działania zostały pogrupowane w 3 etapy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

8 REALIZACJA PROJEKTU OBEMUJE:
UNIA EUROPEJSKA REALIZACJA PROJEKTU OBEMUJE: Przygotowanie z dziećmi programu edukacyjnego o ochronie przyrody „Żyj z przyrodą w zgodzie”, wystąpienie dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Zorganizowanie warsztatów ekologicznych „Las domem zwierząt”, założenie kącików przyrody w przedszkolu, sadzenie drzewek wokół przedszkola, ścieżka ekologiczna „Wiosna w lesie” na terenie lasu, „Nadleśnictwa Jugów”, zaprezentowanie wystawy prac plastycznych dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

9 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA Zorganizowanie wyjazdu do Bożkowa na teren lasu i szkółki, ścieżka ekologiczna „Jesień w lesie”, wydanie albumu „Chronimy przyrodę”. Zakupienie niezbędnych materiałów i pomocy do zorganizowania imprez: przyborów do malowania i rysowania, strojów i dekoracji do występów, wyposażenia kącików przyrodniczych, przyborów i pomocy do zabaw dydaktycznych z przyrody: plansze, tablice z korka, lupy, mikroskop, pojemniki na materiały przyrodnicze, filmów przyrodniczych, nagród dla dzieci. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

10 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA A PO STRONIE CZESKIEJ: IGRZYSKA MIĘDZYPRZEDSZKOLNE ORAZ SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z OKAZJI DNIA DZIECKA PRZEGLĄD CHÓRKÓW PRZEDSZKOLNYCH WYSTAWA PLASTYCZNA PRAC DZIECI W URZĘDZIE MIEJSKIM W BROUMOVIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

11 KILKA ZDJĘĆ PRZEDSZKOLAKÓW:
UNIA EUROPEJSKA KILKA ZDJĘĆ PRZEDSZKOLAKÓW: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

12 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

13 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

14 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

15 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA WSKAŹNIKI PRODUKTY liczba uczestników projektu – 400 osób liczba organizowanych imprez – 7 ilość wydanych publikacji – 2 w prasie pedagogicznej liczba artykułów w lokalnej prasie – 6 szt. liczba wystaw – 2 szt. liczba ogłoszeń na czeskiej stronie internetowej – 4 szt. REZULTATY wzrost współpracy z instytucjami na pograniczu – 4 szt. wzrost liczby uczestników w organizowanych imprezach – 400 szt. wzrost działań promocyjnych na pograniczu – 7 publikacji wzrost liczby kontaktów między nauczycielami po czeskiej i polskiej stronie – 2 wzrost organizowanych imprez – 6 szt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska

16 w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006
UNIA EUROPEJSKA KONTAKT: Urząd Miejski w Nowej Rudzie Wydział Rozwoju i Promocji Tel. (074) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google