Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIELSKO – BIAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIELSKO – BIAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTO"— Zapis prezentacji:

1 BIELSKO – BIAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTO
Bielsko-Biała, wrzesień 2007 r.

2 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego i jest nie tylko jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, ale również prężnym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Atutem miasta jest jego położenie na szlaku tranzytowym, wiodącym z północy na południe Europy. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

3 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
W Bielsku-Białej krzyżują się międzynarodowe drogi: nr E 75 i nr E 462, a także drogi krajowe: nr 52, nr 1 – wiodąca do przejścia granicznego w Cieszynie (PL/CZ) i 69 – wiodąca do przejścia granicznego w Zwardoniu (PL/SK). Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Najbliższe porty lotnicze: Katowice-Pyrzowice km Kraków-Balice km Ostrawa (CZ) km Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

4 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne ● powierzchnia : 125 km2 ● ludność : 176,9 tys. mieszkańców (2007 r.) Położenie i statystyka Struktura przemysłu ● struktura ludności wg wieku Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2006 r.

5 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne ● zatrudnienie Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Żródło: GUS, 2006 r. Rozwój i inwestycje ● przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sektor publiczny – 2 524,57 zł (ok. 664,00 €)* sektor prywatny – 2 289,86 zł (ok. 602,00 €)* Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2006 r. * przy kursie 1 € = 3,8 zł

6 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne ● stopa bezrobocia w Bielsku-Białej – 5,3% (marzec 2008 r.) ● struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2007 r.

7 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne Przychody z całokształtu działalności wg sektorów i branż PKD w roku 2006: Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2006 r. * w tym: obsługa nieruchomości i firm; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwo; transport, gospodarka magazynowa i łączność; ochrona zdrowia i pomoc społeczna; działalność usługowa komunalna i społeczna; hotele i restauracje; edukacja; inne

8 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych w roku 2006: Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2006 r.

9 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Dane statystyczne Sekcje PKD w gospodarce Bielska-Białej: Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Żródło: GUS, 2006 r.

10 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Gałęzie gospodarki Motoryzacja Przemysł lekki Przemysł spożywczy Przemysł budowlany IT Przemysł chemiczny Przemysł metalowy Przemysł elektromaszynowy Logistyka Przemysł drzewno-papierniczy Przemysł elektrotechniczny Przemysł lotniczy Przemysł maszynowy Przemysł energetyczny Przemysł paliwowo- energetyczny Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

11 Największe przedsiębiorstwa przemysłowe
Fiat Auto Poland S.A. Fiat GM-Powertrain Polska Sp. z o.o. Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Finnveden Polska S.A. Adler Polska Sp. z o.o. Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o. Magneti Marelli Sp. z o.o. Techmex S.A. GE Power Controls Sp. z o.o. Galwano-Technika I Sp. z o.o. Fiat Services Sp. z o.o. Hutchinson Poland Sp. z o.o. Philips Lighting Sp. z o.o. Ti Poland Sp. z o.o. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

12 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Usługi i handel Oprócz przemysłu znakomicie rozwinięta jest w Bielsku-Białej branża handlu i usług. Zamożność i potencjał nabywczy tutejszej społeczności sprawiły, że ulokowały się w Bielsku liczne hipermarkety (Auchan, Carrefour, Tesco, Castorama, Macro Cash & Carry, Leroy Merlin, centrum handlu i rozrywki Sfera.) Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje W Bielsku-Białej zlokalizowane są liczne firmy sektora usług. Szczególnie rozwinięta jest branża usług finansowych. Swoje siedziby w mieście ma m.in. : ● 57 oddziałów światowych i krajowych banków, ● 37 firm ubezpieczeniowych, ● 9 domów maklerskich i inwestycyjnych. Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

13 Instytucje wspierające przedsiębiorczość
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Położenie i statystyka Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Inicjatywa Mikro Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Turystyka i kultura Kontakt Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

14 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bielsku-Białej została utworzona w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Władze Bielska-Białej widząc potrzebę rozwoju miasta oraz wspierania przedsiębiorczości podjęły w 1999 r. decyzję o objęciu wybranych terenów miasta obszarem KSSE. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenach KSSE w Bielsku-Białej uzyskało 14 firm, z czego 5 nie zrealizowało jeszcze zaplanowanych inwestycji. Firmy obecnie działające zatrudniają łącznie 2870 pracowników. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Ogółem KSSE w Bielsku-Białej zajmuje 54,33 ha i obejmuje 4 obszary miasta.

15 Park Przemysłowy i Usługowy (Park PiU)
Park PiU położony jest w przemysłowej części miasta przy drodze ekspresowej Katowice – Cieszyn i zajmuje pow. 5,12 ha. Celem przedsięwzięcia było stworzenie przy współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz jednostkami świadczącymi usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Na terenie Parku PiU swoje siedziby mają: Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Hutchinson Poland Sp. z o.o. (światowy lider w produkcji wyrobów gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego) Multiform Dariusz Krywult (firma z branży motoryzacyjnej i budowlanej) Beskidzki Inkubator Technologiczny Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Park P i U

16 Beskidzki Inkubator Technologiczny
Mieści się na terenie Parku PiU. Powstał dzięki współpracy: Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Powstanie inkubatora miało na celu: stworzenie dogodnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie, stworzenie optymalnych warunków dla transferu wiedzy z ośrodków akademickich do przedsiębiorstw, ułatwienie dostępu do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym, doradztwo biznesowe oraz promocję firm działających w inkubatorze. Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

17 Polityka proinwestycyjna Miasta
Zachętą dla inwestorów w Bielsku-Białej jest zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ulga dla inwestorów wynosi 50% stawki podatku na dany rok podatkowy na grunty, budynki, budowle lub ich części, jeśli przedsiębiorca utworzy minimum 5 nowych miejsc pracy. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Im większa ilość zatrudnionych osób, tym dłuższy czas możliwego korzystania z ulgi. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 5 miejsc pracy 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 15 miejsc pracy 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono 50 miejsc pracy Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

18 Polityka proinwestycyjna Miasta
W Bielsku-Białej istnieje możliwość zwolnienia z opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla osób: bezrobotnych, niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

19 Polityka proinwestycyjna Miasta
Stawka procentowa opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w Bielsku-Białej wynosi: Położenie i statystyka Struktura przemysłu 4 % ceny dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę obiektami przemysłowymi, 6 % ceny dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę obiektami handlowymi i usługowymi. Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

20 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Rynek nieruchomości Polski rynek nieruchomości mimo szybkiego rozwoju jest nadal mocno konkurencyjny w stosunku do państw Unii Europejskiej. Nieruchomości w Polsce są od 6 do 8 razy tańsze niż w innych krajach Europy Zachodniej Bielski rynek nieruchomości oferuje ceny niższe niż w innych, szybko rozwijających się miastach Polski. ● ceny sprzedaży mieszkań Warszawa tys. zł/m2 (ok.1764€ /m2)* Kraków tys. zł/m2 (ok.1764€ /m2)* Wrocław 4 tys. zł/m2 (ok.1176€ /m2)* Gdańsk 4 tys. zł/m2 (ok.1176€ /m2)* Poznań 4 tys. zł/m2 (ok.1176€ /m2)* Bielsko-Biała 3 tys.zł/m2 (ok. 882€ /m2)* ● ceny wynajmu mieszkania 2-pokojowego Warszawa 2,0 tys. zł (ok. 588€)* Kraków 1,6 tys. zł (ok. 470€)* Bielsko-Biała 0,6 tys. zł (ok.176€)* * przy kursie 1 € = 3,4 zł Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Źródło: opracowanie własne

21 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Rynek nieruchomości ● ceny wynajmu powierzchni biurowych Warszawa 53 zł/m2 (ok. 15,6 € /m2)* Kraków 52 zł/m2 (ok. 15,3 € /m2)* Wrocław 52 zł/m2 (ok. 15,3 € /m2)* Gdynia 46 zł/m2 (ok. 13,5 € /m2)* Poznań 52 zł/m2 (ok. 15,3 € /m2)* Bielsko-Biała 45 zł/m2 (ok. 13,2 €/m2)* Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze ● ceny wynajmu powierzchni magazynowych Warszawa 21 zł /m2 (ok. 6,18 €/m2)* Kraków 19 zł/m2 (ok. 5,60 €/m2)* Wrocław 20 zł/m2 (ok. 5,88 €/m2)* Gdynia 15 zł/m2 (ok. 4,41 €/m2)* Poznań 17 zł/m2 (ok. 5,00 €/m2)* Bielsko-Biała 10 zł/m2 (ok. 2,94 €/m2)* * przy kursie 1 € = 3,4 zł Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt Źródło: opracowanie własne

22 Miasto w rankingach Bielsko-Biała osiąga doskonałe wyniki w rankingach miast i samorządów, które corocznie publikowane są w „Rzeczpospolitej”, magazynie „Forbes” oraz samorządowym piśmie „Wspólnota”. Położenie i statystyka Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu* wg „Forbes” ( r.) Miejsce Miasto Ludność Nowo założone firmy 1. Gdynia 1506 2. Bielsko-Biała 996 3. Częstochowa 868 4. Gliwice 884 5. Kielce 856 6. Białystok 909 7. Toruń 842 8. Rzeszów 843 Miasta najatrakcyjniejsze dla kapitału zagranicznego* wg „Forbes” ( r.) Miejsce Miasto Nowe spółki (kapitał zagr.) 1. Gdynia 270 2. Bielsko-Biała 174 3. Opole 169 4. Gliwice 154 Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt * badany okres: –

23 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Miasto w rankingach Położenie i statystyka Najlepiej funkcjonujące samorządy w woj. śląskim wg „Rzeczpospolitej” ( r.) Miejsce Miasto Suma punktów Dochody własne/osobę (w zł) Zadłużenie Pozyskiwane środki unijne/osobę (w zł) 1. Częstochowa 63,58 1 085 920 178 2. Rybnik 56,63 1 192 860 484 3. Bielsko-Biała 55,34 1 395 423 110 4. Żory 54,46 917 950 161 5. Tychy 49,64 1 389 115 9 6. Gliwice 45,33 1 285 95 77 7. Sosnowiec 44,46 1 166 311 97 Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

24 Miasto w rankingach Położenie i statystyka Inwestycje w infrastrukturę techniczną wg „Wspólnoty” ( r.) Miejsce Miasto Wydatki na infrastrukturę tech./osobę w latach (w zł) 1. Płock 1 149,0 2. Krosno 741,3 3. Bielsko-Biała 609,7 4. Suwałki 547,4 5. Rybnik 513,5 Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

25 Strategia rozwoju miasta
Priorytety rozwoju miasta Bielska-Białej zapisane w „Strategii Rozwoju Bielska Białej do 2020 roku”: Priorytet A. Rozwój przedsiębiorczości, usług i turystyki. Priorytet B. Przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznych. Priorytet C. Kultura wysoka i rozwój oparty na wiedzy i umiejętnościach. Priorytet D. Rozwój Bielskiego obszaru metropolitarnego. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

26 Największe inwestycje ostatnich lat
Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta – węzeł drogowy Hulanka (wartość inwestycji ok. 40 mln zł ≈ 10,5 mln €)* Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt przed... ...po * przy kursie 1 € = 3,8 zł

27 Największe inwestycje ostatnich lat
Rewitalizacja Bielskiej Starówki (wartość inwestycji ok. 13 mln zł ≈ 3,5 mln €)* Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach ...po przed... Rozwój i inwestycje Edukacja Budowa krytej pływalni Troclik (wartość inwestycji ok. 10,5 mln zł ≈ 2,8 mln €)* Turystyka i kultura Kontakt * przy kursie 1 € = 3,8 zł

28 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Edukacja Szkoły ponadgimnazjalne w Bielsku-Białej: 10 liceów ogólnokształcących 7 liceów profilowanych 10 techników 8 zasadniczych szkół zawodowych Zespół Szkół im. Kopalińskiego (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) prowadzi klasy dwujęzyczne z językiem wykładowym polskim i angielskim. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

29 Edukacja Szkoły wyższe w Bielsku-Białej
Akademia Techniczno–Humanistyczna (kierunki: budowa maszyn, informatyka, nauki o materiałach i środowisku, zarządzanie i informatyka, nauka o zdrowiu, kierunki humanistyczno- społeczne) Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki (kierunki: architektura krajobrazu, informatyka, zarządzanie) Wyższa Szkoła Administracji (kierunki: administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, fizjoterapia) Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów (kierunki: finanse i rachunkowość, politologia, informatyka) Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (kierunki: filologia angielska i niemiecka, zarządzanie, politologia) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (kierunki: informatyka i zarządzanie) W 2006 roku studiowało na wszystkich uczelniach wyższych w Bielsku-Białej studentów. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

30 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Turystyka i kultura Bielsko-Biała, nazywane kiedyś „Małym Wiedniem” zachwyca swoją bogatą architekturą. Warto zobaczyć: Zamek Książąt Sułkowskich, Teatr Polski, Poczta Główna, Katedra św. Mikołaja, Ratusz, Dworzec Główny). Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

31 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Turystyka i kultura Bielsko-Biała jest miastem wyjątkowym – w jego administracyjnych granicach znajdują się szlaki turystyczne oraz góra Szyndzielnia (1002 m n.p.m.) z wiodącą na jej szczyt kolejką gondolową. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Wśród beskidzkich gór i lasów srebrzą się w słońcu dwa jeziora: Żywieckie i Międzybrodzkie – oddalone od Bielska 20 km. To raj dla miłośników wszelkich sportów wodnych. Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

32 Położenie i statystyka Lokalne inicjatywy gospodarcze
Turystyka i kultura Od wielu lat Bielsko-Biała stanowi centrum kulturalne południowej Polski. Bogactwo i różnorodność oferty kulturalne miasta sprawia, że każdy znajduje tu coś interesującego dla siebie. Imprezy cykliczne w mieście: Bielska Zadymka Jazzowa, Przegląd Teatralny Laureatów „Złotych Masek”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Dni Bielska-Białej, Festiwal Miast Partnerskich „Poznajmy się”, Jarmark Świętojański, Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe”, Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha, Festiwal Kompozytorów Polskich, FotoArt Festival, Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt

33 Kontakt Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Plac Ratuszowy 1 PL Bielsko-Biała Telefon Faks Internet Położenie i statystyka Struktura przemysłu Usługi i handel Otoczenie biznesu Lokalne inicjatywy gospodarcze Rynek nieruchomości Miasto w rankingach Rozwój i inwestycje Edukacja Turystyka i kultura Kontakt


Pobierz ppt "BIELSKO – BIAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIASTO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google