Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces decyzyjny w sektorze publicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces decyzyjny w sektorze publicznym"— Zapis prezentacji:

1 Proces decyzyjny w sektorze publicznym
Konwersatorium nr 5 Robert Szczepankowski

2 Racjonalność decyzji Racjonalna decyzja kształtowana jest w trakcie skomplikowanego (złożonego) procesu decyzyjnego. Fazy procesu decyzyjnego powinny w logiczny sposób wynikać z siebie. Możliwe jest odstępstwo od „logicznego następstwa” w przypadku poszczególnych faz, aczkolwiek wszystkie – określone fazy – muszą wystąpić.

3 Fazy procesu decyzyjnego
W literaturze wyróżnia się następujące fazy procesu decyzyjnego: Określenie problemu decyzyjnego, Określenie celów, Określenie alternatyw decyzyjnych, Określenie restrykcji decyzyjnych, Mechanizm sprzężenia zwrotnego.

4 Określenie problemu decyzyjnego
Problem decyzyjny powstaje wówczas, gdy odpowiedni podmiot (decydent) musi zmierzyć się z przeciwstawnymi interesami i wartościami reprezentowanymi przez różnie podmioty. Poznanie i zdefiniowanie problemu decyzyjnego nie jest tożsame z podjęciem decyzji.

5 Cele i system celów Każda decyzja zmierza do osiągnięcia pewnego celu/celów. Cele, nie muszą być określane po zdefiniowaniu problemu decyzyjnego. Cele mogą być efektem subiektywnego rozumienia misji organizacji przez decydenta. Generalnie, celem decyzji jest osiągnięcie przyszłego stanu faktycznego, który jest zgodny z interesem jednostki, określonych grup społecznych lub całego państwa.

6 Cechy systemu celów Kompletność, Wewnętrzna logiczność, Przejrzystość,
Odpowiedni stopień konkretności – precyzyjność.

7 Alternatywy Generalnie, są to różne środki osiągania celów.
Podstawowe założenie – decydent wziął pod uwagę wszystkie alternatywy i ocenił je. Postępowanie indukcyjne, Postępowanie dedukcyjne

8 Ograniczenia Występują na etapie wyboru alternatywy decyzyjnej. Mogą mieć różny charakter: prawny, Finansowy, Etyczny, Polityczny, …..inny.

9 Sprzężenie zwrotne Sekwencyjność procesu decyzyjnego.
SZ spełnia rolę kontrolną w procesie decyzyjnym. W trakcie procesu mogą być realizowane inne działania aniżeli te, które narzuca logika procesu. Jeśli popełniono w trakcie procesu błędy wówczas należy wrócić do „błędnych faz” kosztem logiki procesu i naprawić powstałe uchybienia.

10 Zadanie Na podstawie materiałów prasowych przeanalizuj proces decyzyjny związany z budową obwodnicy Augustowa. Opisz problem decyzyjny, zdefiniuj cele, wskaż alternatywy oraz ograniczenia decyzyjne. Następnie zastanów się nad mechanizmem sprzężenia zwrotnego, który tam się pojawił i wskaż etap procesu, który wymaga naprawienia.


Pobierz ppt "Proces decyzyjny w sektorze publicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google