Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY)"— Zapis prezentacji:

1 (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY)
PROPOZYCJE ŚRODOWISKA BANKOWEGO WS. ABSORPCJI ŚRODKÓW UE DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI (BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY) XII OGÓLNOPOLSKIE FORUM GOSPODARCZE MŚP Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich Warszawa r

2 CELE PROPOZYCJI SEKTORA BANKOWEGO WS
CELE PROPOZYCJI SEKTORA BANKOWEGO WS. SYSTEMU ABSORPCJI ŚRODKÓW UE sprawny system absorpcji środków unijnych efektywne wykorzystanie środków unijnych (w tym osiągnięcie max efektu mnożnikowego, efektu dźwigni finansowej - pożądanego z punktu widzenia interwencji funduszy UE) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń stworzenie kompleksowego systemu finansowania inwestycji

3 BANKI PARTNEREM MŚP W ABSORPCJI ŚRODKÓW UE
Niektóre propozycje środowiska bankowego na etapie programowania nowego systemu: uproszczenie systemu absorpcji środków: ułatwienia proceduralne dla wnioskodawców korzystających z finansowania zewnętrznego (m.in. ujednolicenie dokumentacji, nie dublowanie czynności), zwiększenie alokacji środków na inwestycje bezpośrednie MŚP, rozwój systemu poręczeń kredytowych, w tym nowela FPU, rozwój dostępu MŚP do instrumentów e-gospodarki, ułatwienia w dostępie do kredytu technologicznego, włączenie kosztów korzystania przez MŚP z kapitału zewnętrznego do wydatków kwalifikowanych (np. rachunku bankowego, instr. zabezpieczających, doradztwa finansowego).

4 POLA WSPÓŁPRACY MŚP-BANKI W PROCESIE ABSORPCJI
„głód” informacji potrzeba rzetelnego doradztwa niezbędny rachunek bankowy finansowanie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu zasada refundacji wydatków, opóźnienia w płatnościach = konieczność utrzymania płynności przedstawienie zabezpieczeń realizacji zobowiązań wynikających z umów dotacji ryzyko kursowe rozliczenia z dostawcami/wykonawcami

5 PROPOZYCJE SEKTORA BANKOWEGO DLA MŚP
Działania informacyjne Wsparcie doradcze Finansowanie projektów Zabezpieczanie realizacji projektów Usługi rozliczeniowe Wdrażanie zwrotnych instrumentów wsparcia (np. JEREMIE)

6 DOŚWIADCZENIA: BANKI JAKO PARTNER MŚP W DZ. 2. 3. SPO WKP 2004-2006
DOŚWIADCZENIA: BANKI JAKO PARTNER MŚP W DZ SPO WKP PONAD 50% UDANYCH PROJEKTÓW PRZYGOTOWANO PRZY WSPARCIU BANKÓW- Udział zaakceptowanych przez IW wniosków o dofinansowanie UE z udziałem środków instytucji bankowych i leasingowych w ogólnej liczbie zaakceptowanych wniosków przez IW (PARP) w Działaniu 2.3 SPO WKP /za wszystkie tury/* (* dot. wniosków zaakceptowanych przez IW ze wsparciem środkami IF dla projektów z dotacją o wartości co najmniej tys. zł) Na podstawie: danych PARP, sierpień2006

7 DOŚWIADCZENIA: BANKI WIDZĄ POTRZEBĘ WSPARCIA MŚP PRZEZ WIARYGODNYCH I PROFESJONALNYCH DORADCÓW
Jak ocenia Pan(i) przygotowanie ... do korzystania z funduszy europejskich w okresie ? PENTOR SIERPIEŃ 2006

8 DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘ. M. IN
DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘ. M.IN. NA WSKUTEK UDZIAŁU BANKÓW W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE OPROCENTOWANIE KREDYTU DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPADA Źródło: NBP

9 KREDYTY DLA PODMIOTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO
121,1 117,1 121,9 118,3 136,4 109,9 98,2 86,2 50 100 150 200 250 300 2002 2003 2004 2005 105 110 115 % dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw dynamika kredytów ogółem (prawa oś) rok poprzedni =100 mld zł Źródło Pentor

10 DOSTĘP DO KREDYTU POPRAWIA SIĘ UDZIAŁ ODRZUCONYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE KREDYTU
Źródło: Raport Ministerstwa Gospodarki „Przedsiębiorczość w Polsce 2006”

11 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO – NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE W LATACH 1993-2006
Źródło: NBP Dane za I pół. 2006

12 CO NALEŻY ZROBIĆ ABY USŁUGI BANKOWE BYŁY BARDZIEJ DOSTĘPNE MŚP
Usunąć bariery jakie napotykają banki chcące rozwijać akcję kredytową, zwłaszcza kredytu dla sektora MSP ! Tymi barierami są niekorzystne dla kredytodawców uwarunkowania prawno-instytucjonalne (wg oceny Banku Światowego): trudność i stosunkowo wysoki koszt dla banków w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsiębiorstwach (informacje są dostępne, ale zdecentralizowane i niedostępne w formie elektronicznej), niedorozwinięty i kosztowny system rejestrów zabezpieczeń kredytowych

13 BARIERY WYMAGAJĄCE USUNIĘCIA, CD.
niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących praw kredytodawców (są one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie) mało efektywny system prawa upadłościowego i egzekucji tego prawa, powodujący długotrwałość procesu odzyskiwania należności obecne regulacje prawo podatkowe ws. strat banków poniesionych w związku z pogorszeniem jakości kredytów

14 korzyść dla obywatela, klienta, partnera
E-gospodarka E-bankowość, E-instytucje systemy wymiany informacji – bankowe, branżowe gospodarcze E-administracja, rejestry publiczne korzyść dla obywatela, klienta, partnera efekt skali i zakresu Oszczędność czasu Zmniejszenie kosztów działania/usług Zwiększenie produktywności Szybki dostęp do informacji gospodarczych Ograniczenie ryzyka kredytowego/handlowego/operacyjnego Optymalizacja decyzji Łatwy dostęp do kredytów Efektywne zarządzanie i wykorzystanie zasobów Ułatwienie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

15 INSTYTUCJE FINANSOWE W BUDOWIE NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
Upowszechnienie gospodarki elektronicznej Polsce 9 mln kont internetowych 22 mln kart płatniczych 160 tys. punktów akceptacji kart (POS) 9 tys. bankomatów (ATM) 30 mln telefonów komórkowych 12 mln telefonów stacjonarnych nowoczesne systemy IT Skarby do odkrycia E-podpis E-podatki E-finanse E-administracja Transfer informacji

16 SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI SEKTORA BANKOWEGO - STAN OBECNY
System Węzła Dostępowego: BANKOWY REJESTR DOKUMENTY ZASTRZEŻONE AKCEPTANCI POSIADACZE POJAZDY System AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. INFOMONITOR Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

17 SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI – GŁÓWNE PRZEPŁYWY ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
SKOK INNE SEKTORY BANKI INSTYTUCJE FINANSOWE: pośrednicy kredytowi firmy leasingowe firmy faktoringowe BAZY PUBLICZNE ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. WIĘCEJ NA:


Pobierz ppt "(BANKI I MŚP – GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google