Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Polski rynek usług finansowych wobec procesów absorpcji środków unijnych w Polsce. Szanse i zagrożenia Temat: Rozwój i znaczenie leasingu w procesie absorpcji funduszy unijnych

2 Fundusze Europejskie Leasing jako koszt kwalifikowalny i produkt finansowy Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związku Przedsiębiorstw Leasingowych 7 maja 2008

3 Agenda prezentacji Leasing jako źródło finansowania inwestycji Leasing jako koszt kwalifikowalny Kto może korzystać z leasingu Co może być przedmiotem leasingu Dlaczego leasing Popularność leasingu Wiedza i doświadczenie

4 Łączna wartość netto leasingu w latach 1997-2007 2007 rok - 32,7 mld PLN

5 Udział leasingu w inwestycjach w Polsce w latach 2000 - 2007 % szacunkowo

6 Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w Polsce w latach 2000-2007 (poza budynkami i budowlami) % szacunkowo

7 Leasing jako koszt kwalifikowalny W krajowych Programach Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich W 16 Regionalnych Programach Operacyjnych

8 Leasing jako koszt kwalifikowalny W następujących formach leasingu: Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing zwrotny Refundacji podlega tylko kapitał. Kwota kwalifikowana do współfinansowania nie wyższa od wartości rynkowej. Wypłata środków jednorazowo lub w transzach

9 Kto może korzystać z leasingu Przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzonej działalności. Osoby fizyczne, w ograniczonym zakresie Jednostki samorządu terytorialnego Gminy Powiaty Województwa

10 Kto może korzystać z leasingu Jednostki organizacyjne i osoby prawne jst szkoły, instytucje kultury zakłady opieki zdrowotnej jednostki badawczo-rozwojowe spółki komunalne zakłady i jednostki budżetowe JST Inne instytucje wykonujące zadania publiczne, jak i podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa

11 Co może być przedmiotem leasingu Ruchomości –Środki transportu – osobowe, ciężarowe, autobusy, tabor szynowy –Maszyny i urządzenia, w tym budowlane i rolnicze –Instalacje, np. grzewcze, sanitarne Nieruchomości –Grunty –Budynki i budowle Wartości niematerialne i prawne –Oprogramowanie komputerowe

12 Dlaczego leasing Proste i szybkie procedury Wszystkie formalności u klienta Dopasowany do przychodów rozkład czynszów leasingowych Mniejsze wymagania dotyczące udziału własnego w inwestycji oraz jej zabezpieczenia Korzyści podatkowe Taki sam lub niższy koszt finansowy w porównaniu do innych instrumentów finansowych

13 Dlaczego leasing Wybór produktu i pozyskanie finansowania może odbywać się w jednym i tym samym postępowaniu przetargowym (szeroka gama dostawców branżowych) Leasing operacyjny pozabilansowy nie powoduje wzrostu wskaźnika całkowitego zadłużenia jst Wieloletnie i bogate doświadczenie na rynku dóbr inwestycyjnych Możliwość korzystania ze sprzętu bez konieczności jego zakupu

14 Doświadczenie i wiedza W poprzednim okresie programowania: wnioski współfinansowane leasingiem miały największe szanse na rekomendacje firmy leasingowe uzyskały najwyższe oceny w odniesieniu do: wiedzy o danym Działaniu w ramach Programu Operacyjnego, szybkości wykonywania usług, przejrzystości procedur, atrakcyjności finansowej oferty.

15 Doświadczenie i wiedza Także i w tym okresie programowania eksperci firm leasingowych pomogą dobrać właściwy program i skompletować dokumentację. Uzyskana promesa leasingowa może uprościć procedury w zakresie techniczo- ekonomicznej oceny projektu inwestycyjnego.

16 Dziękuję za uwagę Związek Przedsiębiorstw Leasingowych Kontakt: Biuro ZPL, ul. Rejtana 17, Warszawa Tel.: (22) 542 41 36, Fax: (22) 542 41 37 E-mail: zpl@leasing.org.pl, www.leasing.org.plzpl@leasing.org.plwww.leasing.org.pl


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google