Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof Krzysztof Obłój Wydział Zarządzania UW &ALK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof Krzysztof Obłój Wydział Zarządzania UW &ALK"— Zapis prezentacji:

1 Prof Krzysztof Obłój Wydział Zarządzania UW &ALK
Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw Konferencja na Wydziale Zarządzania UW, grudzień realizowana w ramach projektu badawczego N N finansowanego przez MNiSZW Prof Krzysztof Obłój Wydział Zarządzania UW &ALK

2 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Badania nad IB rozpoczęły się na większą skalę w latach 70tych i dotyczyły głównie inwestycji (FDI) firm z kraju A w kraju B, który miał niższy (wykorzystanie ‘Ownership’ advantage) lub podobny (wykorzystanie ‘Internalisation’ advantage) poziom rozwoju gospodarczego Dzisiaj sytuacja w IB jest podobna i inna zarazem. Podobna – gdy polska firma inwestuje w krajach o podobnym i niższym poziomie rozwoju gospodarczego; inna gdy inwestuje w krajach o wyższym poziomie rozwoju.

3 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Kluczowe zagadnienia teorii IB, dla których Polska i podobne gospodarki są nowym laboratorium: Motywacja – dlaczego firmy z krajów rozwijających się umiędzynarodawiają działalność (zwłaszcza do krajów wysoko rozwiniętych) co jest działaniem ryzykownym i trudnym? Czego najczęściej szukają – zasobów naturalnych, rynków, kompetencji, oszczędności, aktywów strategicznych czy też mają bardziej skomplikowane, nietypowe i kontekstualne motywy?

4 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Kluczowe zagadnienia teorii IB, dla których Polska i podobne gospodarki są nowym laboratorium: Zasoby – jakie zasoby są kluczowe w procesie umiędzynarodowienia w krajach, które są na wczesnej fazie ścieżki rozwoju inwestycyjnego? Czy klasyczne zasoby technologiczne i marketingowe (model OLI)? Czy zasoby niematerialne i zdolność uczenia się (model LLL)? Gotowość ponoszenia ryzyka (model EO?)? Zasoby mogą być kluczem do wyjaśnienia fenomenu skuteczności zagranicznych firm w działaniu na lokalnych rynkach (foreignness problem)

5 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Kluczowe zagadnienia teorii IB, dla których Polska i podobne gospodarki są nowym laboratorium: Ścieżka umiędzynarodowienia – kiedy i dlaczego firmy wybierają model Upsalla z wszystkimi zmianami (przeskakiwanie etapów itd..) ? Kiedy i dlaczego firmy wybierają ścieżkę born-globals lub global smaller firm? Czy obserwujemy inne ścieżki w CEE? to pomoże nam zrozumieć jak działanie na rynkach międzynardowych wpływa na dalsze umiedzynarodowienie oraz powstawanie polskich MNCs (foreignness and mutlinationality as advantage and/or liability)

6 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Kluczowe zagadnienia teorii IB, dla których Polska i podobne gospodarki są nowym laboratorium: Efekty – czy umiędzynarodowienie wpływa istotnie na wyniki firmy, wycenę inwestorów, reputację? Badania podpowiadają, że raczej nie , ale to trudny temat z racji trudności w ekstrakcji wpływu jednego czynnika (umiędzynarodowienia) na efektywność. Ale jeśli umiędzynarodowienie nie wpływa pozytywnie na wyniki to dlaczego firmy ruszają w świat?

7 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Dzięki badaniom wybranych polskich naukowców (m.in. zaproszonych na dzisiejszą konferencję) wiemy dzisiaj już więcej na ten temat, ale ciągle niewiele – przynajmniej w polskim kontekście Stąd dzisiejsze seminarium i te zagadnienia są przedmiotem badań i referatów, które będą przedstawione w trzech kolejnych sesjach przez wybitnych polskich naukowców z różnych środowisk i dyscyplin naukowych

8 Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
Przywitanie gości i uczestników seminarium Prof. dr hab. Alojzy Nowak, dziekan, Wydział Zarządzania UW Prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Samodzielny Zakład Zarządzania Strategicznego Znaczenie umiędzynarodowienia firm w polityce gospodarczej Prof. dr hab. Alojzy Nowak, dziekan, Wydział Zarządzania UW Sławomir Majman, prezes, PAIZ Zasobowe determinanty umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw Prof. dr hab. Marian Gorynia, rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa Prof. dr hab. Maria Romanowska, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa mgr Aleksandra Wąsowska, Samodzielny Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania Sieciowe uwarunkowania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, Katedra Small Businessu, Szkoła Główna Handlowa Prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, Katedra Marketingu Międzynarodowego, UE w Poznaniu Prof. dr hab. Wojciech Czakon, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach mgr Michał Zdziarski, Samodzielny Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania obiad Znaczenie przedsiębiorczości, innowacji i strategii w umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw Prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Katedra Przedsiębiorczości , Akademia Leona Koźmińskiego Prof. dr hab. Jan Jeżak, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki dr Mariola Ciszewska-Milinaric, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego mgr Marcin Pawłowski, Samodzielny Zakład Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania UW Podsumowanie seminarium, kierunki badań umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw Prof. dr hab. Krzysztof Obłój


Pobierz ppt "Prof Krzysztof Obłój Wydział Zarządzania UW &ALK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google