Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami"— Zapis prezentacji:

1 Kluczowe czynniki sukcesu budowania partnerstwa między sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw
dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2 Mocne i słabe strony systemu transferu w Polsce
MOCNE STRONY liczba i poziom naukowy innowacji złe relacje badania – dydaktyka mało bezpośrednich kontaktów nauka – przedsiębiorstwa niski poziom finansowania istniejący potencjał naukowy duża liczba studentów i absolwentów pomysłowość przedsiębiorców istniejące dobre przykłady firm innowacyjnych i organizacji pomostowych świadomość zmian opracowanie własne na podstawie badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Innowacjami

3 Bariery rozwoju sektora JBR
maleją nakłady budżetowe na naukę, panuje tendencja do zwiększania w latach 1995 – 2001 nakładów na badania podstawowe, czyli wspieranie tej części, która daleka jest od praktyki dorobek polskiej nauki jest głównie niematerialny – w 2002 roku oceniono w Komitecie Badań Naukowych dorobek nauki polskiej i 86% punktacji było przyznawane za niematerialne osiągnięcia, np. konferencje, seminaria, publikacje, zaś za wdrożenia tylko 14%. środki na naukę są rozproszone – nie ma koncentracji na wybrane działania brak rozwiązań prawnych wspierających skutecznie innowacje, czyli bonusów podatkowych, odliczeń od podatku czy innych narzędzi, które podniosłyby opłacalność inwestowania w działalność naukową, brak gwarancji współpracy JBR-ów ze sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami, przepisy dotyczące funkcjonowania JBR-ów są niespójne i złe – mimo, że jednostki należą do sektora finansów publicznych, muszą przynosić zysk L. Rafalski, Związki nauki z praktyką gospodarczą a funkcjonowanie JBR-ów, w: Innowacyjność polskiej gospo- darki, Zeszyty Innowacyjne 2, CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2004, str. 22.

4 Współpraca między NREL a firmami
NREL - National Renewable Energy Laboratory (Państwowe Laboratorium Energii Odnawialnej) w Stanach Zjednoczonych (Kolorado, USA) J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa 2005, str. 113.

5 KCS budowania partnerstwa
wskaźnik wdrożeń rynkowych – jeden ze składników oceny pracowników naukowych gotowość ze strony naukowców do ponoszenia ryzyka dobra i pełna komunikacja pomiędzy sektorem nauki i sektorem przedsiębiorstw zaufanie


Pobierz ppt "dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google