Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Jak pokonać przemoc – proces skutecznego pomagania. KORYTNIKI 14 Krasiczyn

2 Skuteczność w działaniu…
Od czego zależy i czy warto? Ograniczenia i pułapki… Cel do którego dążymy… Idea pomagania

3 „Jestem nie po to by mnie kochali i podziwiali, ale po to abym to ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia jest pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka…” /Janusz Korczak - "Pamiętnik i inne pisma z getta"/

4 1. Ograniczenia w procesie skutecznej pomocy ODP
Sposób funkcjonowania osób uwikłanych w przemoc Złożoność zjawiska przemocy (wielowątkowość) Mentalne rozumienie przemocy i społeczne postawy wobec zjawiska przemocy: Stosunkowo niska karalność i znikoma egzekucja prawa Ograniczone zasoby instytucjonalnych form pomocy i brak skutecznych modeli współpracy – WRĘCZ NIECHĘĆ DO JEJ PODEJMOWANIA!!! Rutyna w stosowaniu rozwiązań i procedur – SZTYWNOŚĆ w spostrzeganiu problemu Nieuwzględnianie potrzeb klientów Realizowanie celów instytucji, a nie klienta!

5 Cele osób pomagających
Cele klienta, osób pomagających i instytucji – w działaniach interwencyjnych i pomocowych Cele klienta jego potrzeby, zasoby Cele osób pomagających Cele instytucji

6 Nasze „JA”… Co nosimy w sobie – co myślimy o przemocy? Nasze obawy…
Nasze „skostnienia” myślowe – czyli jak reagujemy? Priorytety życiowe – czy ważny jest dla nas klient? Świadomość

7 2. Źródła skuteczności działania
Rozumienie zjawiska przemocy z różnych perspektyw (prawnej, psychologicznej, społecznej itp. …) – wyzbycie się myślenia stereotypowego i ocennego Trafne określenie potrzeb osób uwikłanych w doświadczenie przemocy (unikanie wtórnej wiktymizacji!) Umiejętność formułowania kompleksowej pomocy Zasoby lokalne i instytucjonalne, osobowe, kompetencyjne Łączenie kompetencji różnych służb, instytucji Praca w formule interdyscyplinarnej UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA WŁASNYCH OGRANICZEŃ I LĘKÓW!

8 A miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do jego celu.
A WIĘC… Działanie skuteczne to takie, które w jakimś stopniu prowadzi do skutku zamierzonego jako CEL (pamiętajmy – celu klienta – nie naszego!!!). A miarą skuteczności jest tylko stopień zbliżenia się do jego celu. I nie bierzemy tu pod uwagę ŻADNYCH kosztów.

9 Dotychczasowe próby zmiany swojej sytuacji:
Nasze doświadczenia… Sprawa – Katarzyna K. (l.38) wraz z córką Magda (l.13) i synem Janem (l.8) Pobyt w SOW: r. – r. Cel klientki: „żyć bez męża i jego rodziny, być z dziećmi i znaleźć pracę” – czyli po „naszemu” orzeczenie rozwodu, powierzenie opieki nad małoletnimi dziećmi matce, znalezienie pracy i usamodzielnienie się pod względem ekonomicznym i bytowym Ujawniona przemoc: psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna wobec p. Katarzyna, zaś małoletnie dzieci – świadkowie Miejsce zamieszkania: w pobliżu miasta X, w domu rodzinnym wraz z rodziną generacyjną męża klientki – pana Piotr K. (l.40) Dotychczasowe próby zmiany swojej sytuacji: bezskuteczne – 2 x policja i prokuratura w mieście X odmawiała wszczęcia postępowania z art. 207 kk, zaś GOPS w miejscu zamieszkania… nie widział problemu – „przecież to szanowana we wiosce rodzina”.

10 PODJĘTE DZIAŁANIA SOW w Korytnikach i zaangażowane instytucje:
Pełna obowiązująca dokumentacja w SOW Korytniki (wraz z pełnym wywiadem i diagnozą rodziny oraz pismami do poszczególnych instytucji – w tym GOPS w miejscu zamieszkania rodziny oraz posterunku policji) Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich w mieście X i Y Prokuratura Rejonowa w mieście X i Y (m.in. złożenie przez p. Piotra K. doniesień na dyrektora jednostki oraz pracowników SOW) Sąd Okręgowy w mieście X RODK w mieście X i Y Sąd Apelacyjny w mieście Z Rzecznik Praw Dziecka (czynny udział prawnika RPD) Stowarzyszenie pokrzywdzonych ojców przez sądy rodzinne BN Media regionalne

11 cd. Historii… Wszyscy pracownicy wraz z dyrektorem zostali przesłuchani kilkakrotnie przez Sądy Każdorazowo podczas wizyty pana Piotra pracownicy byli zastraszani i wyzywani (dokonano 25 nagrań rozmów) Zgromadzono i zabezpieczono dokumentację fotograficzną oraz elektroniczną (m.in. w formie sms-ów i połączeń telefonicznych) Wytworzono ponad 450 stron dokumentów (w tym notatek służbowych)! Przeprowadzono łącznie 152 oficjalnych konsultacji Psychologiczne: 66 konsultacji Prawne: 24 konsultacje Pedagogiczne: 51 konsultacji Socjalne : 11 konsultacji Ponadto klientka skorzystała na terenie SOW czterokrotnie z usług doradcy zawodowego (CV, list motywacyjny, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą)

12 cd. Historii… EFEKTY PRACY…pracowników SOW i „sprzymierzeńców”
u klientki uzyskano zmiany w postrzeganiu świata i swojej przyszłości wzrosło poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa: „MAM MOC – więc mogę coś osiągnąć, potrafię, jestem kimś” uzyskała rozwód i co było najważniejsze dla klientki – powierzono jej w pełni władzę rodzicielską, natomiast ojcu ograniczono! De facto obecnie nie interesuje się losem dzieci o które tak bardzo walczył! pani Katarzyna K znalazła pracę (do dzisiaj jest tam zatrudniona), wynajęła mieszkanie małoletnie dzieci z sukcesem realizują obowiązek szkolny, a co najważniejsze zdystansowały się względem ojca. Nie chcą utrzymywać z nim kontaktu w dalszym ciągu rodzina pozostaje pod opieką SOW (monitoring)

13 Współpracują ze sobą LUDZIE,
PAMIĘTAJMY!!! Współpracują ze sobą LUDZIE, a nie instytucje!

14 „Ten kto wie PO CO, zawsze wie JAK”
A jeżeli wiemy… „Ten kto wie PO CO, zawsze wie JAK” Viktor Frankl

15                                                                                      Dziękuję za uwagę… PIOTR HRYNISZYN


Pobierz ppt "Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google