Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Credit Default Swap Maciek Balcerowski

2 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
CDS - definicja Credit Default Swap – instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego. W ramach zawartej umowy zbywca zobowiązuje się względem nabywcy produktu, że w przypadku wystąpienia ryzyka kredytowego wypłaci on określoną kwotę pieniężną. www. konusig.wpia.uw.edu.pl 2

3 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Naked CDS brak faktycznego zobowiązania po stronie nabywcy CDS forma zakładu służy spekulacji w UE zabronione względem długu państw „finansowa broń masowego rażenia” www. konusig.wpia.uw.edu.pl 3

4 Możliwe zastosowania CDS
Zabezpieczenie wierzytelności Rynkowa wycena ryzyka Spekulacja www. konusig.wpia.uw.edu.pl 4

5 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Rys historyczny - CDS 1991 – pierwsze CDS 1999 – opracowanie jednolitych zasad przez ISDA 2007 – szczytowy moment dla rynku CDS 2011 – zakaz „nagich” CDS wobec długu państw w UE www. konusig.wpia.uw.edu.pl 5

6 Cechy Credit Default Swap
Umowa nienazwana Charakter pieniężny Odpłatne Dwustronnie zobowiązująca (?) Losowa (?) Akcesoryjna (?) www. konusig.wpia.uw.edu.pl 6

7 Dlaczego CDS to nie ubezpieczenie?
Nie muszą być udzielane przez Zakłady ubezpieczeń Nie ma konieczności prowadzenia wyliczeń przez aktuariuszy Brak konieczności tworzenia odpowiednich rezerw www. konusig.wpia.uw.edu.pl 7

8 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Essentialia negotii wskazanie podstawowego dłużnika wskazanie długu okres objęty ochroną ryzyko kredytowe aktywujące CDS cena www. konusig.wpia.uw.edu.pl 8

9 Essentialia negotii - praktyka
odwoływanie się do międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się derywatami finansowymi – ISDA często łączy się to z uprawnieniem do stwierdzenia czy zaszło zdarzenie kredytowe www. konusig.wpia.uw.edu.pl 9

10 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Zdarzenia kredytowe Bankructwo Akceleracja roszczeń Niewypłacanie należności - faktyczne Odmowa wypłacenia Restrukturyzacja długu www. konusig.wpia.uw.edu.pl 10

11 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Świadczenia stron Dwa modele Physical settlement Cash settlement www. konusig.wpia.uw.edu.pl 11

12 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Physical settlement www. konusig.wpia.uw.edu.pl 12

13 Świadczenia przed wystąpieniem zdarzenia kredytowego
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 13

14 Świadczenia po zajściu zdarzenia kredytowego
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 14

15 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Cash settlement www. konusig.wpia.uw.edu.pl 15

16 Świadczenia przed wystąpieniem zdarzenia kredytowego
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 16

17 Świadczenia po zajściu zdarzenia kredytowego
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 17

18 Restrukturyzacja długu w Grecji
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 18

19 Restrukturyzacja greckiego długu
Cel: zmniejszenie długu o 107 mld euro Sposób: wymiana obligacji na obligacje o mniejszej wartości (około 53 %) Rezultat ? Instytucje finansowe posiadające obligacje za 175 mld euro wyraziły zgodę (86 %) dobrowolnie www. konusig.wpia.uw.edu.pl 19

20 Dalsza restrukturyzacja
Rząd grecki wprowadza obowiązkową wymianę obligacji www. konusig.wpia.uw.edu.pl 20

21 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Rola CDS 9 marca ISDA podejmuje decyzję o uznaniu działań Aten za ryzyko kredytowe Ryzyko obejmuje jedynie przymusową wymianę obligacji Do wypłacenia pozostaje 3,3 mld dol www. konusig.wpia.uw.edu.pl 21

22 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Prognozy Zdaniem ISDA wypłata 3,3 mld dol nie stanowi problemu dla sprzedawców CDS jako całości Co z kwotami które mimo że zostały objęte CDSami to nie stwierdzono wobec nich zajścia ryzyka? www. konusig.wpia.uw.edu.pl 22

23 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Dziękuję za uwagę! Maciej Balcerowski


Pobierz ppt "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google