Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.
demosEUROPA – Ambasada Brytyjska – RWE Polska Perspektywy budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce Warszawa, 24 marca 2010 Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.

2 Technologie energooszczędne
1. Strona podażowa: Wysokosprawne technologie konwencjonalne Kogeneracja 2. Strona popytowa Urządzenia elektryczne w przemyśle i gospodarstwach domowych Termomodernizacja budynków

3 Rozumienie technologii energooszczędnej
Coraz częściej : Technologia energooszczędna = technologia o niskich emisjach CO2 a więc także: technologie OZE energetyka jądrowa technologie CCS

4 Koszty wytwarzania energii elektrycznej w nowych elektrowniach
Założenia: wysokie ceny paliw koszt kapitału 10%

5 Technologie w nowych elektrowniach , Scenariusz EU-MIX-E
2005 2010 2015 2020 2025 2030 B. Elektrownie cieplne - nowe Bloki węglowe - kotły pył. (nadkryt) 747 1207 1782 Bloki ze zgaz. węgla 1367 Bloki nadkryt z CCS Bloki ze zgaz. z CCS 1378 Bloki ze spal w tlenie z CCS 6 Elektr. gazowo - parowe 1000 3400 5800 Turbiny gazowe - szczytowe 2195 Elektrownie jądrowe 800 2400 6500 C. Elektrownie OZE Elektrociepłownie na biomasę 31 394 794 1732 2102 1958 Elektrownie wodne 915 926 1504 Elektrownie wiatrowe 121 999 4119 8736 13088 13044

6 Wyniki analiz dot. rozwoju kogeneracji
Zmiany produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, scenariusz EU_MIX (KOG) w [TWh/a]

7 Wyniki analiz dot. rozwoju kogeneracji
Zmiany udziału produkcji skojarzonej w całkowitej produkcji ciepła scentralizowanego, w energetyce zawodowej i przemysłowej scenariusz EU_MIX (KOG)

8 Nakłady inwestycyjne Scenariusze z polityką efektywności
Scenariusz BAU-E EL cieplne 4,0 13,1 22,4 27,0 25,2 91,7 EL OZE 6,8 13,9 3,4 4,6 10,4 38,9 RAZEM 10,8 25,8 31,5 35,5 130,7 Scenariusz EUMIX-E 4,5 23,5 30,8 84,0 146,8 24,5 28,6 5,9 101,2 10,7 29,0 59,0 59,4 89,9 248,0

9 Koszty średnie wytwarzania energii elektrycznej, różne scenariusze

10 Sytuacja cenowo – kosztowa Wnioski dotyczące zmian cenowych
Trzy fazy przekształceń rynku w Polsce: faza normalizacji powiązanie cen z kosztami średnimi Od 2008 – odchodzenie cen od kosztów średnich

11 Wnioski dotyczące zmian cenowych (2)
Niska amortyzacja zwiększa presję na pozyskanie środków na inwestycje z zysku Nawet przy współfinansowaniu ze strony banków prawdopodobnie konieczny napływ kapitału od firm zagranicznych Wymaga to zapewnienia rentowności nowych inwestycji Rosnąca presja na wzrost cen energii elektrycznej

12 Wnioski dla polityki rozwoju w energetyce
Kluczową cechą obecnej sytuacji jest niepewność Podstawowe znaczenie dla opłacalności inwestycji mają uwarunkowania polityczne (cena CO2) Dużo przepisów wykonawczych do Dyrektywy ETS będzie przyjętych w tzw. procedurze komitologii Przedłużające się konsultacje projektu ustawy o efektywności energetycznej Podejmowanie nowych inwestycji i wybór technologii obarczony jest dużym ryzykiem Węgiel – CCS Gaz – pewność dostaw ELJ – nakłady, koszty, terminy OZE – warunki, nakłady, koszty, warunki sieciowe

13 Szersze spojrzenie na działania proefektywnosciowe
Działania termomodernizacyjne należy postrzegać coraz szerzej jako zestaw działań, który prowadzi do całościowej poprawy efektywności energetycznej budynku w tym także zastępowanie konwencjonalnych źródłami energii źródłami OZE Działaniom termomodernizacyjnym coraz częściej będą towarzyszyć działania związane z wykorzystaniem lokalnego potencjału wykorzystania OZE

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr ek. Marek Niemyski Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google