Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Promocja Gospodarcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Promocja Gospodarcza"— Zapis prezentacji:

1 „Promocja Gospodarcza
Województwa Lubuskiego” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (nr projektu RPLB /09)

2 Beneficjent: Województwo Lubuskie Okres realizacji projektu: rozpoczęcie: 1 stycznia 2010r. zakończenie: 31 grudnia 2012r. Wartość: ,19 zł W tym wydatków kwalifikowalnych: ,44 zł z czego 85% wartości stanowi dofinansowanie przez Lubuski Regionalny Program Operacyjny - 15% stanowi wkład własny Samorządu Województwa Lubuskiego

3 Główne cele projektu: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez zorganizowanie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej, udział w targach i imprezach o charakterze gospodarczym i turystycznym oraz zorganizowanie misji gospodarczych, przedstawienie oferty podmiotów gospodarczych województwa lubuskiego zdolnych do wytwarzania dóbr i świadczenia usług zgodnie z potrzebami krajów i regionów do których została skierowana, - promocja wyselekcjonowanych branż gospodarki pod kątem możliwego nawiązania kontaktów partnerskich, której efektem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu, promocje gospodarcza regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej co przełożyć się powinno na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów i tym samym zwiększenie liczby inwestycji w regionie - wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez promocję inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej, turystycznej i naukowej.

4 Działania zrealizowane w 2010 r.
zakup wielomodułowego stoiska targowego Województwa Lubuskiego o powierzchni 100 mkw. przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych realizacja misji samorządowo-gospodarczej podczas Światowej Wystawy EXPO SZANGHAJ 2010 (2–9 maj 2010 r.) realizacja misji gospodarczej w Północnych Włoszech w rejonie Monza / Mediolan (20-23 kwiecień 2010 r.) udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji „REAL VIENNA 2010” (Wiedeń, maj 2010 r.) udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych „EXPO REAL 2010” (Monachium, 4-6 październik 2010 r.) udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2010” (Poznań, październik 2010 r.)

5 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010
Przedstawicielami Samorządu Lubuskiego byli: - Marcin Jabłoński - Marszałek Województwa Lubuskiego Krzysztof Seweryn Szymański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Woj. Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego prof. Czesław Osękowski - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Maciej Nowicki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego - Roman Dziduch – Radny Sejmiku Województwa Janusz Jasiński – Przewodniczący OPZL Władysław Komarnicki – Przewodniczący Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Daniel Chalecki – Centrum Obsługi Inwestora Michał Ostrowski – Departament Rozwoju Regionalnego Małgorzata Wilkin – Dyrektor Biura Zarządu Krzysztof Babij – K – SSSE SA Bartosz Komasa – PAIiZ

6 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010
Przedstawiciele biznesu Lubuskiego: Lumel SA. Beso Meble Sp. z o.o. Interkommerz Sp. z o.o. LfC Sp. z o.o. Mazel M.H. Mazurkiewicz Sp. j. LUG Light Factory Sp. z o.o. UST Karol Więcek CARO Sp. z o.o. Blech Sp. z o.o. Viola Sp. z o.o. Belem Sp. z o.o. BD Development Sanitar Sp. z o.o.

7 Misja samorządowo-gospodarcza podczas Światowej Wystawy Szanghaj EXPO 2010
Cele: - prezentacja i promocja Województwa Lubuskiego; - pozyskanie chińskich partnerów biznesowych dla przedsiębiorców biorących udział w misji - ukazanie Lubuskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestycji kapitałowych Efekty: nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a chińskimi przedsiębiorcami nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Suzhou a Uniwersytetem Zielonogórskim Lubuskie zaprezentowało się na największej i najbardziej spektakularnej wystawie światowej duże zainteresowanie strony chińskiej naszym regionem ze względu na korzystne położenie w centrum Europy

8 Misja gospodarcza w Północnych Włoszech w rejonie Monza /
Mediolan (20-23 kwiecień 2010r.) Delegacji przewodniczył Członek Zarządu Tomasz Hałas. Radnych Województwa reprezentowała Maria Małgorzata Szablowska z Komisji Gospodarki w Sejmiku Województwa, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Wiceprezes Roman Dziduch a Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Prezes Hanna Nowicka. W misji uczestniczyła również grupa lubuskich przedsiębiorców: PPUH „Pom” sp. z o.o., Dongwon – ZS sp. z o.o., Holding ZREMB Gorzów SA, Oddział Metpol Barlinek, Trade TRANS Sp. z o.o., Irena Woźna, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. Cel: nawiązanie kontaktów lubuskich przedsiębiorców z włoskimi przedsiębiorstwami z branży budowlanej w kontekście współpracy przy „Expo Mediolan 2015” nawiązanie współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a prowincją Monza Brianza Efekty: współpraca z Konfederacją Przedsiębiorców Confindustria zacieśnienie współpracy z Ambasadą RP w Rzymie prezentacja potencjału gospodarczego Lubuskiego w Płn. Włoszech

9 Działania zrealizowane w 2011 r.
przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych udział w targach turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” (Cottbus, styczeń 2011 r.) udział w targach turystycznych „Caravan & Touristikmesse” (Frankfurt nad Odrą, 14–16 styczeń 2011 r.) udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych „EXPO REAL 2011” (Monachium, 4-6 październik 2011 r.) udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2011” (Poznań, październik 2011 r.)

10 Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii (Metropolia Londyńska,
11-14 wrzesień 2012 r.) Samorząd Województwa reprezentowany będzie przez: - Romuald Kreń – Członek Zarządu - Ireneusz Ganczar – Radny Sejmiku - Michał Frąckowiak – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Bortnowski – Ekspert Pro-Export, COIiE natomiast lubuski biznes reprezentują: - „Holding - Zremb Gorzów” S.A., Meprozet – Drezdenko, - Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego - Uniwersytet Zielonogórski - Meprozet - Stare Kurowo - MAZEL M.H. Mazurkiewicz Sp.j. - „Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek” Spółka z o.o. Sp. K. - Ingor Gospodarstwo Rolne Daniel Tutka

11 Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii (Metropolia Londyńska,
11-14 wrzesień 2012 r.) Cele: nawiązanie kontaktów gospodarczych z brytyjskimi przedsiębiorstwami z branż zgodnych z profilem przedsiębiorców z lubuskiego - m.in.: metalowym, konstrukcyjnym, spożywczym, branży energii odnawialnej, elektroniki, automatyzacji w przemyśle i robotyki podczas spotkań typu B2B zapoznanie się przedsiębiorców lubuskich ze specyfiką rynku brytyjskiego (wykłady i konsultacje ekspertów brytyjskich) nawiązanie ścisłej współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie oraz Brytyjsko - Polską Izbą Przemysłowo – Handlową

12 wizyta w Tech City - Centrum Biznesu Elektronicznego - nawiązanie współpracy oraz poznanie dobrych praktyk na styku nauki i biznesu – spotkania typu B2B Inicjatywa Tech City UK skupia podmioty z sektora kreatywnego oraz technologii cyfrowych. Są to m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się: produkcją oprogramowania, bezpieczeństwem cyfrowym, usługami finansowymi, produkcją gier, aplikacji dla systemów mobilnych, promocją cyfrową i marketingiem, analizą danych, projektowaniem komputerowym, społecznościami elektronicznymi, produkcją telewizyjną, dźwiękową i muzyczną.

13 Korzyści z uczestnictwa w Tech City UK (również dla firm z Polski), to przede wszystkim dostęp do:
brytyjskiego potencjału sektora ICT (w tym współpraca w dynamicznie rozwijającym się obszarze), pomoc w założeniu firmy, światowych liderów usług finansowych (z największą liczbą Venture Capital w Europie), ułatwiony dostęp do zasobów członków klastra, w tym międzynarodowych przedsiębiorstw (takich jak: Cisco, Vodafone, Google, Facebook, Last.fm) oraz przyjazna atmosfera potrzebna do prowadzenia firmy innowacyjnej.

14 Misja gospodarcza do Rosji - Sankt Petersburg, Czerepowiec,
Wołogda (17-21 wrzesień 2012 r.) Cele: nawiązanie kontaktów gospodarczych z przedsiębiorstwami z branż zgodnych z profilem lubuskich przedsiębiorców zapoznanie się przedsiębiorców lubuskich ze specyfiką rynku rosyjskiego wizyty w trzech ośrodkach przemysłowych współpracujących Rosji współpracujących z Województwem Lubuskim nawiązanie ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Sankt Petersburgu

15 „Lubuskie Centrum Innowacji”
Projekt systemowy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie – Regionalne Strategie Innowacji

16 Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Programowanie projektu: rozpoczęcie: 1 marca 2011r. zakończenie: 28 lutego 2013r. Wartość: zł 85% wartości współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny Projekt jest kontynuacją zakończonego w czerwcu 2010 roku projektu pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji” (8.2.2 PO KL)

17 Utworzenie sieci współpracy pomiędzy samorządem, nauką
Cel główny projektu: Utworzenie sieci współpracy pomiędzy samorządem, nauką a biznesem na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej Cele szczegółowe: Aktywowanie Lubuskiego Systemu Innowacji Współpraca dla innowacyjności Kształtowanie postaw innowacyjnych

18 Wyjazd studyjny do Holandii, wrzesień 2012 r. Uczestnicy:
KSSSE, Lubuski Klaster Metalowy, Centrum Energetyki Odnawialnej, PWSZ Sulechów, Park Naukowo-Technologiczny UZ, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy "Interior” w Nowej Soli, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, Agencja Rozwoju Regionalnego, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, LfC, Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, OPZL, ZIPH. Główne punkty wizyty: park naukowy przy Uniwersytecie Technicznym, kampus high tech oraz ośrodki rozwoju innowacji w Eindhoven park naukowy i centra badawcze w Amsterdamie

19 Wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, październik 2012r.
Główne punkty wizyty: park naukowy, Centrum Nauki Przedsiębiorczości, uniwersyteckie biuro transferu technologii w Cambridge Centrum Innowacji im. św. Jana, Instytut Babraham, Granta Park i Chesterford Park

20 Cele wizyt studyjnych:
podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej w zakresie organizacji, współpracy i zarządzania ośrodkami innowacyjnymi, zapoznanie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w rozwój instytucji wsparcia transferu technologii w regionie lubuskim z zasadami funkcjonowania wiodących europejskich parków naukowych, poznanie dobrych praktyk, przede wszystkim w zakresie współpracy biznesu z nauką. Uczestnicy: Przedstawiciele lubuskich centrów i parków technologicznych oraz naukowych, uniwersytetu, organizacji wspierających innowacyjną przedsiębiorczość.

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "„Promocja Gospodarcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google