Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWDII) Efektywność energetyczna Poznań 05-06. 07. 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWDII) Efektywność energetyczna Poznań 05-06. 07. 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWDII) Efektywność energetyczna Poznań 05-06. 07. 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Główny cel projektu Kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 45 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do dobrego rządzenia, a w szczególności do podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz do monitorowania strategii rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Podstawowe informacje o projekcie -Czas trwania projektu: czerwiec 2011- czerwiec 2013 -Realizatorzy - partnerzy projektu -Finansowanie: grant POKL 5.2 -Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji -4 komponenty projektu : 1. Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD), 2. Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS), 3. Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011 usługi społeczne, 2012 usługi techniczne), 4. Baza Dobrych Praktyk (BDP) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 4 JST uczestniczące w projekcie powiaty gminy miejskie i miejsko- wiejskiegminy wiejskie 1Powiat Polkowicki1Dąbrowa Górnicza1Koźminek - woj. wlkp 2Powiat Oleśnicki2Kartuzy2Rokietnica - woj. wlkp 3Powiat Prudnicki3Turek3Mieścisko - woj. wlkp 4Powiat Bieruńsko – Lędziński4Szydłowiec4Budzyń - woj. wlkp 5Powiat Brzeziński5Ełk5Długosiodło - woj. mazowieckie 6Powiat Kielecki6Działdowo6Dywity - woj. warmińsko - mazurskie 7Powiat Hajnowski7Sochaczew7Grudusk - woj. mazowieckie 8Powiat Otwocki8Biała Podlaska8Prabuty - woj. pomorskie 9Powiat Lubaczowski9Murowana Goślina 10Powiat Tarnowski10Oleśnica 11Powiat Żyrardowski11Złotów 12Opolski (Opole Lubelskie)12Poznań 13Legnica 14Mława 15Częstochowa 16Nowy Tomyśl 17Kalisz 18Opole 19Szklarska Poręba 20Legionowo 21Piotrków Trybunalski 22Słupsk 23Olsztyn 24Lublin 25Bytom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 5 Tematyka prac GWD w podziale na partnerów Sektor usługGminy miejskiePowiatyGminy wiejskie OświataXXX Pomoc społecznaXX (Zdrowie) KulturaX TransportXX Gosp. mieszkaniowa X Gosp. odpadamiX X Gosp. wodno- kanalizacyjna X Efektywność energetyczna X Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 6 Miasta uczestniczące w GWD Pomoc społeczna (5): Sochaczew, Dąbrowa Górnicza, Legnica, Nowy Tomyśl, Kalisz Kultura ( 5): Turek, Bytom, Biała Podlaska, Kutno, Kartuzy, Poznań Oświata ( 9): Turek, Sochaczew, Murowana Goślina, Złotów, Szklarska Poręba, Opole, Oleśnica, Szydłowiec, Bytom Gospodarka mieszkaniowa (7): D.Górnicza, Działdowo, Biała Podlaska, Złotów, Mława, Nowy Tomyśl, Olsztyn Transport (6): Legnica, Częstochowa, Kalisz, Opole, Legionowo, Lublin, Olsztyn Efektywność energetyczna (5): Ełk, Murowana Goślina, Poznań, Częstochowa, Słupsk Gospodarka wodno-kanalizacyjna (6): Kartuzy, Szydłowiec, Działdowo, Oleśnica, Mława, Kutno Odpady (6): Ełk, Oleśnica, Szklarska Poręba, Legionowo, Słupsk, Lublin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 7 Zespół projektowy -Tomasz Potkański – kierownik projektu -Małgorzata Ornoch-Tabędzka- specjalista/ koordynator GWD -Zbigniew Michniowski: moderator grupy efektywność energetyczna -Paweł Krawczyk – SAS- opieka techniczna i logistyczna -Krzysztof Jaszczołt – ewaluacja jakości projektu -Eksperci zewnętrzni – np. prawnicy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 GWD- wymiana doświadczeń Cel: zorganizowanie wymiany doświadczeń między samorządami w zakresie doskonalenia swoich działań, zwłaszcza w dziedzinie świadczenia usług publicznych. Metoda jest oparta na wykorzystaniu wskaźników mierzących działania i wyniki, pozwalających rozpoznać najlepsze praktyki warte upowszechniania. Promuje w zarządzaniu samorządami stosowanie wskaźników ilościowych oraz badania opinii odbiorców usług. W ramach dwuletniego projektu odbędzie się 8 spotkań GWD, raz na trzy miesiące, kolejno w każdym z miast należących do grupy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 WZS – warsztaty zarządzania strategicznego -Cel: wypracowania profesjonalnego systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i/lub polityk sektorowych oraz kluczowych planów wykonawczych przez uczestników WZS z ZMP, ZPP i ZGW (uczestnicy WZS z reguły inni niż w GWD) -Realizator II komponentu- firma konsultingowa: Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina, wyłoniona w przetargu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 10 Najważniejsze mierniki efektów projektu, wskaźniki do osiągnięcia w komponencie GWD i WZS 1.Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych, jako rezultat Warsztatów Zarz. Strategicznego (WZS) 2. Wdrożenie systemu monitorowania usług (jako rezultat udziału w GWD) lub udział w badaniach SAS i poprawa wskaźników jakości świadczonych usług (o 2%) 3. Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania "mapy aktywności" organizacji pozarządowych na terenie JST – jako efekt Warsztatów Zarządzania Strategicznego 4.Opracowanie i wdrożenie/usprawnienie procedury aktualizacji opisu świadczonych w JST usług, dostępnych w BIP lub w Biurze Obsługi Klienta/wydziale – jako wynik udziału w GWD 5. Zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w kpa (jako rezultat wymiany doświadczeń w ramach GWD) (o 2% w stosunku do 12/2010); 6. Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO (jako rezultat wymiany doświadczeń w ramach GWD) (o 2% w stosunku do 12/2010); Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 Wykorzystanie wskaźników ilościowych do oceny lokalnych usług publicznych (SAS), ocena satysfakcji odbiorców usług I. Analiza zestawu wskaźników dla obszaru efektywnego gospodarowania energią (z uwzględnieniem minimalnego zakresu danych) wg. najbardziej typowych kategorii oceny: Skuteczność – jakościowa ocena realizacji usługi Skuteczność – ilościowa ocena realizacji usługi Dostępność fizyczna usługi Dostępność cenowa usługi Efektywność kosztowa dostarczanej usługi Nakłady finansowe i/lub nakłady pracy II. Badania ankietowe odbiorców usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 12 SAS - możliwość porównania pomiędzy miastami należącymi do GWD i innymi miastami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 24 Życzę zebrania dobrych doświadczeń Dziękuję za uwagę! Małgorzata Ornoch-Tabędzka Specjalista/ koordynator GWD Tel:661 515 020 Fax: 61 333 50-60 E-mail: mot@ zmp.poznan.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Spotkanie inauguracyjne Grupy Wymiany Doświadczeń (GWDII) Efektywność energetyczna Poznań 05-06. 07. 2011 Projekt: Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google