Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Informatyzacji MAiC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Informatyzacji MAiC"— Zapis prezentacji:

1 Departament Informatyzacji MAiC
STANDARD OPISU USŁUGI Warszawa, 27 maja 2013 r. Departament Informatyzacji MAiC

2 CELE WYPRACOWANIA STANDARDU OPISU USŁUGI
Jednolity w skali kraju standard interpretacji przepisów prawa Eliminacja nadmiarowych czynności związanych ze sporządzaniem opisów usług Techniczne zabezpieczenie zgodności propagacji danych Departament Informatyzacji MAiC

3 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (1/4)
L.P. Atrybut Opis Przygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 1 Kategoria usługi Lista kategorii do której można zaklasyfikować daną usługę. Każda usługa może zostać zaklasyfikowana do wielu kategorii. Odpowiedzialny za opis TAK 2 Nazwa usługi Nazwa usługi wynika z przepisów prawa, które określają sposób jej realizacji. NIE 3 Podstawa prawna Identyfikatory przepisów prawa regulujących realizację danej usługi ze szczególnym uwzględnieniem, tego przepisu prawa, który wskazuje na obowiązek realizacji danej usługi. 4 Organ właściwy do realizacji usługi Rodzaj organu wykonawczego, odpowiedzialnego za realizację danej sprawy 5 Cel usługi Cel dla którego realizuje się daną usługę. 6 Kogo dotyczy Wskazanie, kto może zainicjować sprawę za pomocą danej usługi. 7 Wymagane dokumenty Wskazanie dokumentów, które należy wnieść do urzędu w celu realizacji usługi wraz z opcją załączania plików będących wzorami dokumentów (opcjonalnie) Departament Informatyzacji MAiC

4 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (2/4)
L.P. Atrybut Opis Przygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 8 Termin realizacji usługi Prawnie określony termin realizacji usługi Odpowiedzialny za opis TAK NIE 9 Opłaty Określone prawem opłaty, które wnosi petent w zakresie realizacji usługi. 10 Numer konta bankowego Określenie numeru konta bankowego na który należy przekazać opłatę dla organu wykonawczego Odpowiedzialny z realizację 11 Tryb odwoławczy Przewidziany prawem sposób odwołania w dwuinstancyjnym postępowaniu administracyjnym. 12 Rezultat realizacji usługi Dokumenty jakie zostaną otrzymane w wyniku realizacji danej usługi. 13 Etapy realizacji usługi Opis przebiegu realizacji usługi opisujący etapy procesu uwzględniający interakcję pomiędzy petentem a organem wykonawczym oraz komunikację pomiędzy organami publicznymi w ramach tej usługi 14 Poziom uwierzytelnienia usługi Wymagany sposób podpisu dokumentu: - podpis kwalifikowany - profil zaufany - inny podpis - bez podpisu Departament Informatyzacji MAiC

5 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (3/4)
L.P. Atrybut Opis Przygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 15 Poziom dostępności usługi 1. informacja – możliwość wyszukania informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam usługach na stronie internetowej, 2. interakcja jednokierunkowa - możliwość wyszukania informacji oraz pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu, 3. interakcja dwukierunkowa - możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu, 4. transakcja - pełna obsługa, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich odesłanie po wypełnieniu i złożeniu podpisu elektronicznego, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana osoba/firma występuje, 5. spersonalizowana usługa - pełna elektroniczna obsługa administracyjna z uwzględnieniem mechanizmów indywidualizacji polegających między innymi na prewypełnianiu formularzy Odpowiedzialny za realizację TAK NIE Departament Informatyzacji MAiC

6 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (4/4)
L.P. Atrybut Opis Przygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 16 Identyfikator Unikalny identyfikator usługi nadawany centralnie, obowiązujący na terenie całego kraju MAiC NIE TAK 17 Właściwość miejscowa Opis sposobu wyznaczania organu właściwego do realizacji usługi Odpowiedzialny za opis 18 Słowa kluczowe Słowa i określenia bliskoznaczne, pozwalające wyszukać daną usługę 19 Data początku obowiązywania Data początku obowiązywania usługi wynikająca z regulacji prawnych (opcjonalne) 20 Data końca obowiązywania Data końca obowiązywania usługi wynikająca z regulacji prawnych (opcjonalne) 21 Informacje dodatkowe Ważne informacje, które nie zostały ujęte w pozostałych polach 22 Pozostałe pola z karty usługi ePUAP doprecyzowujące dane teleadresowe organu realizującego daną usługę Odpowiedzialny z realizację Departament Informatyzacji MAiC

7 Departament Informatyzacji MAiC
Dziękuję za uwagę Departament Informatyzacji MAiC


Pobierz ppt "Departament Informatyzacji MAiC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google