Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ksm-lomza.pl biuro@ksm-lomza.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ksm-lomza.pl biuro@ksm-lomza.pl."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. Sprawozdanie z wyjazdu do Konstancina
- projekty unijne kl. Emil i Darek 2. Sprawozdanie z szkolenia KSM w Ostrołęce - kl. Piotr 3. Sprawa Rotterdamu - Taize kl. Mariusz 4. Szkolenie członków KAKSM WSD w Łomży. r. Ślubowanie członków KSM 6. Składki członkowskie KAKSM WSD w Łomży 7. Uroczystości odpustowe w naszym kole :) Pytania ?

4 „Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” [Statut KSM, par. 13]

5 KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat,
pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także jeden ze sposobów, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

6 Błogosławiona Karolina Kózka Katolickiego Stowarzyszenia
patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

7 Podstawowe cechy Duchowości KSM:
Katolickość. Źródłem jest Pismo Święte, Liturgia i Tradycja Kościoła. Formacja podstawą działania. Stowarzyszenie będzie prężne, jeśli każdy z członków indywidualnie pogłębi swoją wiedzę religijną, zwiąże się z Chrystusem, otworzy na braci i na uświęcenie świata. Integralność. Cechą stowarzyszenia jest przyjęcie stylu życia, który polega na uporządkowaniu siebie – harmonii ducha i ciała. Poszukiwanie w żuciu prawdy, piękna i dobra.

8 Dekalog KSM-owicza : Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

9 VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy,
koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. IX. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

10 Struktura: Krajowa Rada KSM Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia. W skład rady wchodzą Prezesi, Delegaci, i Księża Asystenci Zarządów Diecezjalnych KSM oraz Generalny Ksiądz Asystent Prezydium Krajowej Rady Krajowa Rada wybiera raz na 2 lata PKR w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik, oraz Generalny Ks. Asystent

11 Zjazd diecezjalny W diecezji KSM powołuje bp diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje ks. Asystenta jako swojego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu diecezjalnego. Najwyższą władzą KSM w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia.

12 Zarząd Diecezjalny Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego. W skład zarządu wchodzą: prezes – (mianowany przez bp diecezjalnego), z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ks. Asystent. Jeden z członków zarządu jest jednocześnie delegatem do Krajowej Rady.

13 Kierownictwo oddziału/koła
W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza oraz skarbnik Oddział parafialny Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą ks. Proboszcza, który też wyznacza do opieki Ks. Asystenta. Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na 2 lata wybiera kierownictwo oddziału i komisję rewizyjną.

14

15

16

17

18

19

20

21 Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz”
Hymn KSM Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz” śpiewana na melodię Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki, jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej, wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze drugi hymn: „My chcemy Boga”, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej.

22 I Hej do apelu stańmy wraz Budować Polskę nową
I Hej do apelu stańmy wraz Budować Polskę nową! Ojczyzna wolna wzywa nas Do pracy ręką głową Nie wydrze nam jej żaden wróg Tak nam dopomóż Bóg! (bis) II Młodzieży Polskę nową twórz Potężną Bogu miłą Gdy z nami Bóg przeciw nam któż On jest najwyższą siłą Zwyciężym znój i stromość dróg Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

23 III Sztandarem naszym będzie Krzyż Co ojców wiódł do chwały I nas powiedzie także wzwyż Gdzie buja orzeł biały Ojczyźnie spłacim święty dług Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

24 Bóg jest miłością KSM przyszłością :)

25


Pobierz ppt "Www.ksm-lomza.pl biuro@ksm-lomza.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google