Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk.
Wojciech Homola

2 1. Zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek
Pracownik w formie! 1. Zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek 2. Wspieranie zdrowia pracowników się opłaca , gdy myślimy strategicznie o swoim biznesie! Ad. 1. Zdrowy człowiek to szczęśliwy człowiek: lepszy partner życiowy, rodzic, sąsiad. To także lepszy pracownik: nieprzemęczony, efektywny, pełen sił i energii. Wiadomo bowiem, że dobry stan zdrowia pozytywnie wpływa na jakość życia, a przez to na poziom wykonywanej pracy ( w tym na wydajność). Ad. 3. Ze względu na podnoszącą się średnią wieku i zmiany społeczno-kulturowe wydłuża się czas aktywności zawodowej przeciętnego człowieka. Będziemy pracować dłużej dlatego, że wymaga tego codzienność, ale również dlatego, że chcemy być aktywni. Ad. 5. Rolą pracodawcy jest więc wspieranie i promowanie odpowiedzialnych zachowań prozdrowotnych. Budowanie kultury sprzyjającej zdrowiu oraz realizacja programów profilaktycznych nabierają coraz większego znaczenia i powinny stać się dziś oczywistością. 3. Starzejące się społeczeństwo oraz coraz większa świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą cywilizacja, każe nam nauczyć się żyć na „nowo”. 4. Zwiększy się liczba osób korzystających ze świadczeń medycznych, ale z drugiej strony będziemy bardziej świadomie dbać o swoją kondycję i zdrowie. 5. Pracodawco daj przykład!

3 Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja, czyli zdrowie w zalążku !
1. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych przynosi w krótszej lub dłuższej perspektywie wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci m.in.: zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów, zmniejszenia ilości osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem, zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju, jak również obniżenie kosztów leczenia. Ad. 2. Edukacja zdrowotna jest ponadto czynnikiem, który w głównej mierze decyduje o skuteczności promocji zdrowia. To właśnie ona umożliwia podejmowanie działań, dzięki którym możliwa jest zmiana warunków i stylu życia. Ad. 3. W związku z tym odpowiedzialność za rozwinięcie działań promocyjnych w tej dziedzinie spada nie tylko na służbę zdrowia, lecz także na jednostki, które bezpośrednio oddziałują na społeczeństwo ( w tym prężnie rozwijające się firmy) 2. Na każdym etapie działań profilaktycznych znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna. 3. Zdrowie = zasób

4 - obowiązkowe (wynikające m.in. z przepisów Kodeksu Pracy)
Praca na zdrowie? 1. Działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej podejmowane przez pracodawców można podzielić na dwie kategorie: - obowiązkowe (wynikające m.in. z przepisów Kodeksu Pracy) - dobrowolne (są to działania wykraczające poza obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy). 2. Kluczową zasadą działań z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy jest zmiana podejścia do pracowników Ad. 2. Powinni stać się oni aktywnymi partnerami w możliwe wielu procesach zachodzących w przedsiębiorstwie – mowa tutaj zwłaszcza o procesach planowania.

5 Obszary promocji zdrowia w miejscu pracy
Promocja zdrowia w miejscu pracy interwencje w środowisku pracy działania ponadnormatywne działania organizacyjne wpływ na styl życia pracowników promocja zdrowia w miejscu pracy powinna być rozpatrywana pod kątem 4 głównych obszarów. W sferze działań organizacyjnych - szczególny nacisk należy położyć na „prozdrowotną” kulturę organizacyjną, która sprowadza się m.in. do budowania pozytywnych relacji i współpracy między poszczególnymi grupami pracowniczymi a kadrą zarządzającą, oraz do przestrzegania norm i wewnętrznych rozporządzeń sprzyjających działaniom na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia. Z kolei interwencje w środowisko pracy dotyczą głównie działań z zakresu ergonomii pracy (niwelowanie nadmiernego hałasu, właściwa wentylacja pomieszczeń, odpowiednie oświetlanie, itp.) ale również działania w obszarze, który jeszcze nie jest regulowany żadnymi normami, dotyczy to np. stresu zawodowego. Działania ponadnormatywne obejmują wszystkie inne indywidualne inicjatywy prozdrowotne, które nie są związane bezpośrednio z miejscem wykonywania pracy czy pracownikiem (np. dofinansowanie wyjazdów rekreacyjnych dla rodziny pracownika czy szczepień zalecanych dla dzieci pracowników, tzw. pakiety pediatryczne).

6 - styl życia w 50% odpowiada za nasze zdrowie, dlatego też pracodawcy są ważnym graczem w walce o zdrowie swoich pracowników, a ich aktywność w tym temacie jest szczególnie ceniona. Analizując działania w tym obszarze (europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw) wskazać można na najczęściej poruszane tematy: 1. prawidłowe odżywianie się (np. zdrowa żywność na stołówce pracowniczej, bezpłatna dystrybucja warzyw wśród pracowników), 2. aktywność fizyczna (np. pokoje do ćwiczeń, sale fitness czy tereny rekreacyjne wokół firmy udostępniane pracownikom i ich rodzinom), 3. przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu (np. dedykowane szkolenia tematyczne), Zdjęcia wybranych siedzib firmy Google

7 4. walka z uzależnieniami i używkami (np
4. walka z uzależnieniami i używkami (np. spotkania edukacyjne, konkursy dla wytrwałych w walce z rzucaniem nałogu – nagradzanie indywidualnych zachowań, ograniczenie miejsc, w których można wypalić papierosa), 5. reagowanie na nowe czynniki ryzyka i choroby (np. zakup dodatkowych usług medycznych dla pracowników i ich rodzin, szczepienia ochronne np. na grypę w sezonie jesiennym, szczepienia na WZW typu A dla pracowników - przede wszystkim dystrybucyjnych).

8 Zdrowie w miejscu pracy – dobre praktyki
Polityka prozdrowotna danej firmy powinna być planowana w oparciu o profil działalności, jak i potrzeby pracowników. Skuteczność działań zależy w głównej mierze od ich jakości oraz akceptacji przez pracowników. Działania prewencyjne realizowane przez przedsiębiorstwa mogą prezentować się w postaci wszelkich akcji, kampanii, projektów, jak i rozbudowanych programów (profilaktycznych i interwencyjnych). Działania prewencyjne – w tym przede wszystkim szczepienia – stanowią jedno z najbardziej opłacalnych i dostępnych środków działania w dziedzinie zdrowia publicznego.

9 Bank BPH – zdrowy tryb życia pracowników i ich rodzin
Profil firmy Liczba pracowników: 6869 Sektor: Bankowość Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Bank BPH traktuje priorytetowo kwestie związane z jakością życia swoich pracowników. Czuje się odpowiedzialny za zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a pracą. Wspólnie z GE firma sfinansowała kampanię „HealthAhead”. Skierowana jest do pracowników i ich rodzin, a jej głównym założeniem jest szeroko pojęta promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna. „HealthAhead” to program długoterminowy, koncentrujący się na takich aspektach, jak: edukacja i prewencja, zdrowe odżywianie, walka z dymem tytoniowym, aktywność fizyczna, zarządzanie stresem.

10 W banku powołane zostały zespoły, których członkowie odpowiedzialni są za upowszechnianie i rozwój kultury zdrowia w miejscu pracy. Jednym z założeń programu jest uzyskanie statusu lokalizacji certyfikowanej „HealthAhead”, co wiąże się ze spełnieniem szeregu wytycznych, dotyczących realizacji działań zdrowotnych skierowanych do pracowników. W ramach kampanii „HealthAhead” organizowane są akcje zdrowotne, podczas których pracownicy i ich rodziny mogą skorzystać z konsultacji specjalistów, badań profilaktycznych oraz szczepień. Podczas eventów skosztować można zdrowych produktów, nie brakuje też atrakcji sportowych. Firma podejmuje także walkę z dymem tytoniowym. W siedzibach banków zlikwidowano palarnie, a osoby palące liczyć mogą na specjalną antynikotynową terapię zastępczą. Bank BPH podejmuje także działania zmierzające do redukcji stresu pracowników. W związku z tym prowadzone są szkolenia z zarządzania stresem, stworzone też zostały „pomieszczenia relaksu”, które służyć mają jako miejsce odpoczynku.

11 Danone Sp. z o.o. – Firma przyjazna rodzicom
Profil firmy Liczba pracowników: 1421 Sektor: Przemysł mleczarski Odbiorcy: Pracownicy i ich rodzina Program „Firma przyjazna rodzicom” prowadzony jest w Danone od 2008r. Powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników przedsiębiorstwa – zarówno mam, jak i ojców, z których wynikało, że konieczne jest wsparcie w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Po rozmowach z pracownikami wyłoniły się pomysły, z których ostatecznie do wdrożenia wybranych zostało 20.

12 Działania prowadzone w ramach programu pogrupowano w 4 następujące obszary − pozytywne nastawienie i bezpieczeństwo, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, elastyczność oraz wsparcie. Kobietom stworzono możliwość skorzystania z porodu rodzinnego – w 2009r. zdecydowało się na to 17 kobiet. Młode mamy skorzystać mogą z miesiąca dodatkowego urlopu macierzyńskiego . Po jego zakończeniu powrót do pracy ułatwia tzw. ścieżka powrotu oraz sześciomiesięczny okres ochronny - przez pierwsze 2 miesiące można również skorzystać z sześciogodzinnego dnia pracy. Dla kobiet został także przygotowany pokój do karmienia, dostosowany do potrzeb młodych mam i dzieci.

13 W 2009 w firmie urodziło się 91 dzieci, wydano 91 wyprawek, a 72 młodych ojców skorzystało z dodatkowego dnia urlopu. 86 dzieci zostało zaszczepionych przeciwko pneumokokom. Łącznie z zaproponowanych udogodnień skorzystało ponad ¾ uprawnionych. Firma Danone zwyciężyła w IV edycji konkursu "Mama w pracy" w kategorii duże firmy, którego organizatorami są Fundacja Świętego Mikołaja i Rzeczpospolita, a partnerem Instytut Millward Brown SMG/KRC. Ponadto działania firmy zostały docenione przez miesięcznik „Dziecko” i „Poradnik domowy”. Danone zwyciężyło w V edycji organizowanego przez nich plebiscytu „Firma Przyjazna Mamie” Program umożliwia zachowanie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym, co zwiększa zaufanie pracowników do firmy oraz ich motywację, a tym samym efektywność pracy.

14 Nestlé Polska – Szkolenia żywieniowe
Liczba pracowników: 3082 Sektor: Przemysł spożywczy Odbiorcy: Pracownicy W 2007r. firma rozpoczęła projekt szkoleń żywieniowych „Inteligencja Żywieniowa” (Nutrition Quotient) dla wszystkich pracowników na świecie. Celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom, a tym samym budowa wizerunku firmy jako zaufanego eksperta w dziedzinie żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia.

15 Szkolenia żywieniowe trwały rok i objęły wszystkich pracowników firmy.
Przygotowane zostały w 3 modułach: podstawowym, zaawansowanym i specjalistycznym, w zależności od stopnia zaangażowania pracownika w proces tworzenia produktów i komunikacji z konsumentami. Warsztaty żywieniowe pro­wadzone były przez pracowników firmy - specjalistów ds. żywienia, którzy zostali wcześniej przygotowani do pełnienia roli trenerów żywieniowych. Tematyka szkoleń obejmowała informacje z zakresu prawidłowego odżywiania się nie tylko dla dorosłych, ale również i dzieci. Z warsztatów skorzystali także partnerzy biznesowi.

16 Ze szkoleń żywieniowych Nestlé Polska skorzystało prawie 1700 pracowników (70% zatrudnionych). Ich efektywność mierzona była dwiema drogami: 1. Monitorowanie stanu wiedzy żywieniowej uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu. 2. Ankieta oceniająca trenerów szkoleniowych oraz po­ziom przydatności i sposób wykorzystania wiedzy (przeprowadzana po każdym szkoleniu). Wyniki ankiet wskazały, iż szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez pracowników, a wiedza z zakresu żywienia wykorzystywana jest do zmian nawyków żywieniowych. Ponadto dzięki szkoleniom pracownicy mogą lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w firmie.

17 Skuteczny program zdrowotny w miejscu pracy – jak go zrealizować?
Przykładowy program CSR skierowany do pracowników – przykład 1 Zdrowie pracowników i kontrahentów – profilaktyka WZW A 1. Analiza sytuacji wyjściowej – definicja problemu – w związku z dystrybucją żywności i szerokim łańcuchem dostaw - problemem jest wysokie narażenie na zakażenie WZW typu A oraz związana z nim czasowa absencja pracowników. 2. Wyodrębnienie kluczowej grupy interesariuszy – przy tak zdefiniowanym problemie społeczno-ekonomicznym kluczową grupą interesariuszy programu są pracownicy wraz z kontrahentami (hurtownicy, przewoźnicy). Edukacja musi obejmować także bezpośrednie otoczenie pracowników. Ad.1. Ma to nie tylko znaczenie ekonomiczne i logistyczne dla firmy. Z CSR-owego punktu widzenia niedyspozycja pracowników to nie tylko mniej efektywna praca, ale także obniżona motywacja i ogólny komfort psychiczny.

18 Podstawowe cele programu:
a.) perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom i kontrahentom na temat profilaktyki (właściwej higieny) oraz zagrożeń płynących z zachorowania na WZW typu A (powikłania, szkodliwość społeczna itp.) b.) perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – zachęcenie do szczepień przeciw WZW A i przeprowadzenie ich wśród pracowników i kluczowych kontrahentów biorących udział w łańcuchu dystrybucji żywności. Podstawowe kanały komunikacji – wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) oraz komunikacja online ( m. in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikację mailową, intranetową i sms).

19 Kluczowe elementy programu
a.) broszury i plakaty dla pracowników i kluczowych kontrahentów informujące o zagrożeniach płynących z zachorowań na WZW typu A, b.) edukacja skierowana do kontrahentów - uświadomienie o istniejącym zagrożeniu i współodpowiedzialności za zdrowie pracowników i jakość produktów, c.) pełna oferta edukacyjna na stronie firmowej i w intranecie - o ile firma dysponuje intranetem – warto materiał edukacyjny wprowadzić do obiegu on-line łącznie z interaktywnym kalendarzem szczepień – czyli aplikacją umożliwiającą zapisanie się na konkretny termin szczepień, d.) mailing do pracowników i kontrahentów lub sms-y przypominające o terminach szczepień oraz możliwości zapisania się na nie (jeśli firma nie wykorzystuje intranetu). PODSUMOWANIE ze względów CSR-owych ważne jest, by akcja została podsumowana i pokazała pracownikom efektywność samych działań, co podniesie ich motywację do kontynuowania aktywności profilaktycznej. Należy przy tym pamiętać, że programy profilaktyki zdrowotnej nie są z założenia programami jednorazowymi. Aby prowokowały zmiany społeczne i utrwalały dobre nawyki, muszą być prowadzone konsekwentnie i cyklicznie. Jednak ich efektywność zależy od zaangażowania samych pracowników , dlatego podsumowanie akcji pełni funkcję wewnętrznego motywatora, ale także czynnika utwierdzającego pracownika w przekonaniu o społecznej użyteczności tych działań.

20 Przykładowy program CSR skierowany do pracowników – przykład 2
Zdrowie dzieci w twoich rękach – pakiet pediatryczny 1. Analiza sytuacji wyjściowej - definicja problemu – wśród szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) w Programie Szczepień Ochronnych nie wymienia się obecnie szczepień przeciw pneumokokom i rotawirusom. Ad.1. Drobnoustroje te przyczyniają się jednak do licznych infekcji u dzieci do lat dwóch. Powodować mogą wymioty, biegunki, a w konsekwencji przyczyniać się do odwodnienia małego człowieka. Każda choroba dziecka wiąże się z niepokojem, a często również absencją zawodową rodziców – pracowników. Dlatego też firmy zatrudniające młodych i potencjalnych rodziców, w ramach działań CSR powinny zadbać o ich komfort psychiczny i bezpieczeństwo – czego wyrazem może być organizacja pakietu pediatrycznego w postaci zalecanych szczepień ochronnych.

21 2. Podstawowe cele programu:
perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest dostarczenie wiedzy pracownikom (młodym rodzicom) i ich rodzinom na temat najczęściej występujących chorób zakaźnych u dzieci oraz wskazanie korzyści wynikających ze stosowania szczepień zalecanych, perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – to zachęcenie do szczepień przeciw pneumokokom i rotawirusom (dzieci pracowników) oraz umożliwienie ich przeprowadzenia Ad.c. d) możemy także przeprowadzić mailing do pracowników lub wykorzystać bramkę sms przypominającą o terminach szczepień, możliwości zapisania się na stronie firmowej lub w kadrach PODSUMOWANIE: - podsumowanie w przypadku tej akcji CSR ma charakter jednorazowy i miękki, emocjonalny wydźwięk – w podsumowaniu akcji, połączonym z podziękowaniem dla uczestniczek najważniejsze jest podkreślenie ich społecznej odpowiedzialności i zaangażowania

22 3. Podstawowe kanały komunikacji:
a) wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) b) komunikacja online ( m.in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikacje mailową, intranetową i sms) 4. Kluczowe elementy programu a) przede wszystkim ze względu na edukacyjny charakter działań przygotowane powinny być broszury dla pracowników informujące o zagrożeniu i o możliwej profilaktyce najczęstszych zakażeń występujących u dzieci do lat 2, b) bardzo ważnym elementem programu powinna być edukacja na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce infekcji spowodowanych przez pneumokoki i rotawirusy, c) zakładka edukacyjna na stronie firmowej, łącznie z aplikacją umożliwiającą zapisanie się na termin szczepień. Ad.c. d) możemy także przeprowadzić mailing do pracowników lub wykorzystać bramkę sms przypominającą o terminach szczepień, możliwości zapisania się na stronie firmowej lub w kadrach PODSUMOWANIE: - podsumowanie w przypadku tej akcji CSR ma charakter jednorazowy i miękki, emocjonalny wydźwięk – w podsumowaniu akcji, połączonym z podziękowaniem dla uczestniczek najważniejsze jest podkreślenie ich społecznej odpowiedzialności i zaangażowania

23 Przykładowy program CSR– przykład 3
Profilaktyka raka szyjki macicy 1. Analiza sytuacji wyjściowej - definicja problemu - obecnie profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka HPV obejmują przede wszystkim dziewczynki w wieku 9-11 lat oraz młode kobiety (do 26 roku życia). Ponieważ rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości występowania typem raka u kobiet i trzecią onkologiczną przyczyną śmierci kobiet na świecie - profilaktyka oraz zmiana nawyków zdrowotnych (regularna cytologia) powinny być traktowane szczególnie poważnie w programach CSR firm zatrudniających dużo kobiet.

24 2. Wyodrębnienie kluczowej grupy interesariuszy – możemy przyjąć dwa modele w przypadku grupy interesariuszy: model bezpośredni – młode pracownice firmy i model pośredni – córki pracowników firmy w wieku odpowiednim do zaszczepienia przeciw HPV 3. Podstawowe cele programu: a) perspektywa strategiczna - długoterminowym celem programu jest edukacja pracownic i ich rodzin na temat raka szyjki macicy oraz wypracowanie nawyku regularnego przeprowadzania badań cytologicznych, b) perspektywa krótkoterminowa – taktyczna – to zachęcenie do szczepień przeciw HPV pracownic młodszych lub córek pracowników.

25 4. Podstawowe kanały komunikacji:
a) wewnętrzna komunikacja offline (czyli materiały informacyjne) b) komunikacja online ( m.in. obejmująca działania na stronie firmowej oraz komunikację mailową, intranetową i sms) 5. Kluczowe elementy programu: a) przede wszystkim ze względu na edukacyjny charakter działań przygotowane powinny być broszury dla pracowników informujące o zagrożeniu i możliwej profilaktyce raka szyjki macicy (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki skierowanej do córek) b) bardzo ważnym elementem programu powinna być edukacja na temat roli cytologii w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy - zakładka edukacyjna na stronie firmowej łącznie z aplikacją umożliwiającą zapisanie się na termin szczepień c) możemy także przeprowadzić mailing do pracowników lub wykorzystać bramkę sms przypominającą o terminach szczepień, możliwości zapisania się na stronie firmowej lub w kadrach.

26

27 Co planujemy zrobić by zwiększyć zaangażowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej? 1. Druk i dystrybucja broszury do firm w Polsce wraz z krótką ankietą do działów CSR (marketing i PR, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) Cel: zapoznanie się z działaniami firm, ewentualnymi problemami i przyczynami małej aktywności w dziedzinie CSR ( ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia).

28 Co planujemy zrobić by zwiększyć zaangażowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w działania z obszaru promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej? 2. Utworzenie bazy osób zajmujących się działaniami z obszaru CSR oraz HR w firmach. 3. Profity – każda osoba, która wypełni ankietę otrzyma zniżkę na kolejną edycję Forum Know Health, zostaną także rozlosowane bezpłatne pakiety.

29 CSR w miejscu pracy – nowe rozwiązanie. Czego wciąż brakuje
CSR w miejscu pracy – nowe rozwiązanie! Czego wciąż brakuje? - brak systemowego rozwiązania, - niewystarczający poziom wiedzy pracodawców na temat działań z obszaru CSR, - brak kompleksowego wsparcia dla firm, które chciałby rozpocząć wdrażanie działań z obszaru CSR, - za niska liczba podmiotów z obszaru MŚP realizująca działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozwiązanie: Wytworzenie innowacyjnego modelu wspierającego przedsiębiorców w prowadzeniu aktywnej polityki zrównoważonego rozwoju.

30 Zadania: 1. Analiza aktualnego stanu działań i potrzeb, 2
Zadania: 1. Analiza aktualnego stanu działań i potrzeb, 2. Pogłębienie wiedzy z tematyki CSR i nabycie umiejętności w aspekcie wdrażania działań z tego obszaru(pracodawcy, pracownicy) poprzez realizację seminariów, szkoleń, konferencji i doradztwa, 3. Opracowanie wstępnego modelu CSR i jego walidacja, 4. Opracowanie 4 kompleksowych i innowacyjnych modeli CSR (dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw), 5. Wdrożenie systemu certyfikacji „Firma odpowiedzialna społecznie”

31 Gdzie szukać więcej informacji ?
Dziękuję za uwagę ! Publikacja powstała dzięki grantowi firmy GSK

32 Nowości KH w 2013 roku! Kampania społeczna „Polska w Formie”


Pobierz ppt "Zdrowe relacje z pracownikami – przykłady dobrych praktyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google