Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE
CO ROKU ZACHOROWUJE 130 TYS. OSÓB CO ROKU UMIERA 90 TYS. OSÓB (ILU MIESZKAŃCÓW MA POWIAT WIERUSZOWSKI ?)

2 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

3 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2005 r.)

4 Art. 2. Celem Programu jest:
  1)  zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;   2)  osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;   3)  osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;   4)  stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;   5)  utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

5 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
Art. 3. W ramach Programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:   1)  rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;   2)  wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;   3)  zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;   4)  standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;   5)  uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;

6 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;
  7)  rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;   8)  rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;   9)  poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;   10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

7 KTO POWINIEN DBAĆ O NASZE ZDROWIE?

8 RAK PIERSI -MAMMOGRAFIA

9 BADANIA GINEKOLOGICZNE

10 EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
REGIONALNE CENTRUM PREWENCJI PIERWOTNEJ NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI REGIONALNY OŚRODEK ONKOLOGICZNY

11 ZASADA PIERWSZA NIE PAL; JEŚLI PALISZ – PRZESTAŃ;
JEŚLI NIE POTRAFISZ PRZESTAĆ NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH

12 WYSTRZEGAJ SIĘ OTYŁOŚCI
ZASADA DRUGA WYSTRZEGAJ SIĘ OTYŁOŚCI

13 BĄDŹ CODZIENNIE AKTYWNY RUCHOWO I UPRAWIAJ ĆWICZENIA FIZYCZNE
ZASADA TRZECIA BĄDŹ CODZIENNIE AKTYWNY RUCHOWO I UPRAWIAJ ĆWICZENIA FIZYCZNE

14 ZASADA CZWARTA SPOŻYWAJ WIĘCEJ WARZYW I OWOCÓW : MINIMUM 5 RAZY DZIENNIE; OGRANICZ SPOŻYCIE TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH

15 ZASADA PIĄTA OGRANICZ SPOŻYCIE ALKOHOLU;
KOBIETY MAKSYMALNIE 1 PORCJĘ DZIENNIE ( kieliszek wina, szklanka piwa ) MĘŻCZYŹNI MAKSYMALNIE 2 PORCJE DZIENNIE

16 UNIKAJ NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
ZASADA SZÓSTA UNIKAJ NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

17 ZASADA SIÓDMA PRZESTRZEGAJ ŚCIŚLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZED NARAŻENIEM NA SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE

18 ZASADA ÓSMA BIERZ UDZIAŁ W PROGRAMACH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO WZW TYPU B ORAZ HPV

19 ZASADA DZIEWIĄTA JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ I SKOŃCZYŁAŚ 25 LAT BIERZ UDZIAŁ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

20 ZASADA DZIESIĄTA JEŚLI JESTEŚ KOBIETĄ I SKOŃCZYŁAŚ 50 ( 40 ?) LAT BIERZ UDZIAŁ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PIERSI

21 ZASADA JEDENASTA KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PO 50 ROKU ŻYCIA POWINNI UCZESTNICZYĆ W BADANIACH PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO

22

23


Pobierz ppt "NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google