Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwujęzyczność, CLIL, EMILE - próba definicji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwujęzyczność, CLIL, EMILE - próba definicji"— Zapis prezentacji:

1 Dwujęzyczność, CLIL, EMILE - próba definicji
Dwujęzyczność, CLIL, EMILE - próba definicji. Rodzaje dwujęzyczności Marek Zając, Stowarzyszenie BILINGUIS AEDE Polska ___ 23 stycznia 2013 r.

2 Dwujęzyczność w szkole podstawowej w świetle badań naukowych w Belgii
Atuty nauczania dwu- i wielojęzycznego: – dzieci mówiące po niderlandzku, uczące się języka francuskiego dwujęzycznie (20% zajęć) uczą się języka w sposób zintegrowany z innymi przedmiotami i bardziej naturalnie. – pozytywne działanie nauczania dwujęzycznego dotyczy nie tylko nauki języka, ale także ma pozytywny wpływ na podnoszenie języka ojczystego. – zaobserwowano także, że dzieci uczące się dwujęzycznie miały lepsze wyniki z matematyki. Według naukowców z ULB. lekcje prowadzone dwujęzycznie stymulują mózg dziecka, i działa on bardziej wydajnie. Mózg dziecka uczącego się dwujęzycznie lepiej radzi sobie z wykonaniem obliczeń, niż dziecka jednojęzycznego

3 Dwujęzyczność opóźnia objawy alzheimera
Kanadyjscy naukowcy wykazali, że u osób, które na co dzień posługują się co najmniej dwoma językami, wystąpienie pierwszych symptomów demencji może opóźnić się nawet o pięć lat. Neurology (listopad)

4 Pierwsze szkoły dwujęzyczne w Europie
Bułgaria. Liceum języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) Bułgaria. Liceum z językiem obcym wykładowym 1957/ Polska. Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej

5 NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE
BILINGWALNOŚĆ (DWUJĘZYCZNOŚĆ): zdolność jednostki do posługiwania się dwoma kodami językowymi (językami) i ich korelatami. Termin bilingwalność odsyła do osoby, podczas gdy termin bilingwizm, szerszy znaczeniowo, odnosi się do osoby, ale również do wspól­noty [Duverger : 2005]

6 CLIL/EMILE Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe Content and Language Integrated Learning Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère CLIL: Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe: Nauczanie różnych przedmiotów objętych programem nauczania za pomocą co najmniej dwóch języków, z których jeden jest językiem używanym w głównym nurcie edukacji (na ogół urzędowym językiem kraju), a drugi językiem docelowym (którym może być język obcy, język regionalny lub język mniejszości bądź inny urzędowy język kraju), poza samymi lekcjami.

7 USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
49. 2b) Oddział dwujęzyczny — należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę

8 Podstawa programowa Ponadto, zadaniem nauczyciela w oddziałach dwujęzycznych jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym danego obszaru językowego, w kontekście dorobku kraju ojczystego, oraz rozwijanie postaw ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. Oczekuje się, że uczeń opanuje pewien zasób wiedzy na temat danego obszaru językowego z zakresu takich dziedzin, jak: literatura, sztuka, historia, geografia, polityka. Warunkiem osiągnięcia wymagań określonych w podstawie programowej jest zapewnienie uczniom kontaktu z autentycznym językiem poprzez stały dostęp do autentycznych materiałów (filmy, gazety, czasopisma, Internet, literatura piękna, publikacje popularno-naukowe, itp.), regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz uczestnictwo w projektach i programach współpracy i wymiany międzynarodowej. Zajęcia z języka obcego nowożytnego powinny być prowadzone w odpowiednio wyposażonej sali. Wśród niezbędnych pomocy powinny znaleźć się słowniki, pomoce wizualne, odtwarzacz płyt CD, komplet płyt do nauczania. Zalecany jest też dostęp do komputerów z łączem internetowym.

9 Nauczanie dwujęzyczne w polskiej oświacie
CLIL + JND = Nauczanie dwujęzyczne JND = język nowożytny (drugi)

10 ŻABA FROG dwujęzyczność współrzędna 10

11 ŻABA FROG dwujęzyczność złożona 11

12 FROG ŻABA dwujęzyczność podporządkowana 12

13 PRZEŁĄCZANIE KODU code-switching
sposób komunikowania się używany przez rozmówców bilingwalnych (lub rozmówców, którzy właśnie stają się dwujęzyczni) w rozmowach pomiędzy sobą; ten sposób – świadomy lub nie – polega na używaniu przemiennie różnych (o różnej długości) jednostek leksykalnych obu języków w ramach jednej interakcji werbalnej. [Duverger: 2005] 13

14 Modele lekcji prowadzonej dwujęzycznie
Model A: lekcja głównie w języku angielskim Typ A: jednoogniskowy – dotyczy niemal wyłącznie skoncentrowania się na przedmiocie, okazjonalnie występują odniesienia do kwestii lingwistycznych j. polskiego lub angielskiego Typ B: dotyczy sytuacji, w której występuje skupienie się na przedmiocie oraz na kwestiach lingwistycznych j. polskiego lub angielskiego, przedmiot jest nauczany przy ciągłej uwadze poświęcanej formom wspierania nauki języka i rozwoju jego znajomości podczas lekcji.

15 Model B: lekcje częściowo w j. angielskim, częściowo po polsku (50/50)
Typ A: jednoogniskowy dotyczy niemal wyłącznie skoncentrowania się na przedmiocie. Język angielski i polski są wykorzystywane na wiele sposobów, przechodzenie z jednego w drugi może być nagłe i przeprowadzone stosownie do potrzeb. Typ B – dwuogniskowy: Poprzez użycie 2 języków przedmiot jest nauczany przy ciągłej uwadze poświęcanej głównie formom wspierania nauki j. ang i rozwoju jego znajomości podczas lekcji.

16 Model C – Lekcje z ograniczonym użyciem j
Model C – Lekcje z ograniczonym użyciem j. angielskiego (przy obecności code-switching) Typ A – jednoogniskowy – polski dominuje w czasie lekcji Typ B – dwuogniskowy: przedmiot jest nauczany poprzez użycie dwóch języków. Jednak polski dominuje, ograniczone są formy wspierania nauki j. ang i rozwoju jego znajomości podczas lekcji.

17 Model D – lekcje z użyciem j. angielskiego przy szczególnych okazjach
Typ A – lekcja prowadzona głównie po angielsku, zamykająca cykl zajęć przeprowadzonych po polsku Typ B – lekcja prowadzona po polsku oparta na materiałach angielskich Typ C – kurs zawierający prace projektową, np. w formie modułu projektowego, zaprezentowana po angielsku, większość treści uczniowie poznają wcześniej po polsku.

18 www.eurydice.org.pl www.ore.edu.pl www.ore.edu.pl
Kurcz I. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańskie Wydawnictwo Psycholoiczne Kurcz I. Psychologia języka i komunikacji. Wyd. SCHOLAR

19


Pobierz ppt "Dwujęzyczność, CLIL, EMILE - próba definicji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google