Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości dofinansowania dla biogazowni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości dofinansowania dla biogazowni"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości dofinansowania dla biogazowni
Wybrane zagadnienia Prezentuje: Wojciech Nawrocki mgr inż. ochrony środowiska Członek Zarządu, Ekspert ds. projektów środowiskowych tel. kom: Gdańsk, dnia 17 czerwca 2010 r.

2 Możliwości dofinansowania dla biogazowni O nas Czym się zajmujemy?
Skutecznie pozyskujemy dotacje! ponad 326 mln PLN dotacji, w tym ponad 201 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, dofinansowanie dla 76 projektów*, ponad 130 listów referencyjnych dostępnych na potwierdzających naszą skuteczność w pozyskiwaniu dotacji unijnych! * stan na dzień 25 stycznia 2010 r., * dotyczy tylko perspektywy finansowej na lata

3 Możliwości dofinansowania dla biogazowni O Nas Ranking Forbes
Wg najnowszego rankingu magazynu Forbes, nasza spółka zajęła: 2 miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje na eko-inwestycje”, 2 miejsce w Polsce w kategorii „Najskuteczniejsi w Wielkopolsce”, 3 miejsce w Polsce w kategorii „Najskuteczniejsi w zachodniopomorskim”, 6 miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje dla dużych firm”.

4 Ranking Funduszy Europejskich
Możliwości dofinansowania dla biogazowni O Nas Ranking Funduszy Europejskich Ranking Funduszy Europejskich Wg najnowszego rankingu magazynu Fundusze Europejskie, który ukazał się w lutym tego roku nasza spółka zajęła: 4 miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje dla dużych przedsiębiorstw”, 7 miejsce w Polsce w kategorii „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, 4 miejsce w Polsce w kategorii „Regionalne Programy Operacyjne – Wielkopolskie”, 4 miejsce w Polsce w kategorii „ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej” 8 miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

5 Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (1)
Możliwości dofinansowania dla biogazowni O Nas Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (1) Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (1) Działanie 9.4 PO IiŚ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 6 projektów (w tym 4 biogazownie) na łączną wartość dotacji wynoszącą ponad 140 mln PLN! Na liście rankingowej po ocenie merytorycznej I stopnia było tylko 29 projektów . Stawia to naszą firmę w pozycji lidera w zakresie pozyskiwania dotacji na biogazownie. Są to projekty następujących firm: Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o. - 5 miejsce na liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa 4 elektrowni wiatrowych w gminie Błaszki. Wartość projektu: PLN. Wartość dotacji: PLN. EKO-Energia Sp. z o.o. - 6 miejsce na liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa czterech elektrowni wiatrowych w gminie Płóżnica. Wartość projektu: ,00 PLN. Wartość dotacji: PLN.

6 Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (2)
Możliwości dofinansowania dla biogazowni O Nas Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (2) Nasze sukcesy w zakresie pozyskanych dotacji na OZE (2) Działanie 9.4 PO IiŚ Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Biogazownia Liszkowo Sp. z o.o miejsce na liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa elektrowni biogazowej Przykona. Wartość projektu: ,00 PLN. Wartość dotacji: ,00 PLN. Odnawialna Energia Sp. z o.o miejsce na liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa elektrowni biogazowej Krajkowo. Wartość projektu: ,00 PLN. Wartość dotacji: ,00 PLN. ALPHAFIN Sp. z o.o., obecnie Bioelektrownia Labuszewo Sp. z o.o miejsce na liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa elektrowni biogazowej Labuszewo. Wartość projektu: ,00 PLN. Wartość dotacji: ,00 PLN. Betafin Sp. z o.o., obecnie Bioelektrownia Szarlej Sp. z o.o miejsce na zaktualizowanej liście rankingowej. Tytuł projektu: Budowa elektrowni biogazowej Szarlej. Wartość projektu: 53 299 000,00 PLN. Wartość dotacji:  800,00 PLN.

7 Źródła finansowania projektów biogazowych o wartości do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Źródła finansowania projektów biogazowych o wartości do 10 mln PLN Źródła finansowania projektów biogazowych o wartości do 10 mln PLN Regionalne Programy Operacyjne PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Standardowo wdrażane przez ARiMR Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW

8 Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Regionalne Programy Operacyjne Informacje ogólne Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN Informacje ogólne demarkacja pomiędzy RPO a programami krajowymi – RPO do 10 mln PLN. każde z 16 województw ma swój RPO, w każdym RPO są priorytety i działania poświęcone ochronie środowiska, cześć regionów uruchomiła już pierwsze konkursy np. woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, w niektórych regionach właśnie trwa nabór – np. woj. łódzkie, część regionów dopiero uruchomi konkursy np. woj. dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie, podkarpackie.

9 Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Regionalne Programy Operacyjne Terminy naborów (1) Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN Terminy naborów (1) Dolnośląskie - Działanie 5.1 Alternatywne źródła energii. I nabór odbędzie się w II kwartale 2011 r. Kujawsko pomorskie – Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku I nabór odbył się w marcu 2010 i dotyczył energetyki słonecznej, biomasowej, wodnej, geotermalnej i biogazowej (bez energetyki wiatrowej); w lipcu 2010 r. obędzie się nabór na projekty dotyczące gazu ziemnego. Kolejne nabory - nie wiadomo... Lubuskie – Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie OZE. I nabór odbył się w marcu 2010 r. Kolejne nabory – nie wiadomo... Lubelskie – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Nie uruchomiono jeszcze I naboru i nie wiadomo kiedy się odbędzie.

10 Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Regionalne Programy Operacyjne Terminy naborów (2) Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN Terminy naborów (2) Łódzkie – Działanie 2.9 Odnawialne źródła energii. I nabór właśnie trwa od 24 maja do 25 czerwca. Kolejne nabory - nie wiadomo... Małopolskie – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE. I nabór trwał od 29 kwietnia do 31 maja 2010 r. Mazowieckie - Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. I nabór odbędzie się we wrześniu 2010 r. Opolskie – Działanie 4.3 Ochrona powietrza, OZE. I nabór trwał od 01 lutego do 15 lutego 2010 r.

11 Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Regionalne Programy Operacyjne Terminy naborów (3) Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN Terminy naborów (3) Podkarpackie – Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna. I nabór planuje się w maju 2011 r. Podlaskie – Działanie 5.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska. I nabór trwał od 01 marca do 30 kwietnia 2010 r. Kolejne nabory - nie wiadomo... Pomorskie – Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. I nabór trwał od 29 marca do 27 kwietnia 2010 r. Śląskie - Działanie 5.3 Czyste powietrze i źródła odnawialne. I nabór trwał od 5 marca do 5 maja 2010 r. – projekty wiatrowe były wykluczone. Kolejne nabory - nie wiadomo...

12 Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Regionalne Programy Operacyjne Terminy naborów (4) Regionalne Programy Operacyjne – projekty biogazowe do 10 mln PLN Terminy naborów (4) Świętokrzyskie - Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej . I nabór trwał od 15 lutego do 29 marca 2010 r. Kolejne nabory - nie wiadomo... Warmińsko-mazurskie - Działanie Wykorzystanie OZE I nabór trwał od 12 marca do 16 kwietnia 2010 r. (wykluczone projekty wiatrowe). Kolejne nabory - nie wiadomo.... Wielkopolskie – Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania OZE. I nabór trwał od 29 grudnia 2008 r. do 27 lutego 2009 r. Kolejnych naborów nie będzie. Zachodniopomorskie – Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. I nabór trwał od 15 kwietnia do 31 maja.

13 Instytucja wdrażająca: Agencja Rynku Rolnego
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej… Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Informacje ogólne PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Informacje ogólne Instytucja wdrażająca: Agencja Rynku Rolnego ARR w dniu 4 stycznia 2010 r. ogłosiła nabór wniosków, który zakończył się dnia 25 stycznia 2010 r., konkurs ten został ogłoszony w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji, którego głównym celem jest finansowe wsparcie rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji sektora cukrowniczego, o dotację mogły się ubiegać również projekty biogazowe, gdyż wsparcie z tego programu dotyczy również działalności polegającej na przetwarzaniu roślin na cele energetyczne.

14 Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Warunki wsparcia
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej… Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Warunki wsparcia PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Warunki wsparcia Maksymalna wartość dotacji: 7 500 000 PLN dla MSP 4 000 000 PLN dla dużych Minimalna wartość dotacji: PLN. Pułap dofinansowania: 25% dla dużych przedsiębiorców zatrudniających do 750 osób lub osiągających obrót poniżej 200 mln. EUR, 50% dla MSP (w tym mikro).

15 Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej… Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Inne istotne zagadnienia PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Inne istotne zagadnienia wsparcie tylko dla projektów dotyczących surowców objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich, z wyłączeniem produktów rybnych, przedsiębiorstwo musi znajdować się na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji (obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. – Monitor Polski Nr 44, Poz. 673), wnioskodawca powinien być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), prowadzonym przez ARR.

16 Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej… Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Statystyki i nabory PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR Statystyki i nabory I nabór trwał od 4 stycznia do 25 stycznia 2010 r., projekty w trakcie oceny, brak informacji o kolejnym naborze…

17 Standardowo wdrażany przez ARiMR
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej… Standardowo wdrażany przez ARiMR PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Standardowo wdrażany przez ARiMR standardowo, działanie PROW wdrażane jest przez ARiMR i dotyczy wsparcia firm działających na rynku handlu hurtowego i przetwórstwa rolno-spożywczego, w ramach tego działania przewiduje się możliwość budowy biogazowni, ale tylko w przypadku, kiedy wykorzystamy energię na potrzeby własne – nie możemy sprzedawać energii na zewnątrz, gdyż energia nie jest produktem wymienionym w Zał. nr 1 do Traktatu!

18 Instytucja wdrażająca:
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych… WFOŚiGW Preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji WFOŚiGW Instytucja wdrażająca: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Demarkacja pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW maksymalna wartość projektu: do 10 mln PLN netto, maksymalny pułap pożyczki – 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 50 mln PLN).

19 Możliwości dofinansowania dla biogazowni Źródła finansowania projektów biogazowych o wartości powyżej 10 mln PLN Źródła finansowania projektów biogazowych o wartości powyżej 10 mln PLN PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowy Program Restrukturyzacji wdrażany przez ARR PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Standardowo wdrażane przez ARiMR Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” NOWOŚĆ!

20 PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Informacje ogólne PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Informacje ogólne podstawowy program wsparcia dla projektów biogazowych o wartości powyżej 10 mln PLN, przewiduje wsparcie dla budowy elektrowni na biomasę lub biogaz, wyklucza możliwość wsparcia dla: technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu, tzn. źródłem energii mogą być tylko paliwa odnawialne, budowy lub przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne (działanie PO IiŚ 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), inwestycji dotyczących wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych (działanie PO IiŚ 9.1 „Wysokosprawne wytwarzanie energii”).

21 PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Warunki wsparcia PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Warunki wsparcia Minimalna wartość projektu: 20 mln PLN z zastrzeżeniem następujących wyjątków: dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu: 10 mln PLN, dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych: 10 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania: zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej wg. mapy pomocy regionalnej, przy ograniczeniu, że maksymalna kwota wsparcia nie może być większa niż 40 mln PLN.

22 PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory (1) PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory (1) I nabór odbył się w kwietniu 2009 r. – złożono 120 wniosków, w tym 19 biogazowych, w wyniku I konkursu na liście rankingowej podstawowej po ocenie merytorycznej I stopnia znalazło się 29 projektów, w tym 10 biogazowych, niebawem wyniki ostateczne I konkursu, gdyż do 14 kwietnia potencjalni beneficjenci musieli złożyć do Ministerstwa Gospodarki ostateczne prawomocne pozwolenie na budowę wraz z pełną dokumentacją do oceny merytorycznej II stopnia, II nabór odbył się w dniach od 17 do 31 maja 2010 r. i była to ostatnia szansa na dotację z tego działania!

23 PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory (2) PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory (2) W II naborze złożono 160 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  3,181 mld PLN. W konkursie zgłoszono: 65 projektów wiatrowych, 63 projekty biogazowe, 18 projektów biomasowych, 5 projektów wykorzystujących energię słoneczną, 5 projektów elektrowni wodnych, 4 projekty związane z wykorzystaniem energii geotermalnej. Kolejnych naborów się nie przewiduje – KONIEC!!!

24 PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Informacje ogólne PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Informacje ogólne podstawowy program wsparcia dla projektów biogazowych o wartości powyżej 10 mln PLN, które spełniały definicję wysokosprawnej kogeneracji, czyli: miały zapewniony odbiór ciepła w takim stopniu, że średnioroczna sprawność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu wyniosła dla tych instalacji powyżej 75%, dla jednostek powyżej 1 MW mocy zainstalowanej oszczędność w paliwie w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej wynosiła powyżej 10%.

25 PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Warunki wsparcia PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Warunki wsparcia Minimalna wartość projektu: 10 mln PLN brutto Maksymalna wartość dofinansowania: zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej wg. mapy pomocy regionalnej, przy ograniczeniu, że maksymalna kwota wsparcia nie może być większa niż 30 mln PLN.

26 PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Statystyki i nabory
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Statystyki i nabory PO IiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Statystyki i nabory I nabór odbył się od 1 do 30 kwietnia 2009 r. – złożono 36 wniosków, w wyniku I konkursu na liście rankingowej po ocenie merytorycznej I stopnia znalazło się 17 projektów, w tym 8 biogazowych, w marcu br. rozstrzygnął się konkurs, w wyniku którego na liście rankingowej po ocenie merytorycznej II stopnia, znalazło się ostatecznie tylko 8 projektów, w tym 3 biogazownie, kolejnych naborów na razie nie przewiduje się.... choć trwają rozmowy między Ministerstwem Gospodarki a NFOŚiGW nt. ewentualnego uruchomienia II naboru...

27 PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Informacje ogólne i warunki wsparcia PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Informacje ogólne i warunki wsparcia program przewiduje wsparcie budowy instalacji do produkcji biogazu o wartości powyżej 20 mln PLN brutto ale tylko na potrzeby transportu!!! minimalna wartość projektu: 20 mln PLN brutto, Maksymalna wartość dofinansowania: zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej wg. mapy pomocy regionalnej, przy ograniczeniu, że maksymalna kwota wsparcia nie może być większa niż 30 mln PLN.

28 PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
Możliwości dofinansowania dla biogazowni PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory PO IiŚ 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Statystyki i nabory I nabór odbył się w dniach od 17 do 31 grudnia 2009 r. – złożono niewielką liczbę wniosków, nie wyczerpujacą dostępnej alokacji, w związku z czym: wznowiono nabór , który trwał od 15 do 16 lutego 2010 r. obecnie trwa weryfikacja wniosków z pierwszego naboru i do momentu rozstrzygnięcia konkursu nie planuje się żadnych naborów.

29 Cel działania i przykładowe rodzaje projektów
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych… Cel działania i przykładowe rodzaje projektów Preferencyjna pożyczka NFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Cel działania i przykładowe rodzaje projektów Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel działania: Wsparcie projektów wykorzystujących OZE oraz wysokosprawną kogenerację. Typy projektów: elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, elektrownie biogazowe, elektrownie biomasowe, źródła energii pracujace w układzie wysokosprawnej kogeneracji, źródła geotermalne, Kolektory słoneczne.

30 minimalna wartość projektu: 10 mln PLN netto,
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych… Warunki wsparcia Preferencyjna pożyczka NFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Warunki wsparcia minimalna wartość projektu: 10 mln PLN netto, minimalna wartość pożyczki: 4 mln PLN, maksymalna wartość pożyczki: 50 mln PLN, maksymalny pułap pożyczki – 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 50 mln PLN), okres kredytowania – maksymalnie 15 lat, oprocentowanie pożyczki – WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (0,5%), okres karencji – maksymalnie 18 miesięcy, umorzenie – maksymalnie do 50 % kwoty pożyczki, umorzenie tylko dla projektów o ujemnym NPV i wartości nieprzekraczającej ujemnego NPV.

31 I nabór odbył się w kwietniu 2009 r.,
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych… Statystyki i nabory Preferencyjna pożyczka NFOŚiGW - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Statystyki i nabory I nabór odbył się w kwietniu 2009 r., w wyniku I konkursu na liście rankingowej znalazło się 7 projektów, i nie ma wśród nich żadnego projektu biogazowego!, II nabór trwał do 1 lutego 2010 r. – projekty w trakcie oceny, III nabór odbędzie się w czerwcu 2010 r.

32 Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji(GIS)” Rodzaje projektów Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” Rodzaje projektów Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy: obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków pochodzących z rolnictwa lub z rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych (za wyjątkiem instalacji odmetanowania składowisk odpadów), instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej.

33 Dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki lub w formie łącznej!
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji(GIS)” Forma dofinansowania Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” Forma dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki lub w formie łącznej! (30% dotacja + 45% pożyczka) Można połączyć dotację z pożyczką!

34 Warunki wsparcia dla dotacji
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji(GIS)” Warunki wsparcia dla dotacji Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” Warunki wsparcia dla dotacji Warunki wsparcia dla dotacji: minimalna wartość całkowita projektu – 10 mln PLN, maksymalny pułap dotacji – 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

35 Warunki wsparcia dla preferencyjnej pożyczki
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji(GIS)” Warunki wsparcia dla preferencyjnej pożyczki Program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” Warunki wsparcia dla preferencyjnej pożyczki Warunki wsparcia dla preferencyjnej pożyczki: minimalna wartość całkowita projektu – 10 mln PLN, maksymalny pułap pożyczki – 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, okres finansowania – maksymalnie 15 lat, oprocentowanie pożyczki – WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (0,5%) w skali roku, okres karencji – maksymalnie 18 miesięcy, umorzenie – bez możliwości umorzenia pożyczki.

36 Co robić? Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (1)
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (1) Projekty do 10 mln PLN – Co robić? Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (1) Projekty do 10 mln PLN Co robić? Inwestorzy planujący budowę biogazowni o wartości do 10 mln PLN: Regionalne Programy Operacyjne – jeśli dotyczy – od 50% do 70% dotacji, PROW standardowo wdrażany przez ARiMR - 25% lub 50% dotacji dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, które wykorzystają energię elektryczną na własne potrzeby, PROW w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR – jeśli uruchomią... preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW – 75% pożyczki.

37 Co robić? Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (2)
Możliwości dofinansowania dla biogazowni Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (2) Projekty powyżej 10 mln PLN – Co robić? Podsumowanie i analiza obecnej sytuacji (2) Projekty powyżej 10 mln PLN Co robić? Inwestorzy planujący budowę biogazowni o wartości powyżej 10 mln PLN: program wsparcia biogazowni rolniczych z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” - 30% dotacji + 45% pożyczki, preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - 75% pożyczki, PROW standardowo wdrażany przez ARiMR - 25% lub 50% dotacji dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, które wykorzystają energię elektryczną na własne potrzeby, Działania 9.1, 9.5, PROW w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji wdrażany przez ARR – jeśli uruchomią....

38 i zapraszam do współpracy
Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Wojciech Nawrocki mgr inż. ochrony środowiska Członek Zarządu, Ekspert ds. projektów środowiskowych tel. kom:


Pobierz ppt "Możliwości dofinansowania dla biogazowni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google