Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel elektroniczny - definicja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel elektroniczny - definicja"— Zapis prezentacji:

1

2 Handel elektroniczny - definicja
Handel elektroniczny (Electronic commerce-EC, e-commerce, commerce on-line) jest to proces kupna, sprzedaży i dostawy produktów, usług, informacji przez partnerów handlowych (indywidualnych i/lub grupowych oraz przedsiębiorstwa elektroniczne), na terenie tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy lub globalny), zabezpieczany za pomocą środków płatności (tradycyjnych i elektronicznych), dokonywany przy pomocy głównie sieci komputerowych z Internetem, dla osiągnięcia określonych zysków.

3 E-commerce a e-biznes E- biznes jest pojęciem szerszym niż handel elektroniczny ponieważ swym zasięgiem obejmuje działania związane nie tylko z obsługą procesów sprzedażowych. E-commerce E-biznes

4 Typologia handlu elektronicznego
Bezpośredni – gdzie cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez sieć (dotyczy towarów i usług, które mogą być przesyłane w formie elektronicznej), Pośredni – poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesyłanie dokumentów i płatności odbywa się przez sieć, natomiast dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób (poczta kurierska, firmy spedycyjne, własna wysyłka, kontakt bezpośredni w magazynie lub firmie/biurze dostawcy itp.), Hybrydowy – w praktyce niedostatki rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych powodują, ze stosuje się czasowo różne formy przejściowe np. wszystkie czynności za wyjątkiem płatności odbywają się przez sieć.

5 Relacja Klient – Sprzedawca w e-commerce
Usługi elektroniczne w obszarze B2C (ang. Business-to-Consumer, między przedsiębiorstwem a konsumentem) obejmują wszystkie możliwe zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w świadczeniu usług przedsiębiorców dedykowanych dla konsumentów.

6 Różnice pomiędzy handlem tradycyjnym i elektronicznym
Kryterium Handel tradycyjny Handel elektroniczny Media Komunikacja bezpośrednia twarzą w twarz, za pomocą pośredników, bądź przy pomocy dokumentów przesyłanych przez pocztę, posłańców, pocztę pneumatyczną, telefon stacjonarny, telegraf, faks itp.. Dominującą formą komunikacji jest kontakt przez Internet: poczta elektroniczna, wyszukiwarki stron WWW, zawartość stron + odnośniki, portale, wortale i inne narzędzia komunikacji, ewentualnie przejściowo wspomagane przez media tradycyjne. Elastyczność działalności Niska elastyczność, problemy nie tylko z przestawieniem się na inny rodzaj działalności, ale również ze zmianą czy rozszerzeniem asortymentu, wzmocnione licznymi ograniczeniami administracyjnymi. Wysoka elastyczność wynikająca z roli pośrednika na rynku. Wiąże się to niestety z koniecznością dokonania również technicznych posunięć na rynku (szeroka reklama zmian, podłączenie się pod inne strony, utworzenie własnego portalu itp.) Logistyka działalności Towary wytwarzane na miejscu lub magazynowane, ograniczony zasięg działalności lub konieczność utrzymywania wielu punktów wytwarzania i dystrybucji. Dominującą formą jest oderwanie od procesu wytwórczego, możliwość przesyłania bezpośrednio z własnej lub obcej hurtowni do klienta.

7 Różnice pomiędzy handlem tradycyjnym i elektronicznym
Kryterium Handel tradycyjny Handel elektroniczny Logistyka sprzedaży Struktura pionowa, łańcuch pośredników, konieczność dotarcia klienta do punktu sprzedaży, działającego w określonych godzinach Spłaszczenie struktur, wyposażony w odpowiednie urządzenia klient może transakcję przeprowadzać miejsca zamieszkania, teoretycznie w ciągu całej doby. Formy płatności Tradycyjne: gotówka, karta płatnicza, czek; anonimowość kupna i sprzedaży, powszechność użycia i akceptowalności różnych form sprzedaży, problemy z wymianą niektórych walut uznanych za obowiązujące na określonym terytorium, granulacja pieniądza, akceptowalny stopień zabezpieczenia. Odmienne od tradycyjnych formy płatności: za zaliczeniem pocztowym, przekaz pieniężny, karta płatnicza, karta inteligentna, mikropłatności, pieniądz elektroniczny, poddawana pod wątpliwość powszechność wymagająca odpowiedniej infrastruktury, poziom zabezpieczeń uznawany za mniejszy od tradycyjnego. Parametry sprzedaży Występuje zależność między położeniem punktu sprzedaży i gęstością realnej sieci, a ceną zakupu, co wynika z ograniczoności dostępu do towarów i usług. Różnice regionalne związane z położeniem geograficznym. Z powodu globalizacji konkurencyjność cenowa wymusza niewielkie różnice cenowe. Różnice mogą być niwelowane przez trudne warunki dostawy. Najniższe ceny osiągane w handlu wartościami intelektualnymi (brak ceł, kosztów transportu itp.).

8 Prawo regulujące funkcjonowanie e-commerce
w USA Podstawy prawne handlu elektronicznego i bankowości elektronicznej w USA: Ustawa Electronic Signatures in Global and National Commerce Act – określa procedurę ustalenia czy konsument wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie elektronicznej Uniform Electronic Transaction Act – odnosi się do płatności internetowych.

9 Prawo regulujące funkcjonowanie e-commerce
w USA Regulacje e-commerce w celu ochrony prywatności konsumentów uchwalone przez FTC (Federal Trade Commission, Federalna Komisja Handlu) Trzy inicjatywy: Raport o prywatności (Privacy Raport, 2000) Ustawa The Children Online Privacy Protection Act (COPPA, 1998, weszła w życie 1 kwietnia 2000) Ustawa Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA, 1999)

10 Prawo regulujące funkcjonowanie e-commerce
w Unii Europejskiej Głównym dokumentem regulującym handel elektroniczny jest Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (zwana Dyrektywą o handlu elektronicznym).

11 Zalety prowadzenia e-commerce dla klientów
Oszczędność czasu Znaczna wygoda, czyli łatwy i szybki dostęp do informacji Możliwość porównywania konkurencyjnych ofert Możliwość lepszego zapoznania się z ofertą Dostęp do zdecydowanie szerszego asortymentu towarów Dostęp do oferty sklepów na całym świecie Bardziej szczegółowe opisy towarów Klient wybierając określony towar może, przy pomocy zamieszczonych linków, przenieść się bezpośrednio na stronę producenta tego towaru

12 Zalety prowadzenia e-commerce dla klientów
Możliwość stałej kontroli przez klienta wysokości kwoty do wydania w sklepie Niższe ceny Pewne towary, które można otrzymać bezpośrednio przez Sieć, jak na przykład oprogramowanie są znacznie korzystniejsze cenowo, gdyż pominięte zostają koszty transportu, czy opłat celnych Możliwość przeglądania oferty oraz obsługa klienta 24 godziny na dobę, 365 dni w roku Możliwość wyszukiwania towarów według dowolnego zadanego kryterium, na przykład ceny, rodzaju, koloru itp. Nowe możliwości niedostępne w tradycyjnych sklepach, na przykład: Możliwość wysłuchania części utworu z wirtualnym sklepie sprzedającym płyty CD Przeczytanie recenzji książki w wirtualnej księgarni Obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych

13 Zalety prowadzenia e-commerce dla firm
Niski koszt, redukcja kosztów, oszczędności Elastyczność – możliwość ciągłej i natychmiastowej aktualizacji oferty Bardziej szczegółowe opisy towarów Uatrakcyjnienie oferty poprzez organizowanie licytacji Dostęp do nowych klientów Przyspieszenie procesów biznesowych Uzyskanie przewagi konkurencyjnej Anonimowość - skuteczna konkurencja z dużymi firmami Dostęp do rynku światowego Skrócenie czasu dostępu do rynku towarów i usług

14 Zalety prowadzenia e-commerce dla firm
Eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym Możliwości multimedialne Efektywność Interaktywność Na otwarcie sklepu internetowego nie są wymagane żadne zezwolenia Obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych Wzrost poziomu sprzedaży Wzrost wartości firmy, wzmocnienie jej pozycji Lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych Szybki i łatwy dostęp do informacji gospodarczych, informacji o potencjalnych klientach i konkurencji.

15 Zagrożenia i wady prowadzenia e-commerce dla klientów
Zapewnienie bezpieczeństwa płatności przez Sieć Niepewność, co do rzetelności sprzedawcy Brak możliwości wypróbowania, czy oględzin zakupywanego towaru W Polsce - stosunkowo mała liczba wydanych kart płatniczych (około 1.5 mln) W przypadku słabo opracowanych serwisów odczuwalny jest brak fizycznie istniejącego sprzedawcy, z którym można skonsultować pewne pilne kwestie

16 Zagrożenia i wady prowadzenia e-commerce dla firm
Zbyt wysoki koszt dostarczenia towaru do klienta Brak efektywnego i rozbudowanego systemu spedycyjnego i dostawczego Brak efektywnej obsługi płatności kartami kredytowymi

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Handel elektroniczny - definicja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google