Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami"— Zapis prezentacji:

1 Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami
Hilla § Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami Wykład z elementami warsztatu w ramach Poniedziałków Radcowskich organizowanych przez Komisję ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 2 kwietnia 2012 r Joachim Hilla Rechtsanwalt i radca prawny Frankfurt am Main - Warszawa

2 Joachim Hilla Hilla § radca prawny i Rechtsanwalt
Hilla § Joachim Hilla radca prawny i Rechtsanwalt studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu 1990 wpis na listę adwokatów we Frankfurcie nad Menem 2000 wpis na listę radców prawnych w Warszawie wspólnik w jednej z wiodących niemieckich kancelarii adwokackich, od 1998 r. własne biuro w Warszawie i we Frankfurcie nad Menem były pracownik naukowy na Uniwersytetach w Katowicach i Passau, publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego arbiter ad hoc oraz Sądów Arbitrażowych: przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

3 Spis treści Hilla § Wstęp Metodyka zawierania umów Zagadnienia prawne
Hilla § Spis treści Wstęp Metodyka zawierania umów Zagadnienia prawne Podsumowanie Wskazówki bibliograficzne Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

4 I. Wstęp 1. Tło gospodarcze Hilla § Deutsch-polnischer Handel boomt.
Hilla § I. Wstęp 1. Tło gospodarcze Deutsch-polnischer Handel boomt. Polen investiert immer mehr in Deutschland. 2011 sind im deutsch-polnischen Handel Rekordumsätze verzeichnet worden. Nach deutschen Angaben waren es 75,9 Milliarden Euro, nach polnischen Statistiken – 69 Milliarden Euro. Immer mehr polnische Unternehmen investieren in Deutschland war mit 400 Millionen Euro polnischer Direktinvestitionen in Deutschland ein Rekordjahr. (…) /Informacja z r./ Quelle: Abteilung für Handel und Investitionen der Botschaft der Republik Polen in Berlin Wirtschaftsabteilung der Botschaft der Republik Polen in Berlin Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

5 I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu a) definicja obrotu gospodarczego
Hilla § I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu a) definicja obrotu gospodarczego ogół stosunków prywatno-prawnych powstających w związku z działalnością gospodarczą, tj. działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, prowadzoną w sposób zawodowy (profesjonalny) i zarobkowy; stosunki prywatno-prawne powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa; ogół stosunków prywatno-prawnych powstających w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców S. Włodyka (red.), Prawo umów handlowych, C.H. Beck 2006, str. 5 i n. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

6 I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu c.d.
Hilla § I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu c.d. a) definicja obrotu gospodarczego c.d. przez obrót gospodarczy należy rozumieć nie tylko wymianę dóbr i usług odbywających się z reguły za pośrednictwem pieniądza ale przede wszystkim towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosunki prawne między jej podmiotami Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

7 I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu c.d. Hilla §
Hilla § I. Wstęp 2. Przedmiot wykładu c.d. b) zawieranie a wykonanie, dochodzenie roszczeń z umów i egzekucja Ograniczenie rozważań do samego zawierania umów Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

8 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów Ustalenie stanu faktycznego, w tym przedmiotu umowy i stanu pracy nad umową Przy zawieraniu umów ustalenie stanu faktycznego, a przede wszystkim dokładne określenie przedmiotu umowy oraz stanu prac ma takie samo znaczenie jak ustalenie stanu faktycznego w procesie. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

9 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów Konieczna ostrożność i właściwa ocena własnych umiejętności językowych przy uzgadnianiu języka negocjacji i tekstu umowy. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

10 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 2. Ustalenie języka negocjacji i tekstu umowy – studium przypadku W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użycia. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

11 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 2. Ustalenie języka negocjacji i tekstu umowy – studium przypadku W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użycia. Im Falle einer Auflösung des Mietvertrags ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand in einem Zustand herauszugeben, der nicht schlechter ist als solcher, der sich aus dem normalen Gebrauch ergibt. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

12 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 2. Ustalenie języka negocjacji i tekstu umowy – studium przypadku W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użycia. Im Falle einer Auflösung des Mietvertrags ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand in einem Zustand herauszugeben, der nicht schlechter ist als solcher, der sich aus dem normalen Gebrauch ergibt. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. art. 675 § 1 k.c. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

13 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 2. Ustalenie języka negocjacji i tekstu umowy – studium przypadku W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użycia. Im Falle einer Auflösung des Mietvertrags ist der Mieter verpflichtet, den Mietgegenstand in einem Zustand herauszugeben, der nicht schlechter ist als solcher, der sich aus dem normalen Gebrauch ergibt. Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. art. 675 § 1 k.c. Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache, die durch den vertragsgemäßen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten. § 538 BGB Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

14 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 3. Zebranie informacji o źródłach prawa a) źródła urzędowe (Bundesgesetzblatt Teil I und II, odnośnie umów z Polską str. 147 i n.) (Gesetze im Internet) 4. Zebranie informacji o kontrahencie (i jego prawniku) Justizportal des Bundes und der Länder (Rejestr Handlowy, upadłości)

15 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 4. Zebranie informacji o kontrahencie c.d. b) inne wywiadownie gospodarcze koledzy informacje o prawniku sytuacja zawodowa adwokatów w Niemczech (przeszło 160 tys.) umiejętności adwokatów z małych, średnich, dużych i największych kancelarii Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

16 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów 4. Zebranie informacji o kontrahencie c.d. Kształcenie w zakresie zawierania umów. Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

17 II. Metodyka zawierania umów
Hilla § II. Metodyka zawierania umów Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

18 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 1. Wybór prawa i jego ograniczenia Kryteria wyboru prawa polskiego, niemieckiego lub innego, w tym Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. 2. Porozumienia okołoumowne a) poufność b) wyłączność c) wyłączenie odpowiedzialności (c.i.c.) 3. Sądy powszechne czy arbitraż Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

19 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 3. Sądy powszechne czy arbitraż c.d. a) kryteria wyboru uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

20 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 3. Sądy powszechne czy arbitraż c.d. b) Struktura sądów powszechnych w sprawach cywilnych § 12 GVG AG Amtsgericht § 23 GVG spory o wps do euro spory ze stosunku najmu mieszkań spory pomiędzy podróżnymi a gastronomami i podobne spory z ustawy o własności lokali LG Landgericht § 71 GVG 1 instancja – zasadniczo, § 71 GVG 2 instancja (odwoławcza) dla AG, § 72 GVG Kammer für Handelssachen, § 94 GVG Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

21 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne b) Struktura sądów powszechnych w sprawach cywilnych c.d. OLG Oberlandesgericht Instancja odwoławcza dla LG (§ 119 GVG) BGH Bundesgerichtshof Instancja rewizyjna (§133 GVG) Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

22 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 3. Sądy powszechne czy arbitraż c.d. c) arbitraż ad hoc albo przed stałymi sądami polubownymi Główne instytucje arbitrażowe Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland Sportschiedsgerichte der Fachverbände Każda Izba Przemysłowo-Handlowa Każda Izba Adwokacka Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

23 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne Statystyka DIS za 2010 r. 155 nowych postępowań arbitrażowych (w tym 1 z udziałem strony polskiej) wartość przedmiotu sporu od euro do euro, łączna w.p.s.: mld euro 43 postępowania z udziałem stron z zagranicy 26 postępowań prowadzonych w języku angielskim 10 postępowań na podstawie regulaminu do spraw sportu Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

24 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 4. Sposoby zawierania umów: tryb ofertowy negocjacje przetarg i aukcja indywidualne sposoby zwarcia umowy według ustaleń stron lub strony Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

25 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 5. Strony umowy (po stronie niemieckiej) EK Einzelkaufmann, § 1 HGB GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts § 705 BGB oHG offene Handelsgesellschaft § 105 HGB KG Kommanditgesellschaft § 161 HGB GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung § GmbH GmbH & Co.KG Compagnie Komanditgesellschaft AG Aktiengesellschaft § 1 AktG KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien § 278 SE Europäische Gesellschaft, Art. 1 SEAG eG eingetragene Genossenschaft e. V. Eingetragener Verein, § 21 BGB Stiftung Stiftung, § 80 Juristische Personen des öffentlichen Rechts (Fiskus, Körperschaften, Stiftungen, Anstalten) Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

26 III. Zagadnienia prawne
Hilla § III. Zagadnienia prawne 6. Treść umowy Abstraktionsprinzip w prawie niemiecki i jego przykład wpływu na uregulowania umowne. 7. Środki zabezpieczenia wykonania umowy Daleko idąca zbieżność katalogu środków zabezpieczenia wykonania umowy (przywłaszczenie, cesja, zastrzeżenie prawa własności itd.). Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

27 V. Podsumowanie Hilla § www.hilla.eu
Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

28 IV. Wskazówki bibliograficzne
Hilla § IV. Wskazówki bibliograficzne Źródła prawa w tłumaczeniu: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Gesetz über das Vollstreckungsverfahren, tłumaczenie S. Stankowski, C.H. Beck 2012 Prawo ochrony konkurencji i konsumentów. Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes- Gesetzessammlung, tłumaczenie P. Elbers, R. Siwik, C.H. Beck 2012 Kodeks postępowania administracyjnego. Verwaltungsverfahrensgesetz, tłumaczenie: Rödl & Partner, C.H. Beck 2011 Kodeks cywilny. Zivilgesetzbuch, tłumaczenie: D. Łubowski, C.H. Beck 2011 Prawo pracy – zestaw ustaw i rozporządzeń. Arbeitsrecht – Gesetzes- und Verordnungssammlung, tłumaczenie: S. Ociepa, C.H. Beck 2011 Prawo własności przemysłowej – zbiór ustaw. Gewerbliches Eigentumsrecht – Gesetzessammlung, tłumaczenie: A. Sarnowska, A. Guzik-Ney, C.H. Beck 2010 Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

29 IV. Wskazówki bibliograficzne
Hilla § IV. Wskazówki bibliograficzne Prawo zamówień publicznych. Recht des Öffentlichen Vergabewesens, tłumaczenie: dr J. Głowacka, A. Kwaśnik, C.H. Beck 2010 Kodeks pracy. Arbeitsgesetzbuch, tłumaczenie: T. Major, C.H. Beck 2010 Prawo ochrony środowiska. Umweltschutzgesetz, tłumaczenie: dr hab. B. Rakoczy, C.H. Beck 2010 Ustawy podatkowe. Steuergesetze, tłumaczenie: P. Fil, J. Jungmann, C.H. Beck 2010 Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz, tłumaczenie: E. Grube, E. Suchocka, M. Kordyla, C.H. Beck 2009 Polskie ustawy gospodarcze. Teksty jednolite w tłumaczeniu niemieckim. Polnische Wirtschaftsgesetze. Aktuelle Gesetztexte in deutscher Übersetzung, wydanie 8, C.H. Beck 2010 Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.

30 Rechtsanwalt und radca prawny
Hilla § Dziękuję za uwagę. Joachim Hilla Rechtsanwalt und radca prawny Schillerstraße Al. Jerozolimskie 101/12 60313 Frankfurt am Main Warszawa Tel.: Tel.: Fax: Fax: Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami, OIRP w Warszawie, r.


Pobierz ppt "Zawieranie umów w obrocie gospodarczym z Niemcami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google