Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

2 Wybrane wyniki badań wśród uczniów i studentów - mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego

3 Nota metodologiczna technika kwestionariuszowych wywiadów bezpośrednich dobór próby: - UCZNIOWIE: liceów ogólnokształcących oraz pozostałych typów szkół; zamieszkujący miasto/wieś (dobór proporcjonalny) -STUDENCI: wszystkich kierunków i uczelni (dobór proporcjonalny); mieszkańcy województwa respondenci to uczniowie dwu ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci dwu ostatnich lat studiów wszystkich typów

4 Uczniowie ze względu na rodzaj szkoły (w%; N=480) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

5 Powody wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (w%; N=480) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

6 Jak oceniasz poziom, w jakim Twoja szkoła przygotowuje do wykonywania zawodu? (w%; N=480) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

7 Ocena przydatności praktyk zawodowych – KORZYŚCI (w%; N=197) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

8 Czy zdarza się, że młodzież ucząca się/studenci odbywają praktyki zawodowe w Państwa firmie? (N=940; w%) BADANIE PRACODAWCÓW – firmy małe

9 Czy zdarza się, że młodzież ucząca się/studenci odbywają praktyki zawodowe w Państwa firmie? (N=635; w%) BADANIE PRACODAWCÓW – firmy średnie i duże

10 Ile osób odbywających praktyki w Państwa firmie w ciągu ostatnich 5 lat znalazło w niej następnie zatrudnienie? (N=277; w%) BADANIE PRACODAWCÓW – firmy małe

11 Ile osób odbywających praktyki w Państwa firmie w ciągu ostatnich 5 lat znalazło w niej następnie zatrudnienie? (N=322; w%) BADANIE PRACODAWCÓW – firmy średnie i duże

12 Ocena przydatności praktyk zawodowych – SŁABE STRONY (w%; N=197) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

13 Preferowane formy poszukiwania pracy (w%; N=480) BADANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

14 kształcenie (7,6%) nauki humanistyczne i sztuka (14,9%) nauki społeczne, gospodarka i prawo (29,0%) nauka (26,5%) nauki techniczne (8,5%) rolnictwo (1,7%) nauki medyczne (4,7%) usługi (7,1%) Studenci – kierunki kształcenia: (w%; N=720)

15 Powody wyboru kierunku studiów (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

16 Jak ocenia Pan/i poziom, w jakim Pana/i kierunek studiów przygotowuje do wykonywania zawodu? (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

17 W jakim zawodzie zamierza Pan/i pracować po ukończeniu studiów? (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

18 Co zamierza Pan/i robić po zakończeniu edukacji? (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

19 Ocena przydatności praktyk zawodowych – KORZYŚCI (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

20 Ocena przydatności praktyk zawodowych – SŁABE STRONY (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

21 Ocena przydatności poszczególnych kursów i szkoleń (w%; N=720) – Część I Zakres/tematyka kursu/szkolenia: Miejsce w rankingu Średnia ocena Kurs językowy 14,64 Obsługa komputera; informatyka 24,35 Prawa jazdy (B, inne kategorie) 34,25 Rozwój osobisty 44,03 Zarządzanie zasobami ludzkimi 53,57 Kurs bezwzrokowego pisania 63,56 Obsługa urządzeń biurowych 73,55 Finanse, księgowość 83,54 Marketing 93,49 BADANIE STUDENTÓW

22 Ocena przydatności poszczególnych kursów i szkoleń (w%; N=720) – Część II BADANIE STUDENTÓW Zakres/tematyka kursu/szkolenia: Miejsce w rankingu Średnia ocena Kurs szybkiego czytania 103,34 Sprzedaż, obsługa klienta 113,30 Zarządzanie jakością 123,29 Ubezpieczenia 133,10 Specjalistyczne kursy zawodowe (np. BHP, elektryczne I i II st.) 143,06 Obsługa maszyn i urządzeń (np. tokarki, spawarki) 152,57 Uprawnienia do obsługi wózków widłowych, koparek, dźwigów 162,46 Inne kursy, szkolenia 173,55

23 Z jakiego punktu widzenia dokonywano oceny (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

24 Preferowane formy poszukiwania pracy (w%; N=720) BADANIE STUDENTÓW

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno Tel. (024) 355 77 00; fax. 01 www.asm-poland.com.pl


Pobierz ppt "Monitoring Plus Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google