Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

’’Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "’’Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...’’"— Zapis prezentacji:

1 ’’Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...’’

2 Słowa te, pochodzą z Mt. 25, 14-30, były one często przytaczane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie trwania Jego pontyfikatu i przede wszystkim skierowane do ludzi młodych, do których mówił „Wy jesteście solą tej ziemi”.

3

4 Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji XI Światowego Dnia Młodzieży
Trzeba przede wszystkim, abyście Wy, Młodzi, dawali wyraźne i zdecydowane świadectwo o miłości do życia, które jest darem Bożym; miłości, która powinna rozciągać się na całe życie każdej istoty ludzkiej; miłości, która ma walczyć z każdym roszczeniem dążącym do tego, aby człowiek stawał się sędzią życia brata: tego nie narodzonego i tego u schyłku życia, tego niepełnosprawnego i tego słabego. Was, Młodych, którzy w sposób naturalny i instynktowny "wolę życia" czynicie horyzontem Waszych snów i tęczą Waszych nadziei, proszę, abyście się stali "prorokami życia". Bądźcie nimi przez słowa i gesty, przeciwstawiając się cywilizacji egoizmu, która często uważa osobę ludzką za narzędzie, a nie za cel swojego rozwoju, i poświęca jej godność oraz uczucia na rzecz czystego zysku; czyńcie to pomagając w sposób konkretny tym, którzy Was potrzebują i którzy - być może bez Waszej pomocy - mogą być wystawieni na próbę utraty nadziei. Życie jest talentem (por. Mt 25,14-30) powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych.

5

6 Karol Wojtyła ukochał młodzież, a ona kocha Jego całym sercem
Karol Wojtyła ukochał młodzież, a ona kocha Jego całym sercem. Jeszcze zanim został papieżem wędrował z nimi po górach, uczestniczył w spływach kajakowych, przyjaźnił się z młodzieżą. Podczas pontyfikatu także nie zapomniał o młodych. To do nich najczęściej się zwracał i w nich wierzył.

7

8 Jan Paweł II Swoim życiem pokazywał nam młodym, postawę prawdziwego chrześcijanina jako „prokuratora życia” i drogę, którą powinien kroczyć by nie zamknąć swojego serca na potrzeby „bliźniego swego”.

9 Encyklika “Evangelium vitae” stanowi ukoronowanie nauczania Jana Pawła II o życiu ludzkim, o jego wartości i świętości, i z tego wynikającej nienaruszalności. W encyklice Jan Paweł II potwierdza wartość i świętość życia człowieka w każdej sytuacji – zdrowia czy choroby i w każdym okresie – przed narodzeniem czy w obliczu śmierci. Potępia wszelkie zamachy na życie jako ciężkie przestępstwa przeciw Bogu, oraz przeciw człowiekowi, którego pierwszym i niezbywalnym prawem jest prawo do życia. W czasach, gdy mnożą się błędne opinie dotyczące życia ludzkiego, encyklika chce obudzić w sumieniach, rodzinach i społeczeństwach wrażliwość na jego głęboki sens i wartość. W kontekście zamachu na życie człowieka jakim jest eutanazja bądź aborcja, widzimy też wielką troskę następcy św. Piotra o człowieka. Staje on przed nami z “Ewangelią życia” jako obrońca i rzecznik fundamentalnego prawa człowieka – prawa do życia.

10 Obwieszczając encyklikę “Evangelium vitae”, sygnowaną w dniu 25 marca 1995 roku, Jan Paweł II określa jej cel jako niestrudzoną walkę o zagwarantowanie człowiekowi jego podstawowego prawa – prawa dla życia. Fundamentalnym i wyjściowym stwierdzeniem Papieża, zawartym we wstępie do encykliki jest podkreślenie wartości ludzkiego życia jego nienaruszalności a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i każdego: “szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”. Tylko na tej drodze człowiek i ludzkość może odnaleźć “sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!” Jan Paweł II zwraca uwagę na wiele rodzajów zagrożeń wymierzonych przeciw życiu ludzkiemu. Papież mówi o wszelkiego rodzaju zabójstwach, ludobójstwach, aborcji, eutanazji i dobrowolnym zabójstwie. Czyny te i związane z nimi praktyki Ojciec Święty określa jako haniebne, zarówno dla tych, którzy się ich dopuszczają, jak i dla tych, którzy doznają krzywdy. Wartość życia, jego świętość i nienaruszalność od poczęcia aż do kresu, daje człowiekowi prawo do poszanowania tego danego mu od Boga daru. Człowiek ma prawo sprzeciwić się deptaniu jego fundamentalnego prawa do życia. Jan Paweł II w licznych swoich przemówieniach na temat życia ludzkiego mówi o nim jak o darze, gdyż pochodzi ono od Boga, jest święte i nietykalne. Prawda jest taka, że jeżeli Bóg jest stwórcą życia ludzkiego, to tylko On może je odebrać. To On udzielił tego życia człowiekowi jako daru ,żeby z niego korzystał zgodnie z Jego wolą. Papież uważa, że prawo do życia jest prawem najbardziej podstawowym . Stąd w swej encyklice “Evangielium vitae” staje w obronie człowieka, jego godności i fundamentalnych praw, w szczególności prawa do życia. Według encykliki życie jest darem Boga, darem dla człowieka najbardziej cennym, dotyczącym jego egzystencji, powołanej ponadto do uczestnictwa w życiu Boga.

11 Jan Paweł II jako apostoł prawdy XXI wieku.
Czyli Nasz Patron o ważnych zadaniach dotyczących życia człowieka: życie pomnożyć życie przekazać życie darem dla innych uczynić

12 Karol Wojtyła świadomie i efektywnie uczył nas jak swój talent (życie) uczynić darem dla innych.
Jan Paweł II podjął apel o budowanie cywilizacji miłości, której nieodłącznym elementem, niejako pierwszym słowem, jest „cywilizacja życia”. Dla człowieka bowiem te dwa dobra: życie i miłość, są kluczowe. Życie jest dobrem fundamentalnym; wszelkie inne dobra i wartości (wolność, wykształcenie, status społeczny i zawodowy itp.) może on osiągnąć i z nich korzystać tylko pod tym warunkiem, że żyje. Z kolei miłość jest tą wartością, poprzez którą – i tylko przez nią – osiąga człowiek właściwą sobie osobową pełnię. Jak to powiedziano w Konstytucji Duszpasterskiej „O Kościele w świecie współczesnym”

13 Podsumowując wszystkie przytoczone wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do młodzieży, zadania spoczywające szczególnie na niej to; dalsze przekazywanie ewangelii Chrystusa, jednoczenie się razem z nim, utrzymanie porządku prawd i wartości, walczenie o wszystkie słuszne sprawy itp.

14 My jako młodzież, ale również jako jedna z klas w Zespole Szkół Nr5 im
My jako młodzież, ale również jako jedna z klas w Zespole Szkół Nr5 im. Jana Pawła II staramy się te i inne powierzone nam zadania wypełniać: chętnie uczestniczymy w nabożeństwach (nie tylko rekolekcyjnych) oraz na zajęcia katechezy , a także w organizowanych wycieczkach i pielgrzymkach śladami Naszego Patrona. staramy się unikać sytuacji konfliktowych i jako klasa tworzymy dość zgrany i zorganizowany zespół. niesiemy pomoc innym (chorym, słabym, cierpiącym, potrzebującym) zarówno ludziom jak i zwierzętom poprzez czynny udział w różnorodnych zbiórkach i akcjach szkolnych i pozaszkolnych.

15 -“Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić, jako talent do wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed swoim panem.”

16 Dziękujemy za uwagę. Przygotowały: Kopańska Katarzyna Władyczuk Elżbieta Z klasy IIdt


Pobierz ppt "’’Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google