Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu."— Zapis prezentacji:

1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu

2 W naszej szkole: pracujemy metodą projektu pracujemy metodą projektu traktujemy młodzież podmiotowo traktujemy młodzież podmiotowo wzmacniamy młodzieżową aktywność wzmacniamy młodzieżową aktywność wzmacniamy samodzielność młodych ludzi wzmacniamy samodzielność młodych ludzi podnosimy poziom umiejętności społecznych podnosimy poziom umiejętności społecznych wzmacniamy lokalną tożsamość wzmacniamy lokalną tożsamość

3 pracujemy metodą projektu Projekt jest przedsięwzięciem, które ma określone granice czasowe. Ma swój początek i swój koniec. Działania, które podejmujemy w projekcie mają w efekcie przynieść rezultat, który jest celem projektu. Wszystko, co robimy w projekcie służy realizacji tego celu. Udział w projekcie wynika z wolnego wyboru uczestnika. Dobrowolność oznacza odpowiedzialność za efekt końcowy. Projekt to także działanie wspólne. Powodzenie mojego zadania jest elementem większej całości. Od mojej pracy zależy nie tylko mój sukces, ale także innych i tym samym całego projektu.

4 traktujemy młodzież podmiotowo Młodzi ludzie przestają być przedmiotem naszej pracy, stają się jednym z podmiotów wspólnej działalności. W praktyce młodzi ludzie zostają wciągnięci do pracy nad projektem od samego początku. Mają swój udział w wymyślaniu projektu, pełnią ważne role w organizacji jego kolejnych etapów, nic nie jest robione dla nich i w ich imieniu, wszystko jest robione wspólnie. Podmiotowe traktowanie młodzieży to jednak nie tylko włączanie jej w procesy decyzyjne, to nie tylko stałe konsultowanie z nią swoich pomysłów i wsłuchiwanie się w jej potrzeby i oczekiwania. Podmiotowe traktowanie to także podział obowiązków i odpowiedzialności.

5 wzmacniamy młodzieżową aktywność Bez wątpienia elementem wzmacniającym aktywność młodych ludzi jest jej podmiotowe traktowanie, o którym była mowa powyżej. Zamiast robić coś za młodzież albo w jej imieniu można wiele rzeczy jej samej powierzyć do przygotowania i wykonania. To uczniowie proponują nad czym chcą pracować, sami realizują założenia wspólnego projektu.

6 wzmacniamy samodzielność młodych ludzi W parze z aktywnością idzie samodzielność młodych ludzi. To ważna cecha, której posiadaniem nie może się pochwalić wiele osób. Warto ją wzmacniać, ponieważ w połączeniu z aktywnością może dać bardzo pozytywne rezultaty. W jakich warunkach młodzież trenuje samodzielność? Zawsze wtedy, gdy przed młodym człowiekiem stawia się zadanie, gdy określa się cel, który ma zostać zrealizowany, rezultat, który trzeba osiągnąć. W praktyce spore efekty dają próby zagospodarowania wolnego czasu młodych ludzi między kolejnymi zajęciami szkolnymi i pozalekcyjnymi.

7 podnosimy poziom umiejętności społecznych Podstawową umiejętnością, której deficyt odnajdujemy u młodych ludzi jest umiejętność skutecznej pracy w grupie. Postulaty wspierania aktywności i samodzielności pozwalają na podnoszenie jakości tej umiejętności. Bardzo często zadań do wykonania jest mniej niż uczestników grupy, dzięki czemu każde zadanie przypada w udziale nie konkretnej osobie, ale całej grupie. Postawienie zadania przed grupą wymaga od jej członków wykazania się zdolnością organizacji pracy, podzielenia się co do konkretnych obowiązków, czasem wymaga dojścia do kompromisu. To bardzo cenne cechy, które mogą zdobyć i trenować młodzi ludzie.

8 wzmacniamy lokalną tożsamość Młodzi ludzie mieszkający w małych miastach i na wsi często uważają swoje miejscowości za gorsze od dużych miast. Okazuje się jednak, że wcale tak być nie musi. Tendencje społeczne powoli się odmieniają i coraz częściej mówi się o walorach mieszkania w małej miejscowości. Siła małej miejscowości może tkwić w ludziach, którzy w niej mieszkają. Najstarsi mieszkańcy mogą stać się najpełniejszym źródłem wiedzy o miejscowości, a opowieści sprzed lat mogą mieć w sobie niezwykłą siłę, która pomoże młodym ludziom odkryć wartość miejsca, w którym mieszkają. Bardzo rzadko miejsce, w którym się mieszka jest zupełnie pozbawione jakichkolwiek walorów. Trzeba je tylko umieć odnaleźć.

9 Ponadto w naszej szkole: Realizujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowaną do uczniów o różnorodnych zainteresowaniach, Realizujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych skierowaną do uczniów o różnorodnych zainteresowaniach, Prowadzone są zajęcia dla uczniów klas III przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych, Prowadzone są zajęcia dla uczniów klas III przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych, Działają kółka kształcące kompetencje kluczowe. Działają kółka kształcące kompetencje kluczowe.

10 oferta zajęć pozalekcyjnych 1. Kółko historyczne 2. Kółko polonistyczne 3. Kółko biologiczne 4. Kółko fizyczne 5. Kółko matematyczne 6. Kółko informatyczne 7. Kółko chemiczne 8. Kółko geograficzne 9. Kółko z języka angielskiego 10. Kółko z języka niemieckiego 11. Kółko teatralne 12. Kółko plastyczne 13. Kółko zajęć artystycznych 14. Kółko muzyczne

11 oferta zajęć pozalekcyjnych 15. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej 16. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 17. Doradztwo zawodowe 18. SKS – siatkówka, piłka nożna 19. Zajęcia sportowe wyrównawcze 20. Chór 21. Krąg biblijny 22. Zajęcia przygotowujące do bierzmowania 23. Zajęcia wyrównawcze z wszystkich nauczanych w szkole przedmiotów 24. Wolontariat szpitalny

12 zajęcia dla uczniów klas III przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych 1. Zajęcia z języka polskiego 2. Zajęcia z matematyki 3. Zajęcia z historii 4. Zajęcia z WOS -u 5. Zajęcia z języka angielskiego

13 kółka kształcące kompetencje kluczowe 1. Kółko filmowe 2. Kółko teatralne 3. Kółko matematyczne 4. Kółko informatyczne 5. Kółko astronomiczne 6. Kółko przedsiębiorczości 7. Kółko kronikarskie 8. Kółko wolontariuszy 9. Kółko teatralno – taneczne 10. Kółko choreograficzne 11. Kółko taneczne 12. Kółko dziennikarskie

14 Skorzystanie z szerokiej oferty zajęć dodatkowych proponowanych w naszej szkole przyczyni się do osiągnięcia przez uczniów lepszych wyników na egzaminach gimnazjalnych oraz zdobycie dodatkowych kompetencji, wyrównując tym samych ich szanse edukacyjne na kolejnych etapach nauki.


Pobierz ppt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google