Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metropolia Wiedzy jako „motor” konkurencyjności Pomorza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metropolia Wiedzy jako „motor” konkurencyjności Pomorza"— Zapis prezentacji:

1 Metropolia Wiedzy jako „motor” konkurencyjności Pomorza
dr hab. inż. Tomasz PARTEKA Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, 24 września 2008

2 POJĘCIE METROPOLII I FUNKCJI METROPOLITALNYCH
Metropolia to aglomeracja miejska licząca ponad pół miliona mieszkańców, spełniająca dodatkowo kryteria: doskonałości usług, instytucji i wyposażenia – funkcje metropolitalne; potencjału innowacyjnego w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturalnym; skupiska instytucji naukowych, kształcenia na poziomie wyższym; wyjątkowości i specyfiki miejsca; skupienia funkcji kierowniczych instytucji administracji; doskonałe powiązania transportowe (np. lotnisko); uczestnictwa w międzynarodowych kontaktach, wydarzeniach w skali europejskiej.

3 Najważniejsze czynniki kształtujące metropolie:
POJĘCIE METROPOLII I FUNKCJI METROPOLITALNYCH Najważniejsze czynniki kształtujące metropolie: sieciowość; funkcje metropolitalne (wielkomiejskie, wyspecjalizowane wyższego rzędu); potencjał gospodarczy, kulturalny; rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy (knowledge economy); dobre rządzenie (governance) i mądre przywództwo;

4 POJĘCIE METROPOLII I FUNKCJI METROPOLITALNYCH
Część cech metropolii ma charakter przepływów lub odznacza się oddziaływaniem cywilizacyjnym - ma ono istotny związek z przestrzenią, lecz nie wymaga konkretnej lokalizacji, a raczej stwierdzenia, że istnieje w metropolii. Niektóre rodzaje działalności znajdują w metropolii konkretne lokalizacje - są silnie powiązane z określonymi cechami przestrzeni (np. dostępność, atrakcyjność, pojemność). Istotą jest zdefiniowanie w strukturze przestrzennej metropolii obszarów, które pełnią funkcje metropolitalne oraz posiadają predyspozycje do ich pełnienia.

5 METROPOLIE W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KRAJU

6 METROPOLIA W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA

7 ANALIZA ROZMIESZCZENIA FUNKCJI METROPOLITALNYCH

8 PROGRAM ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH – „Metropolia Wiedzy”
Metropolia Wiedzy – skupisko instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorców i inwestorów nastawionych na funkcjonowanie w ramach Gospodarki Opartej na Wiedzy samorząd firmy uczelnie & instytuty badawcze Rząd & Unia Europejska

9 Cechy metropolii wiedzy:
PROGRAM ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH – „Metropolia Wiedzy” Cechy metropolii wiedzy: koncentracja uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych; funkcjonujące i rozwijające się parki naukowo, technologiczne, przemysłowe, biznesowe; rozwinięta sieć internacjonalizacji nauki i edukacji na poziomie wyższym, ale także średnim; dobre powiązania transportowe; wysoka jakość środowiska; strategia i programy ukierunkowane na GOW; polityka lokalizacyjna preferująca wysoką wartość dodaną wynikającą z GOW, rezerwy terenowe atrakcyjne dla inwestorów GOW;

10 Warunki rozwoju metropolii wiedzy:
PROGRAM ROZWOJU FUNKCJI METROPOLITALNYCH – „Metropolia Wiedzy” Warunki rozwoju metropolii wiedzy:

11 PRZYKŁADY METROPOLII WIEDZY – Wielka Brytania - Newcastle

12 PRZYKŁADY METROPOLII WIEDZY – Niemcy - Berlin
Berlin Adlershof - z jego ponad 800 firmami, 13,5 tys. pracowników, 6,6 tys. studentów Uniwersytetu Humboldta oraz 18 znanymi jednostkami badawczymi - należy do 15 największych parków naukowo-technologicznych na świecie


Pobierz ppt "Metropolia Wiedzy jako „motor” konkurencyjności Pomorza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google