Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM”."— Zapis prezentacji:

1 „EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM”.
Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska I Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2 Zróżnicowanie REGIONU PROMORSKIEGO
POBRZEŻE Zróżnicowanie REGIONU PROMORSKIEGO ŻUŁAWY WIŚLANE POJEZIERZE KASZUBSKIE

3 9 Parków Krajobrazowych

4 WALORY - bogata flora i fauna z wieloma gatunkami cennymi
WALORY - bogata flora i fauna z wieloma gatunkami cennymi chronionymi i zagrożonymi - charakterystyczne krajobrazy - dziedzictwo historyczne i kulturowe

5 w granicach PZPK jest: 8 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura rezerwaty przyrody Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”

6 Rolnictwo ekologiczne w dokumentach
strategicznych województwa pomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego „Przestrzeń rolnicza województwa stwarza bardzo korzystne warunki dla prowadzenia rolnictwa (..) ekologicznego. Przemawiają za tym walory przyrodniczoglebowe, jak też uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, w tym znaczna ilość małych i średnich gospodarstw rodzinnych.”

7 Priorytet I – Konkurencyjność,
cel strategiczny 3: Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne. Jednym z kierunków działań tego celu jest: „Promowanie prośrodowiskowych metod produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego, w szczególności na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych…”

8 POMORSKIEGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
ANALIZA SWOT POMORSKIEGO ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO MOCNE STRONY Mało zanieczyszczone powietrze, gleba i wody oraz duża ilość jezior i lasów w podregionach słupskim, nadmorskim i kaszubsko –kociewskim, Walory przyrodniczo – glebowe, Tradycyjne kierunki upraw, Niskie zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, Chów zwierząt oparty na paszach wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym, Znaczna ilość małych i średnich gospodarstw rodzinnych. SŁABE STRONY Brak zorganizowanego rynku produktów ekologicznych, Ograniczony popyt na produkty ekologiczne, Występujące błędy w technologii produkcji ekologicznej (zmianowanie roślin uprawnych), Brak pewnej „logiczności” systemu rolnictwa ekologicznego charakteryzujący niektóre gospodarstwa ekologiczne, Brak grup producentów w rolnictwie ekologicznym.

9 SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2005 r
SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2005 r. UCHWAŁĄ PRZYJĄŁ STANOWISKO DOTYCZĄCE UTWORZENIA Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO STREFY WOLNEJ OD UPRAW ROŚLIN MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) „Radni Sejmiku uważają, że rośliny transgeniczne mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego i zdrowia ludzi. Przedostanie się ich do łańcucha pokarmowego może spowodować nieodwracalne zmiany. Na terenie województwa pomorskiego powinno się promować uprawy tradycyjne, żywność ekologiczną, produkty regionalne oraz rozwój agroturystyki.”

10 Procentowy udział gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim (2010)
Opr. PODR

11 Opr. PODR

12 Opr. PODR

13 Pomorska żywność wysokiej jakości
- Rolnictwo ekologiczne - Produkty regionalne i tradycyjne - Sieć Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie

14 LISTA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
113 produktów tradycyjnych na LPT II miejsce w kraju 28 lutego 2006 r. Pierwsze wpisy z województwa pomorskiego na Listę Produktów Tradycyjnych

15 Ilość produktów tradycyjnych w powiatach

16 PRODUKT REGIONALNY Truskawka Kaszubska / Kaszëbskô malëna
Chronione Oznaczenie Geograficzne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (nr 1155/2009) zostało podpisane 27 listopada 2009 r. Od tego dnia nazwami „Truskawka kaszubska" i „Kaszëbskô malëna” można określać wyłącznie owoce rosnące w powiatach: kartuskim, kościerskim i bytowskim oraz w gminach: Przywidz(powiat gdański), Cewice (powiat lęborski), Luzino, Szemud, Linia i Łęczyce (powiat wejherowski). 16

17 Województwo Pomorskie od 2008 roku jest członkiem Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie należą 22 podmioty.

18 TARGI SMAKI REGIONÓW Poznań, 12-15 września

19 TARGI NATURA FOOD Łódź, 14-16 października
Krajowy finał konkursu na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne (na zdj. Państwo Plotta – laureat ) Złoty Medal MTŁ Firma Fungopol z gminy Brusy, pow. Chojnicki członek Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie

20 TARGI EKOGALA Rzeszów, maja Medal MTR za borówkę z gruszką eko

21 TARGI BIOFACH Norymberga, Niemcy 16-19 lutego

22 Katalog gospodarstw, przetwórni i sklepów ekologicznych

23 Kontakt: Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Pobierz ppt "„EKOROLNICTWO w REGIONIE POMORSKIM”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google