Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie karierami zawodowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie karierami zawodowymi"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie karierami zawodowymi
Wykład 8

2 Motywowanie pracowników w kierunku rozwoju kariery

3 Rola przełożonego w kształtowaniu karier podwładnych
Informator: dostarcza pierwszych informacji na temat dostępnych ścieżek karier zawodowych stara się zrozumieć w trakcie prowadzonych dyskusji postawy i potrzeby swoich pracowników Konsultant: pomaga ocenić posiadane przez pracownika zdolności, zainteresowania związane z obranym kierunkiem rozwoju zawodowego pomaga wybrać odpowiedni wariant kariery i sposoby jej realizacji

4 Oceniający: Nauczyciel:
wyznacza zadania pracownikowi i ocenia ich realizację identyfikuje zdarzenia krytyczne i pomaga w wyeliminowaniu ich w przyszłości Nauczyciel: uczy specyficznych dla danego miejsca pracy umiejętności i zachowań

5 Mentor: wspiera podwładnego w trakcie wykonywania ważnych zadań, które mogą pomóc w jego promowaniu zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu dostarcza przykładowych wzorców kariery zawodowej dostarcza przełożonym informacji o wynikach pracy podwładnego Doradca: dostarcza informacji o rozwoju pracownika, o sposobie odbierania jego zachowań przez innych współpracowników proponuje odpowiednie szkolenia i treningi

6 Metody stymulowania kreatywności pracowników
przestrzeganie złotej reguły – „wszystko, co byście chcieli, bym wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” nie wtrącanie się do wszystkiego – kierownictwo musi umieć pozostawić sprawy swojemu biegowi ciągłe wsłuchiwanie się w opinie, uwagi i propozycje podwładnych nie traktowanie podwładnych z góry – kierownictwo organizacji nie powinno wynosić się ponad pracownikami, to jest dawać im odczuwać własną władzę

7 stworzenie takiej atmosfery pracy, w której nie karze się niepowodzeń, lecz traktuje je jako pożyteczne doświadczenia służenie innym i rozumienie odmienności indywidualnych każdego pracownika traktowanie rozwoju podwładnych priorytetowo – oznacza to, że rozwijanie umiejętności podwładnych jest ważniejsze niż osiąganie celów finansowych unikanie nadmiaru żądań

8 dodawanie podwładnym odwagi i powierzanie do wykonania pracy, która sprawia im przyjemność i przynosi radość dokładne przypatrywanie się sobie przez kierowników, aby wymagania stawiane podwładnym nie odbiegały od własnego stylu życia eliminowanie przyczyn powstających błędów – niezbędne są szczere rozmowy o wszystkich problemach, omawianie nieporozumień i konfliktów

9 roztropne zachowanie się przełożonego – roztropny oznacza subtelny, delikatny, sprawny duchowo, odważny podejmowanie przez przełożonego starań, aby go bardziej lubiano niż bano się – przełożony, który budzi jedynie strach, obezwładnia podwładnych unikanie przez przełożonego kierowania się w kontaktach z podwładnymi podejrzliwością

10 uwzględnianie właściwej miary dla ludzi – stawianie pracownikom wysokich wyzwań tak, aby mogli poznać granice własnych możliwości zachowanie równowagi między mocnymi i słabymi stronami – bo każdy człowiek ma silne i słabe strony, i nie można wymagać od człowieka przejawiania w pracy tylko tych silnych

11 przywództwo

12 Przywództwo Przywództwo jest relacją wpływu między przywódcami a ich zwolennikami i ta relacja odzwierciedla konieczne zmiany, będące wynikiem przyjęcia wspólnych celów

13 Kim jest przywódca przywódca to osoba, która opanowała sztukę tworzenia wizji, w której jak w soczewce skupia się uwaga i zainteresowanie pracowników; wizja inspiruje i prowadzi do zjednoczenia przywódców z ich podwładnymi przywódca to twórca prawdziwej komunikacji, która stwarza słowa znaczące coś ważnego dla ludzi lider budzi zaufanie przez swoją determinację, cierpliwość i wiarę

14 Umiejętności społeczne wybitnych przywódców
umiejętność zaakceptowania ludzi takimi, jakimi są, wejścia w ich skórę, nie osądzania ich lecz rozumienia umiejętność bazowania na tym, co dzieje się w danej chwili, bez ciągłego odwoływania się do przeszłości i rozpamiętywania błędów umiejętność traktowania najbliższych współpracowników z taką samą atencją i uwagą, jaką wyrażamy wobec klientów i obcych ludzi, oraz umiejętność ciągłego uczenia się od nich umiejętność ufania innym, nawet jeżeli jest w tym pewna doza ryzyka umiejętność obywania się bez stałej aprobaty, poklasku i potakiwania ze strony podwładnych i otoczenia

15 Wymiary przywództwa wspieranie – zachowanie które umacnia poczucie osobistej wartości i znaczenia podwładnego ułatwianie interakcji – zachęcanie członków grupy do nawiązywania bliskich, wzajemnie satysfakcjonujących kontaktów nacisk na cele – pobudzanie entuzjazmu związanego z osiąganiem celów ułatwianie pracy – zachowania pomagające w osiąganiu celów: ustalanie rozkładów zajęć, koordynowanie, planowanie, zapewnienie zasobów, itd.

16 Przywództwo transakcyjne i transformacyjne

17 Przywództwo transakcyjne
Przywództwo transakcyjne opiera się na regule wymiany, to znaczy jest w pewnym sensie wytargowane. Stąd zarządzający wzmacnia motywację podwładnych poprzez transakcje – odwołuje się do tego, co się podwładnym opłaca i w zamian za wysiłek oferuje im cenne nagrody, takie jak pieniądze czy status. Przywódca transakcyjny dąży do osiągnięcia jak najwyższej sprawności operatywnej i taktycznej w obszarze jego oddziaływania, poprzez stosowanie kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu rozpoznaje, modyfikuje i spełnia potrzeby podwładnych oraz reaguje na zmieniające się sytuacje.

18 Typy przywódców transakcyjnych
przywódcy narcystyczni przywódcy zaborczy przywódcy uwodzicielscy przywódcy roztropni

19 1. Przywódcy narcystyczni
nie dostrzegają innych ludzi cechują się poczuciem megalomanii, omnipotencji, niecierpliwością oraz poczuciem nietykalności i nieśmiertelności sądzą, że są tak doskonali, że inni ludzie powinni ich kochać wyłącznie z tego powodu

20 2. Przywódcy zaborczy postrzegają innych ludzi jak przedmioty miłości i nienawiści, dążąc do ich posiadania i używania do własnych celów chęci posiadania towarzyszy uczucie zazdrości taki lider często nie potrafi nad sobą zapanować i zachowuje się agresywnie, jest zaborczy i ma paranoidalną strukturę psychiczną

21 3. Przywódcy uwodzicielscy
lepiej niż inni przywódcy rozwinięci emocjonalnie postrzegają innych jako istoty, które należy oczarować koncentrują się na przyciąganiu uwagi otoczenia są osobami o histerycznej psychice – są niestabilni emocjonalnie i humorzaści

22 4. Przywódcy roztropni są osobami dojrzałymi, panującymi nad popędami, mogącymi ukierunkować swoją energię na realizację świadomie wybranych celów są życzliwi wobec ludzi, często przyjmują postawę paternalistyczną, dbając o rozwój swoich podwładnych

23 Przywództwo transformacyjne
Przywództwo transformacyjne angażuje całą osobę pracownika w celu zaspokojenia jego potrzeb wyższego rzędu. Ten rodzaj kreowania relacji przełożony-podwładny to przywództwo wykraczające poza zwykłe oczekiwania, przekazujące poczucie posłannictwa (misji), stymulujące proces uczenia się, inspirujące nowe sposoby myślenia.

24 Elementy przywództwa transformacyjnego
ponadprzeciętne zdolności dostrzegania sił zmierzających do radykalnej zmiany zdolności do tworzenia wizji, która zmobilizuje organizację do zmierzania w określonym kierunku mobilizacja i wspieranie członków organizacji do działania w kierunku wprowadzenia strategicznych zmian niezbędnych do wprowadzenia wizji w życie

25 Umiejętności przywódcy transformacyjnego
indywidualne traktowanie – przywódca przejawia zainteresowanie osobistym i zawodowym rozwojem członków zespołu; świadomy potrzeb swoich podwładnych motywuje ich i stwarza okoliczności dla uczenia się stymulacja intelektualna – przywódca pobudza członków zespołu do myślenia, wykorzystywania wyobraźni, kwestionowania przyjętych założeń i uznanych, sprawdzonych i wypróbowanych metod działania

26 inspirujące motywowanie – przywódca roztacza optymistyczną i realistyczną zarazem wizję przyszłości, a następnie zachęca podwładnych, by zwiększyli swoje oczekiwania i wysiłek wkładany w urzeczywistnienie tego celu wyidealizowany przykład – przywódca jest modelem roli

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie karierami zawodowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google