Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy da się rozwinąć pasję?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy da się rozwinąć pasję?"— Zapis prezentacji:

1 Czy da się rozwinąć pasję?
dr Jacek Gralewski & prof. M. Karwowski [duchem ;-) ]

2 Agenda Dlaczego pasja ma znaczenie? Motywacja samistna czy celowa?
Czy tylko zainteresowania – poziom zdolności i trudności zadania? Pasja w szkole – rola przywództwa nauczyciela? Pasja w szkole – rola klimatu?

3 Pasja niejedno ma imię

4 Wyróżniki geniuszu Wybitny intelekt Pasja i zainteresowanie Wytrwałość i ciężka praca

5 Model zdolności Josepha Renzulliego

6 Romantyzm czy pozytywizm
Motywacja wewnętrzna versus zewnętrzna Motywacja samoistna versus celowa

7 O wadze kryterium podziału
Umiejscowienie czynników motywacyjnych vs. znaczenie celu Typy motywacji Samoistna Celowa Wewnętrzna (1) Uczę się bo ten przedmiot mnie fascynuje (2) Uczę się, żeby nauczyciele i koledzy mnie podziwiali Zewnętrzna (3) BRAK TAKIEJ KATEGORII (4) Uczę się, bo rodzice podwyższą mi kieszonkowe, gdy będę miał(a) wyższą średnią 7

8 O rehabilitacji nagrody
Czy w szkole jest miejsce na motywację wewnętrzną / samoistną? – spory Amabile i Eisenbergera O rehabilitacji nagradzania

9 Synergia motywacyjna Próba pogodzenia perspektyw – hipoteza synergii motywacyjnej (Amabile, 1996) Motywacja celowa sprzyja efektywności wtedy, gdy motywacja samoistna jest wysoka – co pokazuje, że te typy motywacji nie muszą się wykluczać! Potwierdzona w polskich badaniach w odniesieniu do cech osobowości twórczej (Karwowski & Gralewski, 2011) Praktyczne potwierdzenie powiedzenia – znajdź coś co kochasz, później uczyń to swoją pracą.

10 Hipoteza synergii motywacyjnej (1)
Badanie 3. Próba N=591, uczniowie liceów delegatury warszawskiej Model regresyjny z interakcjami 10

11 Hipoteza synergii motywacyjnej (2)
Badanie 3. Próba N=591, uczniowie liceów delegatury warszawskiej Model regresyjny z interakcjami Motywacja samoistna 11

12 Czy samo zainteresowanie wystarczy?
Przepływ, uniesienie, bycie na fali Stan między nudą a lękiem Łączy ze sobą dwa poziomy analizy: poziom trudności zadania i kompetencje Analiza wywiadów z wybitnymi twórcami wskazująca na odczuwanie rożnych emocji związanych z procesem rozwiązywania problemu

13 Przepływ Lęk Pobudzenie Przepływ Niepokój Kontrola Apatia Nuda Relaks

14 Model przywództwa transformacyjnego – jak nauczyciele mogą wpływać na motywację uczniów
Bernard Bass Bruce Avolio ZIDEALIZOWANY WPLYW INSPIRUJACA MOTYWACJA STYMULACJA INTELEKTUALNA INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE Zachowuje się w sposób zgodny z wyrażanymi przez siebie wartościami Wyznacza wysokie oczekiwania i standardy Zachęca nas do myślenia nad problemami, których inni nie podejmowali Traktuje mnie bardziej jako indywidualność, niż członka grupy Zajmuje stanowisko w złożonych / trudnych sytuacjach Dostarcza ciągłego wsparcia Kwestionuje typowe sposoby rozwiązywania problemów Uczy mnie jak rozpoznawać potrzeby i możliwości innych Tłumaczy nam jak nasze wzajemne zaufanie może pomóc pokonywać trudności Skupia moja uwagę na tym, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces Budzi we mnie odwagę do wyrażania moich pomysłów i opinii Obdarza szczególna uwaga tych, którzy są w gorszej sytuacji w grupie

15 Krótka Skala Nauczycielskiego Przywództwa
Uważnie wysłuchuję uwag uczniów Podpowiadam uczniom nowe sposoby spojrzenia na problemy Okazuję wiarę, że uda się im osiągnąć wspólne cele Staram się być przekonujący poprzez swoje ideały, przekonania i wartości Dostarczam uczniom ciągłego wsparcia Gdy rozwiązujemy problem zwracam uwagę uczniów na różne punkty widzenia Budzę w uczniach odwagę do wyrażania pomysłów i opinii Zachęcam uczniów do patrzenia na problem z różnych perspektyw Wspieram pracę nad sobą (samorozwój) uczniów Zachowuję się w sposób zgodny z wyrażanymi przez siebie wartościami

16 Wpływ nauczycieli na motywację
Uczniowie szkół ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus Wpływ nauczycieli na motywację Transformacyjne przywództwo (NAJLEPSZY NAUCZYCIEL) 0,35 Motywacjasassamoistna 0,19 R2=0,13 Motywacja celowa R2=0,05 0,12 Transformacyjne przywództwo (PRZECIĘTNY NAUCZYCIEL) Na osiach standaryzowane wagi β w wielokrotnej analizie regresji

17 Nauczycielskie przewodzenie a orientacje motywacyjne uczniów
Powiedziałbym, że model bierze się z biznesu, ale przekłada się na edukację – jest coraz bardziej popularny. Istota transformatywności – pobudzanie motywacji samoistnej poprzez zarażanie pasją…

18 Rola nauczyciela – kreowanie klimatu (1)
Badanie 1. Próba N=1722, uczniowie gimnazjów i liceów, próba ogólnopolska Model mediacyjny z wykorzystaniem z Sobela 18

19 Rola nauczyciela – kreowanie klimatu (2)
Badanie 1. Próba N=1722, uczniowie gimnazjów i liceów, próba ogólnopolska Model mediacyjny z wykorzystaniem z Sobela 19

20 Motywacja a klimat w klasie (1)
Badanie 2. Próba N=450, uczniowie szkół dzielnicy Ursus, N=450 Rezultaty analizy regresji z interakcjami 20

21 Motywacja a klimat w klasie (2)
Badanie 2. Próba N=450, uczniowie szkół dzielnicy Ursus, N=450 Rezultaty analizy regresji z interakcjami 21

22 Dziękuję za uwagę Polecam i dziękuję


Pobierz ppt "Czy da się rozwinąć pasję?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google