Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim 2014/2015

2 Zasady rekrutacji Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2014/2015 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej .

3 Zasady rekrutacji Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. Bierze pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego.

4 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA – 200
Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA – 200 100 pkt. - świadectwo 100 pkt. - Egzamin Gimnazjalny

5 Za ocenę z języka polskiego Za oceny z 3 przedmiotów obowiązkowych
Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia Za ocenę z języka polskiego Za oceny z 3 przedmiotów obowiązkowych Za świadectwo z wyróżnieniem Za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, w konkursach wiedzy, oficjalne reprezentowanie Polski w konkursach i zawodach Za aktywność kandydata w ramach działalności na rzecz innych

6 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia
liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.)

7 świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt.
Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu - 4 pkt.

8 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia
konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.): - języka polskiego, - języka niemieckiego, - języka rosyjskiego, - języka francuskiego, - języka angielskiego, - geografii, - chemii, - fizyki, - historii, - matematyki, - biologii, Max 16 pkt.

9 Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia
sportowe: - na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 8 pkt. - na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 6 pkt. - na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) pkt. artystyczne: - na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. - na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) pkt. konkursy wiedzy: - organizowane na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) ( 8, 6, 3 pkt.) - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

10 egzamin gimnazjalny: 1% = 0,2 pkt. - „część humanistyczna”
Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia egzamin gimnazjalny: 1% = 0,2 pkt. - „część humanistyczna” język polski (max 100%=20 pkt) historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) -„część matematyczno-przyrodnicza” matematyka (max 100%=20 pkt) przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

11 laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat olimpiad dla gimnazjalistów: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

12 Terminarz rekrutacji 2014/2015
uczeń składa dokumenty do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych – uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji dotyczącej wyboru szkoły – uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopie tych dokumentów – uczeń dostarcza kopie w/w dokumentów do wybranych szkół

13 Terminarz rekrutacji 2014/2015
– szkoła ponadgimnazjalna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – uczeń składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – szkoła ogłasza listę przyjętych i nieprzyjętych do placówki

14 Terminarz rekrutacji 2014/2015
KO umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów nie później niż do 29 sierpnia   dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

15 Dziękuję za uwagę. Ewa Adamczak


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google